Πόσοι φοιτητές εργάζονται σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Πόσοι φοιτητές εργάζονται σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Όλο και περισσότεροι φοιτητές αναγκάζονται να εργάζονται για να καλύψουν τα έξοδα της φοιτητικής ζωής με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με ειδική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη θέση των νέων στην αγορά εργασίας, περίπου ένα στα πέντε νέα σε ηλικία άτομα εργάστηκε πέρυσι κατά τη διάρκεια των σπουδών του και οι περισσότεροι εξ' αυτών βρήκαν εργασία μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών.


Η έρευνα  διεξήχθη παράλληλα με την έρευνα εργατικού δυναμικού το β' τρίμηνο 2016. Ο πληθυσμός- στόχος της έρευνας ήταν τα άτομα ηλικίας 15 έως 34 ετών και το ποσοστό απόκρισης σε αυτήν ανήλθε στο 97,2%.

Επίσης, οι κύριες διαπιστώσεις της έρευνας ήταν οι ακόλουθες:

 • Οι κύριοι λόγοι που οι ερευνώμενοι δεν συνέχισαν τις σπουδές τους είναι είτε το ότι θεωρούσαν το επίπεδο σπουδών τους ικανοποιητικό είτε το ότι ήθελαν να εργαστούν.
 • Το ποσοστό των ατόμων που είχαν υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο δημόσιο οργανισμό για να βρουν εργασία ήταν 2,4%.
 • Στην πλειονότητά τους οι ερευνώμενοι δήλωσαν ότι η εκπαίδευση που έχουν ολοκληρώσει τους βοηθά στα εργασιακά τους καθήκοντα.
 • Περισσότεροι από τους μισούς ανέργους δήλωσαν διατεθειμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας, προκειμένου να αναλάβουν εργασία. Ωστόσο, το ποσοστό των απασχολουμένων που πραγματικά χρειάστηκε να το κάνουν ήταν 5,4%.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ειδικής Έρευνας (ad hoc) για τη Θέση των Νέων στην Αγορά Εργασίας.

Η έρευνα διεξήχθη παράλληλα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού κατά το Β’ τρίμηνο του 2016.

Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας ήταν τα άτομα ηλικίας 15 έως 34 ετών και το ποσοστό απόκρισης σε αυτήν ανήλθε στο 97,2%.

Οι κύριοι στόχοι της έρευνας ήταν οι ακόλουθοι:

 • Να διερευνήσει την ύπαρξη και το είδος εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών.
 • Να εξετάσει τους λόγους που οι ερευνώμενοι δε συνέχισαν τις σπουδές τους.
 • Να εξετάσει τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι εργαζόμενοι για να βρουν την τρέχουσα εργασία τους, καθώς και την υποστήριξη που έλαβαν από δημόσιους οργανισμούς για να βρουν εργασία.
 • Να εκτιμήσει κατά πόσο οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η εκπαίδευση που έχουν ολοκληρώσει είναι χρήσιμη για την εκτέλεση της τρέχουσας εργασίας τους.
 • Να διερευνήσει τη διάθεση για την ανάληψη εργασίας, όταν απαιτείται αλλαγή τόπου κατοικίας ή χρόνος μετακίνησης μεγαλύτερος της 1 ώρας.

Οι κύριες διαπιστώσεις της έρευνας ήταν οι ακόλουθες:

 • Περίπου ένα στα πέντε άτομα εργάστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
 • Οι κύριοι λόγοι που οι ερευνώμενοι δε συνέχισαν τις σπουδές τους είναι είτε το ότι θεωρούσαν το επίπεδο σπουδών τους ικανοποιητικό είτε το ότι ήθελαν να εργαστούν.
 • Το ποσοστό των ατόμων που είχαν υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο δημόσιο οργανισμό για να βρουν εργασία ήταν 2,4%.
 • Τα περισσότερα άτομα βρήκαν εργασία μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών.
 • Στην πλειονότητά τους οι ερευνώμενοι δήλωσαν ότι η εκπαίδευση που έχουν ολοκληρώσει τους βοηθά στα εργασιακά τους καθήκοντα.
 • Περισσότεροι από τους μισούς ανέργους δήλωσαν διατεθειμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας, προκειμένου να αναλάβουν εργασία. Ωστόσο, το ποσοστό των απασχολουμένων που πραγματικά χρειάστηκε να το κάνουν ήταν 5,4%.

I. Εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών

>> Περιεχόμενα

Εργάστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (για το υψηλότερο ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης) με αμοιβόμενη εργασία ή με εργασία χωρίς αμοιβή

Σύνολο

Εργάστηκαν

Δεν εργάστηκαν

Δεν απάντησαν

Εργάστηκαν

Το είδος της εργασίας ήταν...

Ανέφεραν αμοιβόμενη εργασία

Ανέφεραν μη αμοιβόμενη εργασία

..και αμοιβόμενη και μη αμοιβόμενη

..μόνο  αμειβόμενη

..μόνο μη αμειβόμενη 

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Φύλο

Άνδρες

1.196.890

268.519

22,4

40.226

3,4

139.778

11,7

88.516

7,4

180.003

15,0

128.742

10,8

877.518

73,3

50.853

4,2

Γυναίκες

1.180.891

222.970

18,9

37.876

3,2

124.159

10,5

60.935

5,2

162.035

13,7

98.811

8,4

916.102

77,6

41.819

3,5

Ομάδες ηλικιών

15-19

540.740

23.622

4,4

1.142

0,2

4.857

0,9

17.623

3,3

5.999

1,1

18.765

3,5

495.251

91,6

21.867

4,0

20-24

519.095

91.779

17,7

10.540

2,0

43.323

8,3

37.916

7,3

53.863

10,4

48.456

9,3

407.908

78,6

19.409

3,7

25-29

605.932

168.790

27,9

27.096

4,5

96.633

15,9

45.060

7,4

123.729

20,4

72.157

11,9

420.342

69,4

16.800

2,8

30-34

712.014

207.299

29,1

39.324

5,5

119.124

16,7

48.851

6,9

158.448

22,3

88.175

12,4

470.120

66,0

34.596

4,9

Υπηκοότητα

Ελληνική

2.200.955

468.475

21,3

74.691

3,4

249.893

11,4

143.891

6,5

324.584

14,7

218.582

9,9

1.645.111

74,7

87.369

4,0

Αλλοδαπή

176.827

23.014

13,0

3.412

1,9

14.043

7,9

5.559

3,1

17.455

9,9

8.971

5,1

148.510

84,0

5.303

3,0

Κατάσταση απασχόλησης

Απασχολούμενοι

952.892

325.834

34,2

59.804

6,3

188.611

19,8

77.419

8,1

248.416

26,1

137.223

14,4

587.331

61,6

39.727

4,2

Άνεργοι

462.856

98.771

21,3

14.418

3,1

51.573

11,1

32.779

7,1

65.991

14,3

47.197

10,2

348.108

75,2

15.978

3,5

Μη οικονομικά ενεργοί

962.034

66.885

7,0

3.880

0,4

23.752

2,5

39.253

4,1

27.632

2,9

43.132

4,5

858.182

89,2

36.967

3,8

Επίπεδο εκπαίδευσης

Μέχρι Γυμνάσιο

629.712

48.754

7,7

8.307

1,3

14.731

2,3

25.716

4,1

23.038

3,7

34.023

5,4

552.462

87,7

28.495

4,5

Απολυτήριο Λυκείου ή Μεταδευτεροβάθμια

1.156.383

210.725

18,2

27.132

2,3

101.090

8,7

82.503

7,1

128.222

11,1

109.635

9,5

901.469

78,0

44.189

3,8

Τριτοβάθμια

591.686

232.010

39,2

42.663

7,2

148.116

25,0

41.231

7,0

190.779

32,2

83.894

14,2

339.689

57,4

19.987

3,4

Σύνολο

2.377.781

491.489

20,7

78.102

3,3

263.937

11,1

149.450

6,3

342.039

14,4

227.553

9,6

1.793.621

75,4

92.671

3,9

απαντούν τα άτομα 15-34 ετών που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το Δημοτικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Περίπου ένας στους πέντε ερωτωμένους δηλώνει ότι εργάστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του1
 • Οι άνδρες έχουν ελαφρύ προβάδισμα έναντι των γυναικών, ενώ τα ποσοστά είναι σημαντικά υψηλότερα για τα άτομα ελληνικής υπηκοότητας, τους τώρα απασχολουμένους, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα ανώτερου επιπέδου εκπαίδευσης.
 • Γενικά, η αμειβόμενη εργασία αναφέρεται συχνότερα από τη μη αμειβόμενη, ενώ περίπου τα μισά από τα άτομα που εργάστηκαν είχαν μόνο αμειβόμενη εργασία.
 • Το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με αμειβόμενη εργασιακή εμπειρία εντοπίζεται στους απασχολουμένους και στα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

>> Περιεχόμενα

Τύπος εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών

Σύνολο

Μαθητεία

Υποχρεωτική άσκηση στο επάγγελμα

Υποχρεωτική εργασία εντός εκπαιδευτικού προγράμματος

Εργασία με δική τους πρωτοβουλία

Εργασία εκτός εκπαιδευτικού προγράμματος

Δεν απάντησαν

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Φύλο

Άνδρες

268.519

66.378

24,7

26.053

9,7

1.068

0,4

8.760

3,3

161.391

60,1

4.870

1,8

Γυναίκες

222.970

57.750

25,9

38.572

17,3

623

0,3

10.588

4,7

112.716

50,6

2.721

1,2

Ομάδες ηλικιών

15-19

23.622

200

0,8

381

1,6

0

0,0

0

0,0

22.550

95,5

491

2,1

20-24

91.779

13.681

14,9

13.337

14,5

297

0,3

2.548

2,8

59.529

64,9

2.387

2,6

25-29

168.790

44.083

26,1

24.798

14,7

739

0,4

8.196

4,9

89.593

53,1

1.380

0,8

30-34

207.299

66.163

31,9

26.109

12,6

654

0,3

8.604

4,2

102.435

49,4

3.333

1,6

Υπηκοότητα

Ελληνική

468.475

122.688

26,2

62.301

13,3

1.484

0,3

17.784

3,8

257.169

54,9

7.050

1,5

Αλλοδαπή

23.014

1.440

6,3

2.324

10,1

208

0,9

1.564

6,8

16.937

73,6

541

2,3

Κατάσταση απασχόλησης

Απασχολούμενοι

325.834

95.639

29,4

35.462

10,9

978

0,3

10.606

3,3

178.278

54,7

4.870

1,5

Άνεργοι

98.771

24.404

24,7

23.129

23,4

713

0,7

6.156

6,2

42.729

43,3

1.640

1,7

Μη οικονομικά ενεργοί

66.885

4.085

6,1

6.034

9,0

0

0,0

2.585

3,9

53.099

79,4

1.081

1,6

Επίπεδο εκπαίδευσης

Μέχρι Γυμνάσιο

48.754

4.003

8,2

4.882

10,0

0

0,0

740

1,5

37.968

77,9

1.161

2,4

Απολυτήριο Λυκείου ή Μεταδευτεροβάθμια

210.725

26.842

12,7

25.548

12,1

590

0,3

6.268

3,0

147.596

70,0

3.882

1,8

Τριτοβάθμια

232.010

93.283

40,2

34.196

14,7

1.102

0,5

12.340

5,3

88.542

38,2

2.548

1,1

Σύνολο

491.489

124.128

25,3

64.625

13,1

1.691

0,3

19.348

3,9

274.106

55,8

7.591

1,5

απαντούν τα άτομα 15-34 ετών που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του υψηλότερου επιπέδου σπουδών τους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Περισσότερο συχνά αναφέρεται εργασία που δεν αποτελούσε μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η εργασία στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος αφορά, κατά κανόνα, σε υποχρεωτική μαθητεία ή άσκηση στο επάγγελμα.

1 Οι ερευνώμενοι ερωτήθηκαν αν εργάστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο μέχρι στιγμής ανώτατο ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές και εργάστηκε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών αλλά δεν εργάστηκε όταν παρακολουθούσε μεταπτυχιακό, στο ερώτημα αυτό θα απαντήσει αρνητικά.

>> Περιεχόμενα

Μετά την ολοκλήρωση του υψηλότερου επιπέδου σπουδών σας, έτυχε να ξεκινήσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα σπουδών;

Ολοκληρώσατε αυτό το πρόγραμμα που σπουδών;

Σύνολο

Ναι

Όχι

Δεν απάντησαν

Ναι

Όχι

Δεν απάντησαν

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Φύλο

Άνδρες

766.343

27.887

3,6

689.287

89,9

49.169

6,4

1.489

5,3

26.398

94,7

0

0,0

Γυναίκες

736.874

23.621

3,2

664.690

90,2

48.563

6,6

1.077

4,6

22.061

93,4

483

2,0

Ομάδες ηλικιών

15-19

46.789

4.125

8,8

37.521

80,2

5.143

11,0

0

0,0

4.125

100,0

0

0,0

20-24

224.585

14.226

6,3

192.295

85,6

18.064

8,0

0

0,0

14.226

100,0

0

0,0

25-29

536.020

15.679

2,9

494.275

92,2

26.067

4,9

1.144

7,3

14.051

89,6

483

3,1

30-34

695.824

17.479

2,5

629.887

90,5

48.458

7,0

1.422

8,1

16.058

91,9

0

0,0

Υπηκοότητα

Ελληνική

1.367.583

45.205

3,3

1.230.488

90,0

91.889

6,7

2.566

5,7

42.156

93,3

483

1,1

Αλλοδαπή

135.635

6.303

4,6

123.489

91,0

5.843

4,3

0

0,0

6.303

100,0

0

0,0

Κατάσταση απασχόλησης

Απασχολούμενοι

899.272

24.932

2,8

819.880

91,2

54.460

6,1

1.990

8,0

22.459

90,1

483

1,9

Άνεργοι

434.411

15.131

3,5

389.756

89,7

29.524

6,8

576

3,8

14.556

96,2

0

0,0

Μη οικονομικά ενεργοί

169.535

11.445

6,8

144.342

85,1

13.748

8,1

0

0,0

11.445

100,0

0

0,0

Επίπεδο εκπαίδευσης

Μέχρι Γυμνάσιο

242.773

29.071

12,0

194.059

79,9

19.643

8,1

0

0,0

29.071

100,0

0

0,0

Απολυτήριο Λυκείου ή Μεταδευτεροβάθμια

713.357

16.541

2,3

650.281

91,2

46.534

6,5

785

4,7

15.273

92,3

483

2,9

Τριτοβάθμια

547.089

5.896

1,1

509.637

93,2

31.555

5,8

1.781

30,2

4.115

69,8

0

0,0

Σύνολο

1.503.218

51.508

3,4

1.353.978

90,1

97.732

6,5

2.566

5,0

48.459

94,1

483

0,9

απαντούν τα άτομα ηλικίας 15-34 ετών που δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης τις τελευταίες 4 εβδομάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IΙα. Κυριότερος λόγος μη συνέχισης σπουδών

>> Περιεχόμενα

Για ποιο κυρίως λόγο δεν συνεχίσατε τις σπουδές σας;

Σύνολο

Είχαν ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών / Οι σπουδές δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους ή τα ενδιαφέροντά τους

Δύσκολο να ανταποκριθούν σε ανώτερο επίπεδο σπουδών

Υψηλό κόστος σπουδών

Ήθελαν να εργαστούν

Αλλο

Δεν απάντησαν

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Φύλο

Άνδρες

689.287

247.064

35,8

99.118

14,4

29.249

4,2

217.138

31,5

76.950

11,2

19.768

2,9

Γυναίκες

664.690

245.192

36,9

79.830

12,0

38.713

5,8

164.842

24,8

115.267

17,3

20.847

3,1

Ομάδες ηλικιών

15-19

37.521

5.260

14,0

9.184

24,5

2.663

7,1

7.040

18,8

12.265

32,7

1.111

3,0

20-24

192.295

62.831

32,7

33.644

17,5

11.696

6,1

51.232

26,6

27.715

14,4

5.177

2,7

25-29

494.275

185.955

37,6

62.429

12,6

27.206

5,5

140.880

28,5

65.438

13,2

12.367

2,5

30-34

629.887

238.211

37,8

73.691

11,7

26.398

4,2

182.828

29,0

86.799

13,8

21.961

3,5

Υπηκοότητα

Ελληνική

1.230.488

471.331

38,3

157.639

12,8

63.139

5,1

341.776

27,8

160.796

13,1

35.808

2,9

Αλλοδαπή

123.489

20.925

16,9

21.309

17,3

4.824

3,9

40.204

32,6

31.421

25,4

4.807

3,9

Κατάσταση απασχόλησης

Απασχολούμενοι

819.880

310.490

37,9

100.853

12,3

31.850

3,9

271.161

33,1

80.756

9,8

24.770

3,0

Άνεργοι

389.756

143.539

36,8

57.120

14,7

30.488

7,8

92.531

23,7

55.505

14,2

10.572

2,7

Μη οικονομικά ενεργοί

144.342

38.227

26,5

20.975

14,5

5.624

3,9

18.287

12,7

55.955

38,8

5.273

3,7

Επίπεδο εκπαίδευσης

Μέχρι Γυμνάσιο

194.059

35.908

18,5

39.446

20,3

6.732

3,5

57.533

29,6

49.688

25,6

4.752

2,4

Απολυτήριο Λυκείου ή Μεταδευτεροβάθμια

650.281

178.532

27,5

122.522

18,8

33.533

5,2

200.756

30,9

96.968

14,9

17.971

2,8

Τριτοβάθμια

509.637

277.816

54,5

16.979

3,3

27.697

5,4

123.691

24,3

45.561

8,9

17.893

3,5

Σύνολο

1.353.978

492.256

36,4

178.948

13,2

67.962

5,0

381.980

28,2

192.217

14,2

40.615

3,0

απαντούν τα άτομα ηλικίας 15-34 ετών που δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης τις τελευταίες 4 εβδομάδες, δεν συνέχισαν τις σπουδές τους και το επίπεδο εκπαίδευσής τους είναι μικρότερο της τριτοβάθμιας

 • Στην πλειονότητά τους οι ερευνώμενοι δηλώνουν ότι δε συνέχισαν τις σπουδές τους, είτε επειδή θεωρούσαν το τότε επίπεδο σπουδών τους ικανοποιητικό2 (36,4%) είτε επειδή ήθελαν να εργαστούν (28,2%).
 • Λιγότεροι (13,2%) αναφέρουν ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στον βαθμό δυσκολίας ενός ανώτερου επιπέδου σπουδών, ενώ το 5,0% αναφέρει το υψηλό κόστος σπουδών. Οι άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν οικογενειακούς λόγους, λόγους υγείας κλπ.
 • Για τους άνδρες κυριότερος λόγος είναι το ότι ήθελαν να εργαστούν, ενώ για τις γυναίκες το ότι είχαν ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών. Επίσης, η επιθυμία για εργασία εντοπίζεται περισσότερο σε νεότερες ηλικίες, χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας. Επιπλέον, σε αυτές τις κατηγορίες αναφέρεται περισσότερο η δυσκολία ανταπόκρισης σε ανώτερο επίπεδο σπουδών.

ΙIβ. Συνέχιση σπουδών (με ξεκίνημα άλλου προγράμματος σπουδών επίσημης εκπαίδευσης)

 • Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι ξεκίνησαν κάποιο άλλο πρόγραμμα σπουδών μετά την ολοκλήρωση του υψηλότερου επιπέδου σπουδών τους είναι ιδιαίτερα μικρό (3,4%). Υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις μικρότερες ηλικίες και κυρίως στα άτομα με πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Από τα παραπάνω άτομα μόλις το 5% ολοκλήρωσε το πρόγραμμα που ξεκίνησε. Αυτό αφορά κυρίως σε άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ελληνικής υπηκοότητας.

2 Περιλαμβάνονται και όσοι δήλωσαν ότι οι σπουδές δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντά τους 

IΙΙ. Υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή άλλο δημόσιο οργανισμό για εύρεση εργασίας τους 12 τελευταίους μήνες

>> Περιεχόμενα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών δεχτήκατε κάποια υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο δημόσιο οργανισμό  για να βρείτε εργασία;

Ποιο είδος υποστήριξης σας φάνηκε πιο χρήσιμο;

(ποσοστά επί των ατόμων που δέχθηκαν υποστήριξη)

Σύνολο

Δεν απάντησαν

Όχι

Ναι

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Πρόγραμμα απασχόλησης ή εκπαίδευσης

Άλλο είδος υποστήριξης

Δέχθηκα υποστήριξη αλλά καμία δεν ήταν χρήσιμη

Δεν απάντησαν

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Φύλο

Άνδρες

762.254

40.848

5,4

673.401

88,3

48.004

6,3

22.251

46,4

9.355

19,5

6.892

14,4

8.230

17,1

1.276

2,7

Γυναίκες

862.443

39.587

4,6

772.586

89,6

50.269

5,8

24.830

49,4

10.190

20,3

7.239

14,4

7.893

15,7

117

0,2

Ομάδες ηλικιών

15-19

538.108

28.949

5,4

503.420

93,6

5.738

1,1

3.602

62,8

956

16,7

713

12,4

197

3,4

269

4,7

20-24

446.435

19.125

4,3

401.485

89,9

25.826

5,8

14.406

55,8

4.520

17,5

3.102

12,0

3.420

13,2

378

1,5

25-29

330.751

13.237

4,0

285.193

86,2

32.321

9,8

14.462

44,7

7.534

23,3

3.879

12,0

5.992

18,5

455

1,4

30-34

309.402

19.124

6,2

255.889

82,7

34.389

11,1

14.612

42,5

6.536

19,0

6.437

18,7

6.514

18,9

290

0,8

Υπηκοότητα

Ελληνική

1.503.028

75.422

5,0

1.332.451

88,7

95.155

6,3

44.989

47,3

19.331

20,3

14.131

14,9

15.311

16,1

1.393

1,5

Αλλοδαπή

121.668

5.013

4,1

113.536

93,3

3.119

2,6

2.093

67,1

214

6,9

0

0,0

812

26,0

0

0,0

Κατάσταση απασχόλησης

Απασχολούμενοι

189.357

10.509

5,5

153.972

81,3

24.876

13,1

7.468

30,0

10.192

41,0

5.578

22,4

1.424

5,7

215

0,9

Άνεργοι

465.798

22.444

4,8

382.713

82,2

60.640

13,0

30.952

51,0

7.422

12,2

7.814

12,9

13.922

23,0

530

0,9

Μη οικονομικά ενεργοί

969.542

47.483

4,9

909.302

93,8

12.757

1,3

8.662

67,9

1.932

15,1

739

5,8

777

6,1

648

5,1

Επίπεδο εκπαίδευσης

Μέχρι Γυμνάσιο

543.455

34.757

6,4

498.493

91,7

10.204

1,9

6.981

68,4

738

7,2

1.096

10,7

1.237

12,1

153

1,5

Απολυτήριο Λυκείου ή Μεταδευτεροβάθμια

801.299

32.126

4,0

718.474

89,7

50.699

6,3

27.069

53,4

7.553

14,9

7.169

14,1

8.123

16,0

785

1,5

Τριτοβάθμια

279.943

13.552

4,8

229.020

81,8

37.371

13,3

13.031

34,9

11.254

30,1

5.866

15,7

6.764

18,1

455

1,2

Σύνολο

1.624.696

80.435

5,0

1.445.987

89,0

98.274

6,0

47.082

47,9

19.545

19,9

14.131

14,4

16.123

16,4

1.393

1,4

απαντούν τα άτομα ηλικίας 15-34 που ξεκίνησαν να εργάζονται τους τελευταίους 12 μήνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Από τα άτομα που ξεκίνησαν να εργάζονται τους τελευταίους 12 μήνες, το 6% αναφέρει ότι δέχθηκε κάποια υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο δημόσιο οργανισμό για να βρει εργασία τους τελευταίους 12 μήνες. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος υποστήριξης αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες (διαδικασία αίτησης για εργασία, εύρεση κενών θέσεων εργασίας, ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης). Σε μικρότερο βαθμό αναφέρονται προγράμματα απασχόλησης ή εκπαίδευσης.
 • Το 16,4% αναφέρει ότι δεν του χρησίμευσε κανένα είδος υποστήριξης.
 • Υποστήριξη δέχθηκαν περισσότερο τα άτομα ελληνικής υπηκοότητας, μεγαλύτερης ηλικίας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτιμώνται ως πλέον χρήσιμες από τους ανέργους και από τα άτομα δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι απασχολούμενοι θεωρούν ως πλέον χρήσιμα τα προγράμματα απασχόλησης ή εκπαίδευσης.

IV. Τρόπος εύρεσης της τρέχουσας κύριας εργασίας

>> Περιεχόμενα

Πως βρήκατε την τρέχουσα εργασία σας;

Σύνολο

Aγγελίες

Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί

ΟΑΕΔ

Πάροχος εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Επαφή με εργοδότη

Άλλο

Δεν απάντησαν

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Φύλο

Άνδρες

395.881

54.312

13,7

159.864

40,4

6.894

1,7

22.739

5,7

74.154

18,7

43.046

10,9

34.872

8,8

Γυναίκες

352.363

54.444

15,5

138.676

39,4

11.181

3,2

15.607

4,4

60.440

17,2

42.970

12,2

29.046

8,2

Ομάδες ηλικιών

15-19

8.986

1.147

12,8

4.130

46,0

89

1,0

1.530

17,0

1.101

12,2

814

9,1

175

1,9

20-24

100.672

12.244

12,2

48.274

48,0

3.002

3,0

6.287

6,2

17.466

17,3

5.774

5,7

7.626

7,6

25-29

274.215

42.971

15,7

114.086

41,6

6.696

2,4

10.758

3,9

52.014

19,0

29.447

10,7

18.242

6,7

30-34

364.372

52.393

14,4

132.050

36,2

8.288

2,3

19.772

5,4

64.014

17,6

49.981

13,7

37.874

10,4

Υπηκοότητα

Ελληνική

680.771

104.286

15,3

257.968

37,9

17.172

2,5

37.323

5,5

121.468

17,8

81.594

12,0

60.960

9,0

Αλλοδαπή

67.473

4.470

6,6

40.572

60,1

902

1,3

1.023

1,5

13.127

19,5

4.422

6,6

2.957

4,4

Επίπεδο εκπαίδευσης

Μέχρι Γυμνάσιο

82.094

5.476

6,7

47.052

57,3

1.224

1,5

200

0,2

15.654

19,1

6.797

8,3

5.693

6,9

Απολυτήριο Λυκείου ή Μεταδευτεροβάθμια

347.627

49.803

14,3

158.789

45,7

6.819

2,0

12.398

3,6

61.822

17,8

25.784

7,4

32.212

9,3

Τριτοβάθμια

318.522

53.476

16,8

92.699

29,1

10.032

3,1

25.749

8,1

57.119

17,9

53.435

16,8

26.012

8,2

Επάγγελμα

Μη χειρωνακτικά υψηλής εξειδίκευσης

205.964

32.734

15,9

59.856

29,1

5.979

2,9

14.431

7,0

42.733

20,7

33.647

16,3

16.584

8,1

Μη χειρωνακτικά χαμηλής εξειδίκευσης

362.584

59.722

16,5

154.085

42,5

7.958

2,2

16.678

4,6

56.163

15,5

33.673

9,3

34.303

9,5

Χειρωνακτικά με εξειδίκευση

109.505

10.996

10,0

45.764

41,8

2.815

2,6

6.901

6,3

22.325

20,4

12.271

11,2

8.432

7,7

Γεωργίας, Δασοκομίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας 

15.074

771

5,1

8.849

58,7

0

0,0

0

0,0

2.766

18,3

1.726

11,4

962

6,4

Στοιχειώδη επαγγέλματα

55.118

4.532

8,2

29.985

54,4

1.323

2,4

336

0,6

10.608

19,2

4.699

8,5

3.636

6,6

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας

Γεωργία,δασοκομία, αλιεία

17.228

642

3,7

10.302

59,8

0

0,0

0

0,0

3.683

21,4

1.638

9,5

962

5,6

Βιομηχανία, ενέργεια

85.343

12.377

14,5

41.544

48,7

2.160

2,5

1.651

1,9

14.544

17,0

5.265

6,2

7.803

9,1

Κατασκευές

21.209

523

2,5

13.247

62,5

119

0,6

266

1,3

4.216

19,9

887

4,2

1.951

9,2

Εμπόριο, ξενοδοχεία, εστίαση,  μεταφορές, επικοινωνίες

334.491

50.559

15,1

162.538

48,6

4.798

1,4

3.988

1,2

59.997

17,9

21.794

6,5

30.816

9,2

Χρηματοπιστωτικές & επιχειρηματικές δραστηριότητες

83.983

17.058

20,3

34.789

41,4

1.546

1,8

2.691

3,2

13.445

16,0

9.535

11,4

4.920

5,9

Δημόσια διοίκηση, υγεία, εκπαίδευση & άλλες υπηρεσίες

205.991

27.596

13,4

36.120

17,5

9.453

4,6

29.750

14,4

38.709

18,8

46.897

22,8

17.465

8,5

Σύνολο

748.244

108.755

14,5

298.540

39,9

18.075

2,4

38.346

5,1

134.595

18,0

86.016

11,5

63.918

8,5

απαντούν τα άτομα ηλικίας 15-34 ετών, απασχολούμενοι σε μισθωτή εργασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ο κύριος τρόπος εύρεσης εργασίας είναι μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών (39,9%). Ακολουθεί η επαφή με τον εργοδότη (18%), είτε από πρωτοβουλία του απασχολουμένου είτε του εργοδότη. Οι αγγελίες έχουν μικρότερο ρόλο στην εύρεση εργασίας (14,5%), ενώ ο ΟΑΕΔ εμφανίζεται με πολύ μικρό ποσοστό (2,4%).
 • Η εύρεση εργασίας μέσω συγγενών, φίλων και γνωστών δηλώνεται συχνότερα από τα άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας, τα άτομα που εργάζονται στον κλάδο των κατασκευών και στον πρωτογενή τομέα, καθώς και από τα άτομα που ασκούν στοιχειώδη επαγγέλματα (ανειδίκευτοι εργάτες). Αντίστοιχα, οι αγγελίες εμφανίζονται λιγότερο στις παραπάνω κατηγορίες.
 • Οι υπόλοιποι τρόποι δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατηγοριών. Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος της δημόσιας διοίκησης, όπου η εύρεση εργασίας μέσω ΟΑΕΔ ή μέσω παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης εμφανίζει πολύ υψηλότερα ποσοστά από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.

V. Χρησιμότητα εκπαίδευσης στην εργασία

>> Περιεχόμενα

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει σας βοηθά να αντιμετωπίσετε τα καθήκοντά σας στην τρέχουσα εργασία σας;

Σύνολο

Σε μεγάλο βαθμό

Σε κάποιο βαθμό

Σε ελάχιστο βαθμό

Καθόλου

Δεν απάντησαν

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Πλήθος

 %

Φύλο

Άνδρες

543.482

179.614

33,0

146.666

27,0

93.611

17,2

87.305

16,1

36.286

6,7

Γυναίκες

411.728

168.431

40,9

108.780

26,4

57.214

13,9

48.919

11,9

28.384

6,9

Ομάδες ηλικιών

15-19

12.977

2.313

17,8

4.438

34,2

2.917

22,5

3.032

23,4

277

2,1

20-24

120.117

33.371

27,8

30.514

25,4

26.091

21,7

20.634

17,2

9.507

7,9

25-29

350.106

129.943

37,1

91.262

26,1

53.855

15,4

55.320

15,8

19.726

5,6

30-34

472.010

182.419

38,6

129.232

27,4

67.962

14,4

57.238

12,1

35.160

7,4

Υπηκοότητα

Ελληνική

883.349

338.071

38,3

234.520

26,5

136.904

15,5

114.993

13,0

58.860

6,7

Αλλοδαπή

71.862

9.974

13,9

20.926

29,1

13.920

19,4

21.231

29,5

5.810

8,1

Επίπεδο εκπαίδευσης

Μέχρι Γυμνάσιο

119.737

17.076

14,3

26.345

22,0

29.040

24,3

36.920

30,8

10.355

8,6

Απολυτήριο Λυκείου ή Μεταδευτεροβάθμια

451.999

107.023

23,7

155.541

34,4

82.316

18,2

74.366

16,5

32.753

7,2

Τριτοβάθμια

383.474

223.947

58,4

73.560

19,2

39.468

10,3

24.938

6,5

21.562

5,6

Επάγγελμα

Μη χειρωνακτικά υψηλής εξειδίκευσης

257.821

180.930

70,2

43.364

16,8

14.539

5,6

4.907

1,9

14.082

5,5

Μη χειρωνακτικά χαμηλής εξειδίκευσης

427.648

112.478

26,3

139.556

32,6

78.698

18,4

64.126

15,0

32.789

7,7

Χειρωνακτικά με εξειδίκευση

141.907

41.098

29,0

42.445

29,9

26.483

18,7

22.704

16,0

9.177

6,5

Γεωργίας, Δασοκομίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας 

69.769

6.931

9,9

16.545

23,7

17.251

24,7

24.606

35,3

4.434

6,4

Στοιχειώδη επαγγέλματα

58.065

6.608

11,4

13.536

23,3

13.853

23,9

19.881

34,2

4.186

7,2

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας

Γεωργία,δασοκομία, αλιεία

73.004

8.137

11,1

16.521

22,6

17.804

24,4

25.981

35,6

4.561

6,2

Βιομηχανία, ενέργεια

100.074

29.409

29,4

26.379

26,4

20.072

20,1

17.860

17,8

6.355

6,4

Κατασκευές

32.441

9.136

28,2

8.309

25,6

5.823

18,0

6.902

21,3

2.272

7,0

Εμπόριο, ξενοδοχεία, εστίαση,  μεταφορές, επικοινωνίες