Στα πόσα χρόνια παίρνουν οι φοιτητές πτυχίο ανά επιστημονικό πεδίο (ΕΚΘΕΣΗ)

Σε παράταση της φοιτητικής τους ζωής οδηγούνται οι Ελληνες φοιτητές, με ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων να παίρνει πτυχίο αρκετό καιρό μετά το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου σπουδών.

Η έκθεση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2017 της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) καταγράφει εντυπωσιακά ποσοστά αποφοίτων το 2017 που καθυστέρησαν πάνω από δύο χρόνια του προδιαγεγραμμένου χρόνου σπουδών για να λάβουν πτυχίο.

Εκπαιδευτικό έργο και επιδόσεις των φοιτητών

Ποσοστό 50% των φοιτητών των πανεπιστημίων εμφανίζεται να ολοκληρώνει τις σπουδές του κανονικά (στα ν έτη), ενώ καταγράφεται και υψηλό ποσοστό (37%) φοιτητών, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών. Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα ποσοστά φοιτητών, που βρίσκονται πάνω από τα ν+2 έτη σπουδών, εντοπίζονται στις διοικητικές και νομικές επιστήμες (47%), τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες (46%) αλλά και τις φυσικές επιστήμες (45%), ενώ ως περισσότερο συνεπείς φοιτητές εμφανίζονται εκείνοι των επιστημών μηχανικών και μεταποίησης (32%), της εκπαίδευσης (33%) και των επιστημών υγείας (39%).

Για 2017, το μέσο ετήσιο ποσοστό των αποφοίτων των πανεπιστημίων υπολογίζεται περίπου στο 13% του συνόλου των ενεργών φοιτητών (στους ενεργούς φοιτητές περιλαμβάνονται οι φοιτητές όλων των ετών). Το ποσοστό αυτό φαίνεται να επιδεινώθηκε, υποχωρώντας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο έτος, όπου οι απόφοιτοι ανήλθαν σε 15% του συνόλου των ενεργών φοιτητών.

Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων υπολογίζεται στο βαθμό επτά (7), ενώ ποσοστό 18% των αποφοίτων πήρε πτυχίο με βαθμό από οκτώ (8) και άνω.

Οι περισσότερο «συνεπείς» απόφοιτοι (στα ν έτη σπουδών) είναι οι απόφοιτοι των επιστημών υγείας (49,04%) και της εκπαίδευσης (48,55%).

Σημαντικός είναι ο μέσος βαθμός υπερκάλυψης των δηλωμένων δυνατοτήτων εκπαίδευσης από τα πανεπιστήμια. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 170%, που σημαίνει ότι εισάγονται 70 επιπλέον φοιτητές από τους 100 που μπορούν να εκπαιδεύσουν τα πανεπιστήμια. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με τη μείωση του διδακτικού προσωπικού και το πολύ χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσής του επιδρά αρνητικά στην ποιότητα των σπουδών.

Καταγράφεται χαμηλή κινητικότητα φοιτητών (μέσω Erasmus) τόσο εισερχόμενων (1%) όσο και εξερχόμενων φοιτητών (1%).

Φοιτητικός πληθυσμός και διάρκεια σπουδών

Οι φοιτητές με κανονική διάρκεια σπουδών αποτελούν το 58% των φοιτητών των πανεπιστημίων, ενώ οι φοιτητές (αιώνιοι φοιτητές) με διάρκεια σπουδών πάνω από ν+2 έτη ανέρχονται στο 29% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών.

Ποσοστό (%) εγγεγραμμένων φοιτητών κανονικής και μη κανονικής διάρκειας σπουδών στα πανεπιστήμια (2017)

 εγγεγραμμένων φοιτητών

Παρακάτω παρουσιάζεται η διάρκεια σπουδών (ν, ν+1, ν+2, πάνω από ν+2 έτη) του φοιτητικού πληθυσμού των πανεπιστημίων ανά επιστημονική περιοχή.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά εγγεγραμμένων φοιτητών εντός κανονικής διάρκειας σπουδών (ν έτη) καταγράφονται στις επιστήμες μηχανικών και μεταποίησης (68%), την εκπαίδευση (67%), τις επιστήμες υγείας (61%), τις γεωργικές επιστήμες (53%) και τις τεχνολογίες πληροφορικής (52%). Τα μικρότερα ποσοστά κανονικής διάρκειας σπουδών καταγράφονται στις υπηρεσίες (40%), τις διοικητικές και νομικές επιστήμες (42%), τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες (42%), τις φυσικές επιστήμες (43%) και τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες (46%).

Ποσοστιαία κατανομή του φοιτητικού πληθυσμού των πανεπιστημίων με βάση τη διάρκεια σπουδών ανά επιστημονική περιοχή (2017)

φοιτητικού πληθυσμού

ν έτη=η κανονική διάρκεια ενός ΠΠΣ

Φοιτητές κανονικής διάρκειας σπουδών: οι φοιτητές με διάρκεια φοίτησης ν έτη

Ενεργοί φοιτητές: οι φοιτητές με διάρκεια φοίτησης ν+2 έτη

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr