ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ: Τι ισχύει όταν οι φοιτητές αποτύχουν πολλές φορές σε ένα μάθημα

Φοιτητές Πανεπιστημίων-ΤΕΙ: «Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα.

Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους  και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα».

Τα παραπάνω ορίζει το άρθρο 33, παράγραφος 10 του Ν. 4009/11.

Διαβάστε ακόμη:

Έρευνα σε φοιτητές Πανεπιστημίου για τις αντιγραφές στις εξετάσεις

Εξεταστική Φοιτητών: Συμβουλές διατροφής για επιτυχία

Φοιτητικά hacks για να διαβάζεις πιο έξυπνα και με λιγότερο κόπο

17 έξυπνες συμβουλές για να βελτιώσεις τον τρόπο μελέτης ενόψει εξεταστικής

Δείτε ΕΔΩ τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα.