Εξετάσεις Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Στις 21/7, 22/7 και 23/7 πραγματοποιούνται οι εξετάσεις για τον 26ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στους χώρους των εξεταστικών κέντρων μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα εξέτασης, έχοντας μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Μετά την εκφώνηση ή τη διανομή του υπό εξέταση θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να έχουν τα αναγκαία για γραφή είδη (μολύβι, γόμα και ξύστρα) και να χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. 

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γραπτά ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός αυτών που ήθελε τυχόν ειδικώς επιτρέψει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ούτε οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας (μικροϋπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές) με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Σε διαφορετική περίπτωση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από το διαγωνισμό με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, κλιμάκιο της οποίας παρίσταται στο χώρο εξέτασης καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Η Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων δεν φέρει την ευθύνη φύλαξης των ανωτέρω αντικειμένων, τα οποία θα μπορούν να τοποθετούνται με ευθύνη των υποψηφίων στο χώρο των Θυρωρείων των δύο κτιρίων. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr