Η Σύνοδος Πρυτάνεων για την Φοιτητική Μέριμνα

Η Σύνοδος Πρυτάνεων Πανεπιστημίων για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την Παιδαγωγική Επάρκεια

Στις εργασίες της 86ης Συνόδου των Πρυτάνεων Πανεπιστημίων συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος.

Σχετικά με την Φοιτητική Μέριμνα η 86η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Με δεδομένο ότι η στέγαση και η σίτιση των φοιτητών αποτελεί ευθύνη της πολιτείας, η Σύνοδος: 

2. Καλεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των φοιτητικών εστιών ιδίως ως προς τη διαχείριση, συντήρηση και εκσυγχρονισμό των υποδομών. 

3. Υπενθυμίζει ότι η στέγαση τελεί υπό την ευθύνη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιρίων. Κατ’ εξαίρεση ένα ίδρυμα μπορεί να ζητήσει, αιτιολογημένα, τη διαχείριση κάποιων φοιτητικών εστιών από το ίδιο το Ίδρυμα. 

4. Προτείνει τη σίτιση να αναλαμβάνει είτε σχετικός φορέας/οργανισμός της πολιτείας είτε τα Πανεπιστήμια.

5. Ζητά την αναπροσαρμογή της τιμής του σιτηρεσίου από 1.80 Ευρώ σε ρεαλιστικά επίπεδα που να ανταποκρίνονται στις τιμές του σήμερα.

Η Σύνοδος για την Πανεπιστημιοποίηση Τμημάτων ΤΕΙ

Η Σύνοδος για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την Παιδαγωγική Επάρκεια

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr