Οι φοιτητές ορίζουν τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με νέα απόφαση

Στους φοιτητικούς συλλόγους θα πέφτει το βάρος της διοργάνωσης εκλογών, όπως προκύπτει από απόφαση που εξέδωσε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Ο υπουργός προχώρησε σε αλλαγή της απόφασης για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ.

Η νέα τροποποιητική απόφαση προβλέπει ότι «οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής». Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.

Οι φοιτητές, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, ψηφίζουν για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους σε τρεις διαφορετικές κάλπες, που αφορούν τη συμμετοχή τους στο τμήμα (συνέλευση τμήματος και γενική συνέλευση Τομέα), τη σχολή (γενική συνέλευση και κοσμητεία) και τη σύγκλητο. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά τμήμα, ανά σχολή και ανά ίδρυμα.

Η βασική διαφορά είναι ότι με την προηγούμενη απόφαση η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και προκηρυσσόταν από τον πρύτανη, ο οποίος και συγκροτεί σχετική τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη κατά περίπτωση από φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ή από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους αναπληρωτές τους. Επίσης, ορίζεται ότι μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στα συλλογικά όργανα μετέχουν οι φοιτητές βάση της σειράς κατάταξης στις τελευταίες διενεργηθείσες εκλογές.

Δείτε όλες τις αλλαγές εδώ.