Φοιτητικές Εκλογές 2018: Η αφίσα και η πρόταση παιδείας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις φοιτητικές εκλογές, όλες οι παρατάξεις παρουσιάζουν τις θέσεις τους για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ μας.

Όσοι αισθανόμαστε υπεύθυνοι για όσα προτείνουμε, είμαστε έτοιμοι να τα υπερασπιστούμε, αλλά και να περιγράψουμε πώς αυτά μπορούν να είναι εφικτά. Για το λόγο αυτό, ως ΔΑΠ – ΝΔΦΚ αισθανόμαστε την υποχρέωση να απευθυνθούμε για άλλη μια χρονιά στους τελικούς κριτές μας, που δεν είναι άλλοι από τους συμφοιτητές μας, και να εκθέσουμε το όραμά μας, όπως το αναδιατυπώσαμε μέσω της Εθνικής μας Συνδιάσκεψης και της νέας Πρότασης Παιδείας μας.

Φέτος τολμήσαμε να αλλάξουμε πρώτοι εμείς, για να μπορούμε ευπρόσωπα να διεκδικήσουμε τις αλλαγές που προτείνουμε. Στις φετινές φοιτητικές εκλογές της 16 ης Μαΐου ως ΔΑΠ – ΝΔΦΚ διεκδικούμε την ψήφο των συμφοιτητών μας προτάσσοντας τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ακαδημαϊκή κοινότητα: Από την αξιολόγηση μέχρι τις υποδομές και από την έρευνα μέχρι την εκπροσώπηση, τολμάμε να εντοπίζουμε προβλήματα και να προτείνουμε ρεαλιστικές και σύγχρονες λύσεις. Αυτές οι λύσεις, όμως, έχουν διπλή ανάγκη τη συνδρομή όσων φοιτητών μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες και τις ίδιες ιδέες με εμάς: Αρχικά, για να γίνουν πλειοψηφικές και να στείλουν ένα ξεκάθαρό μήνυμα – απαίτηση να πάμε επιτέλους μπροστά. Και, στη συνέχεια, για να υλοποιηθούν, να αξιολογηθούν και να τελειοποιηθούν στην πράξη.

Για εμάς στη ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, οι εκλογές δεν είναι ο τερματισμός μιας χρονιάς, αλλά η αρχή της επόμενης. Και σε αυτή την πρόκληση θέλουμε τους συμφοιτητές μας δίπλα μας, όχι απλούς ακολούθους, αλλά δυναμικούς διαμορφωτές του μέλλοντος που μας αξίζει. Όταν, λοιπόν, μας ρωτούν οι συμφοιτητές μας γιατί να συμμετάσχουν στις φοιτητικές εκλογές και γιατί να προτιμήσουν τη ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, τους απαντάμε χωρίς περιστροφές. Γιατί η πρότασή μας είναι σωστή, εφαρμόσιμη και περιλαμβάνει τους ίδιους σε ρόλο πρωταγωνιστή. Με πιο απλά λόγια: Μαζί σου, γίνεται.

Η Πρόταση Παιδείας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ της Νέας Εποχής

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η παιδεία, η οποία αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους της κοινωνίας, παρατηρείται ότι συνιστά πεδίο αλλεπάλληλων αλλαγών και δυστυχώς καθίσταται αντικείμενο διαρκούς πολιτικής διαμάχης. Η παιδεία ωστόσο, οφείλει να είναι ο χώρος εκείνος, όπου η λογική, η επαφή με την πραγματικότητα, η σύνεση, η υπευθυνότητα και η αξιοκρατία θα πρέπει να κυριαρχούν εξ ολοκλήρου. Όμως, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συνεχίζει να νοσεί. Απόδειξη αποτελεί ασφαλώς η εικόνα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τα οποία παρόλο που έχουν στην διάθεση τους ένα άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, δεν μπορούν να παράγουν το έργο τους αποτελεσματικά. Αυτό οφείλεται σε πολλαπλά προβλήματα, όπως ο υπερβολικός αριθμός εισακτέων για την εκάστοτε σχολή σε σύγκριση με το μέγεθος που δύναται να ανταποκριθεί, οι υποβαθμισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με την περιορισμένη έκταση των χώρων, η ύπαρξη αιωνίων φοιτητών, τα άλλοτε ανεπαρκή προγράμματα σπουδών, αλλά και μια σειρά αναχρονιστικών γραφειοκρατικών διαδικασιών που δεν βοηθούν στην εξυπηρέτηση και την παροχή ουσιαστικής βοήθειας στον φοιτητή σχετικά με τις σπουδές του. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

1. Ετήσιες ή μηνιαίες συντηρήσεις των εγκαταστάσεων, τόσο με τη συντήρηση της μικροφωνικής των αιθουσών, όσο και με την καλή κατάσταση των κτιρίων, την καθαριότητα, την υγιεινή, τον καλλωπισμό και την ύπαρξη Θέρμανσης σε όλους τους χώρους. 

