Εργασία παράλληλα με τις σπουδές στο εξωτερικό - Τι ισχύει

Εάν σχεδιάζετε να πάτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές, πρέπει το εισόδημά σας να είναι αρκετό για να ζείτε εκεί χωρίς να χρειάζεστε οικονομική βοήθεια. Το εισόδημά σας μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως οι γονείς σας, ο/η σύζυγός σας, ή, φυσικά, η εργασία σας.

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργάζεστε παράλληλα με τις σπουδές σας, όπως οι υπήκοοι της χώρας σπουδών σας. Δεν χρειάζεστε άδεια εργασίας, ακόμη και για να εργαστείτε με πλήρη απασχόληση.

Αρκετές χώρες σάς επιτρέπουν να εργάζεστε όσες ώρες θέλετε την εβδομάδα, ενώ άλλες έχουν θεσπίσει ανώτατο αριθμό ωρών εργασίας ανά ακαδημαϊκή περίοδο ή έτος.

Φορολογία και κοινωνική ασφάλιση

Εάν ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για περισσότερους από 6 μήνες τον χρόνο (183 ημέρες) θεωρείστε φορολογικός κάτοικος της χώρας αυτής. Εάν λοιπόν παράλληλα με τις σπουδές σας εργάζεστε, θα πρέπει να καταβάλλετε φόρους και συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης από το εισόδημα που αποκτάτε στη χώρα όπου σπουδάζετε.

Η χώρα όπου σπουδάζετε μπορεί επίσης να φορολογεί το εισόδημα που αποκτάτε σε άλλες χώρες, π.χ. από εργασία τα καλοκαίρια στη χώρα σας. Ίσως να υποχρεούστε να δηλώσετε το εισόδημα αυτό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φορολογηθείτε γι' αυτό στη χώρα στην οποία σπουδάζετε.

Έχετε υπόψη ότι πολλές -αλλά όχι όλες- οι χώρες της ΕΕ έχουν συνάψει συμφωνίες με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Οι συμφωνίες αυτές μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προσδιορίζουν σε ποια χώρα υποχρεούστε να καταβάλλετε φόρο.

Παράδειγμα

Ο Μάρκος είναι Ολλανδός και πήγε στην Αγγλία για σπουδές. Εργάζεται με μερική απασχόληση σε εστιατόριο έχοντας υπογράψει σύμβαση κατά την αγγλική νομοθεσία. Ο εργοδότης του παρακρατεί τους φόρους και τη συνεισφορά κοινωνικής ασφάλισης από τον μισθό του κάθε μήνα και καταβάλλει συνεισφορές γι' αυτόν στις βρετανικές αρχές.

Τα καλοκαίρια ο Μάρκος εργάζεται με πλήρη απασχόληση στην πατρίδα του, την Ολλανδία. Ο εργοδότης του καταβάλλει συνεισφορές γι' αυτόν στην ολλανδική εφορία. Ο Μάρκος, που θεωρείται κάτοικος της Αγγλίας για φορολογικούς σκοπούς, μπορεί είτε να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων από τις ολλανδικές αρχές και στη συνέχεια να καταβάλει τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος στην Αγγλία, είτε να δηλώσει το εισόδημα που απέκτησε στην Ολλανδία και τους φόρους που έχει ήδη καταβάλει εκεί ώστε να του χορηγηθεί φορολογική απαλλαγή από τις αγγλικές αρχές.

Την ενημερωτική σελίδα «Δουλειά/Εργασία για Φοιτητές» μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.grhttp://www.foititikanea.gr