Αύξηση 1,3% παρουσίασε ο αριθμός των φοιτητών της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013, σε σχέση με το 2011/2012 (από 106.104 σε 107.519) όπως και ο αριθμός των σπουδαστών της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά 13,5%.

Ο αριθμός των σπουδαστών της Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 13,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχουν ως εξής:

  • Οι φοιτητές πέρα των κανονικών εξαμήνων (δηλαδή αυτοί που τελείωσαν τα προβλεπόμενα από το νόμο εξάμηνα σπουδών, αλλά οφείλουν μαθήματα, ανέρχονται σε 117.938, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το 2011/12).
  • Το εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ανώτατη Τεχνολογική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση παρουσίασε μείωση κατά 14,4% σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2011/12, ενώ στην Ανώτερη Επαγγελματική παρουσίασε αύξηση κατά 4,8%. Από το σύνολο των 15 ΤΕΙ της χώρας το εκπαιδευτικό προσωπικό μειώθηκε στα 14 ΤΕΙ, ενώ αυξήθηκε σε 1.
  • Οι πτυχιούχοι της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, παρουσίασαν μείωση κατά 2,8% σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2011/12, με εξαίρεση τους πτυχιούχους των ΤΕΙ στα οποία παρατηρείται αύξηση όπως: ΤΕΙ Μεσολογγίου (16,6%), το ΤΕΙ Κρήτης (8,3%) και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (8,0%).
  • Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση όπως και στην Ανώτερη Επαγγελματική οι πτυχιούχοι παρουσίασαν αύξηση κατά 9,4% και 8,3% αντίστοιχα.
  • Ο αριθμός των ιδρυμάτων παρέμεινε ο ίδιος με το προηγούμενο έτος, όπως και των τμημάτων και τον σχολών. 

Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