ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Δεσμεύσεις για τη σίτιση μετά τη κινητοποίηση των φοιτητών

Μετά τη κινητοποίηση των φοιτητών των Συλλόγων Ξάνθης και Αθήνας, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεσμεύεται για τα εξής:

Σε σχέση με το διαγωνισμό που είναι εν εξελίξει για την ανάθεση της σίτισης στις Εστίες Κιμμερίων Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη, ΦΕΠΑ, ΦΕΕΜΠ, ΝΕΕΜΠ, ΦΕΑ δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας και το φαγητό θα συνεχίσει να παρασκευάζεται αποκλειστικά στις Εστίες.

Επαρκής συντήρηση και άμεση ικανοποίηση των υλικοτεχνικών αναγκών των Εστιών (νερό, θέρμανση, internet, κλειδαριές, εξοπλισμός). 

Οι άμεσες ανάγκες των Εστιών μικρού κόστους δύνανται να καλυφθούν άμεσα από τους οικονομικούς υπολόγους των Εστιών, στους οποίους έχει ήδη δοθεί η σχετική δυνατότητα.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr