Φοιτητές δείτε τι αλλάζει στα εισιτήρια του ΟΑΣΘ

Ίδια θα είναι πλέον η τιμή του εισιτηρίου στον ΟΑΣΘ, είτε αυτό εκδίδεται μέσα στα οχήματα είτε αγοράζεται προτυπωμένο. Μέχρι σήμερα οι φοιτητές πλήρωναν προσαυξημένο εισιτήριο σε περίπτωση που το προμηθεύονταν εντός του λεωφορείου, ενώ τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης δεν έδιναν ρέστα. 

Αυτό άλλαξε με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.

Αναλυτικά οι τιμές διαμορφώνονταν ως εξής:

 • Εντός λεωφορείου: 1,10 ευρώ
 • Εκτός λεωφορείου: 1 ευρώ
 • Μειωμένο εντός: 0,60 λεπτά
 • Μειωμένο εκτός: 0,50 λεπτά

Πλέον, ο ΟΑΣΘ υποχρεούται να διαθέτει εισιτήρια αποκλειστικά και μόνο των 50 λεπτών, του 1 ευρώ και των 2 ευρώ από τα μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων που έχει εγκατεστημένα εντός των λεωφορείων, σε επιβάτες που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφοδιασμένοι με προτυπωμένο εισιτήριο.

Επιπλέον, με την ΚΥΑ επαναπροσδιορίζονται οι κοινωνικές ομάδες που δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο. Αυτές είναι:

 • Φοιτητές της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
 • Μαθητές της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 18 ετών, με την επίδειξη του μαθητικού δελτίου του σχολικού έτους.
 • Σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ έως την ηλικία των 22 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).
 • Φοιτητές – σπουδαστές δημοσίων σχολών αρμοδιότητας υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού, με την επίδειξη ειδικού εισιτηρίου (πάσο).
 • Παιδιά ηλικίας επτά έως 12 ετών.
 • Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πολύτεκνοι, με την επίδειξη του ισχύοντος βιβλιαρίου πολυτεκνίας.
 • Πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών, εκτός των προφανών περιπτώσεων προσδιορισμού της ηλικίας, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου προσδιορισμού της ηλικίας και της ταυτοπροσωπίας.
 • ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με την επίδειξη της χορηγούμενης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών κάρτας ΑμεΑ, από την οποία προκύπτει η ταυτοπροσωπία του δικαιούχου και το ποσοστό αναπηρίας του.

Ξεκινά το Μηνιαίο Φοιτητικό Επίδομα Internet στους πρωτοετείς φοιτητές (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)