2. Διαρκή αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστήριων όλων των ιδρυμάτων. Τα εργαστήρια πρέπει να προμηθεύονται με σύγχρονο και ανανεωμένο εξοπλισμό που να ανταποκρίνεται στην αλματώδη πρόοδο της επιστήμης. 

3. Υιοθέτηση Τεχνολογιών Έ ξυηνων Τάξεων (Smart Classrooms), κοινώς χρήση διαδραστικών πινάκων, υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (3d printersers, projectors, scanners κτλ.) συνδεδεμένου σε ένα κοινό δίκτυο, με την χρήση του οποίου το μάθημα θα γίνεται πιο σύγχρονο και διαδραστικό. 

Καθιέρωση συμπληρωματικών διπλωμάτων για τα πτυχία (diploma supplements), που Θα συνοδεύονται με τα πτυχία και Θα περιγράφουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που απέκτησε ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, με στόχο την ευκολότερη αναγνωρισιμότητα από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το συμπληρωματικό δίπλωμα το οποίο ήδη αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία των πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιέχει τυποποιημένα στοιχεία σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το πλαίσιο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που έχει πραγματοποιήσει ο κάτοχός του. Θεωρούμε Θετική την καθιέρωσή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ο τίτλος σπουδών του κάθε φοιτητή, θα καθίσταται χάρη στα συμπληρωματικά διπλώματα περισσότερο αναγνωρίσιμος στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού για ευκολότερη αποδοχή τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

5. Προέκταση και δημόσια ανάρτηση των ωρών ακρόασης των καθηγητών, με σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής επαφής με τους φοιτητές για τα εκάστοτε ζητήματα. 

6. Καθιέρωση ενισχυτικών τμημάτων διδασκαλίας, φροντιστηριακού χαρακτήρα εντός του χώρου των Πανεπιστημίων απευθυνόμενα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές. 

7. Δημοσίευση των προγραμμάτων εξεταστικής περιόδου από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, με στόχο την εξασφάλιση στους φοιτητές επαρκούς χρονικού διαστήματος προετοιμασίας για την οργάνωση της μελέτης τους. 

8. Υποχρεωτική επίδειξη γραπτών από όλους τους καθηγητές σε όσους φοιτητές το επιθυμούν, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που Θα είναι δυνατή και η οποία Θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της σχολής. 

9. Δυνατότητα πρόσβασης του φοιτητή και σε παλαιότερα γραπτά εξετάσεών του, μέσω της δημιουργίας πρωτοκόλλου εξεταζομένων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης διαφάνειας της διαδικασίας των εξετάσεων και την δυνατότητα κατανόησης των λαθών κατά την εξέταση. 

10. Ανάρτηση ενδεικτικών απαντήσεων μετά το πέρας της εξέτασης όλων των μαθημάτων, με επεξήγηση του ενδεδειγμένου συλλογισμού επίλυσης των επιμέρους ερωτημάτων. 

11. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όλων των μαθημάτων σε χρονικό διάστημα αυστηρά έως 3 εβδομάδες μετά την εξέταση, στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα της σχολής. 

12. Δυνατότητα αναβαθμολόγησης των φοιτητών με την επανεξέτασή τους σε όσα Τμήματα δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει αυτό το μέτρο. 

13. Ενίσχυση της λειτουργίας του συστήματος του eclass, με την ανάρτηση από τους καθηγητές σαφών και λεπτομερών σημειώσεων από τις παραδόσεις τους για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της ροής των μαθημάτων από τους εξ' αποστάσεως φοιτητές. 

14. Απαγόρευση των αφισοκολλήσεων σε χώρους του Πανεπιστημίου, πέραν ενός συγκεκριμένου χώρου οριζόμενου από το εκάστοτε Τμήμα για τις παρατάξεις, έτσι ώστε να δύνανται να αναπτύσσουν ελεύθερα τη δράση τους. 

15. Οέσπιση summer schools στους χώρους των Ιδρυμάτων, με τη συμμετοχή φοιτητών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι Θα δηλώνουν συμμετοχή έναντι ενός αντιτίμου σε προγράμματα Θερινών σπουδών που θα διοργανώνονται από τα Ιδρύματα. 

16. Μείωση εισακτέων. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τον αριθμό των εισακτέων που θα δεχθεί κάθε σχολή. Φυσικά, το Υπουργείο δεν είναι σε Θέση να γνωρίζει με ακρίβεια τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχολή καθώς και τις δυνατότητες της εκάστοτε σχολής. 'Ετσι, πολλές φορές παρατηρείται μια προφανής δυσαρμονία μεταξύ του αριθμού των εισακτέων και της πραγματικής ικανότητας υποδοχής τους. Αναπόφευκτη λύση είναι η μείωση των εισακτέων σε όλες τις σχολές της χώρας, εκτιμώντας ιδιαιτέρως τις ακαδημαϊκές συνθήκες και δυνατότητες που επικρατούν σε αυτές. Ο αριθμός των εισακτέων επομένως πρέπει να μειωθεί σε κάθε τμήμα και να οριστεί από το Υπουργείο κατόπιν πρότασης του εκάστοτε Πρύτανη. Η μείωση εισακτέων Θα επιτρέψει στα πανεπιστημιακά ιδρύματα να κινηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία και φυσικά να διαχειριστούν με πιο άνετο τρόπο τον προϋπολογισμό τους. Οι φοιτητές από την άλλη Θα είναι σε θέση να απολαύσουν παροχές που υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ιδιαίτερα περιορισμένες έως και ανύπαρκτες. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Η ευρύτερη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, έχει πλήξει και τον τομέα της Παιδείας εκτός των άλλων. Τα κονδύλια που διαθέτει η Κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό της για την τριτοβάθμια εκπαίδευση διαρκώς μειώνονται. Ως εκ τούτου, εκτός από την αδυναμία στοιχειώδους συντήρησης και κάλυψης των βασικών αναγκών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που παρατηρείται ολοένα και περισσότερο, εντοπίζονται πολλά προβλήματα και στα καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τόσο τη διαβίωση των φοιτητών, ιδιαίτερα εκείνων των επαρχιακών πόλεων, όσο και τις εν γένει συνθήκες φοίτησής τους. Από την ελλειπή χρηματοδότηση και μέριμνα του κρατικού μηχανισμού, τόσο οικονομικά, όσο και διοικητικά, οι φοιτητές οι προερχόμενοι από μεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα αδυνατούν να ανταποκριθούν στην περάτωση των σπουδών τους, είτε διότι στερούνται βασικών καλύιμεων διαβίωσης, όπως η στέγη, καθώς οι διαθέσιμες φοιτητικές εστίες είναι περιορισμένες, η επιλογή των αιτούντων δεν καλύπτεται πάντα από πλήρη διαφάνεια και η οικονομική δυνατότητά τους, δεν επαρκεί για την ενοικίαση κάποιου διαμερίσματος, είτε διότι τους είναι φύσει αδύνατο να παρευρίσκονταιστις παραδόσεις των μαθημάτων, λόγω του κόστους διαβίωσης, είτε ακόμα διότι στερούνται ουσιώδους υποστήριξης για την προσαρμογή τους στο πανεπιστημιακό περιβάλλον. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Ανακατασκευή και επέκταση της έκτασης των φοιτητικών εστιών, ώστε να δύνανται να δέχονται μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων φοιτητών. 

2 Ενδελεχής αξιολόγηση των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι αιτούντες φοιτητική εστία και διαφανείς διαδικασίες στην τελική επιλογή. 

3. Αξιοποίηση εκτάσεων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων από ιδιωτικές επιχειρήσεις για την κατασκευή επιπλέον εστιών, οι οποίες θα παρέχονται στους δικαιούχους έναντι συμβολικού αντιτίμου. 

4. Κατασκευή σε όλα τα κτίρια των Πανεπιστημίων, ειδικών ραμπών, καθώς και ενεργοποίηση και συντήρηση των ανελκυστήρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στα κτίρια. 

5. Θέσπιση Υπευθύνου για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες, στα πρότυπα της Γερμανίας και της Αυστρίας, ο οποίος Θα συμβουλεύει τους εν λόγω φοιτητές, θα τους υποστηρίζει σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης και Θα τους ενημερώνει για συμπληρωματικά χρηματοοικονομικά μέτρα στήριξης. 

6. Πρόσληψη ψυχολόγου σε κάθε τμήμα, ο οποίος θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος να συζητά και να ανταποκρίνεται στα προβλήματα των φοιτητών (π.χ. Θύματα bullying, προσαρμογή στην ακαδημαϊκή πραγματικότητα κλπ). 

7. Άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πολίτες τρίτης ηλικίας και τους οικονομικά ασθενείς πολίτες. 

8. Δημιουργία "πανεπιστημίου της κοινωνίας" με σύντομο κύκλο σπουδών που θα απευθύνεται κυρίως σε πολίτες που ενδιαφέρονται, για τους οποίους το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών Θα ολοκληρώνεται με τη χορήγηση ενός πιστοποιητικού. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα προκύξει άνοιγμα θέσεων εργασίας για διδάσκοντες και θα αυξηθεί ποιοτικά το μορφωτικό επίπεδο των ενηλίκων και της τρίτης ηλικίας της χώρας μας. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιδίωξη και η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα , θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τον Ν. 3374/2005 , μέσω του Θεσμού της αξιολόγησης, και ολοκληρώθηκε με τον Ν. 4009/2011 (Πιστοποίηση Ιδρύματος) . Η διαδικασία αυτή αφορά κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και επιτυγχάνεται μέσω της αξιολόγησης των επί μέρους Τμημάτων η Σχολών που το συναποτελούν . Η πρώτη φάση της αξιολόγησης , η εσωτερική αξιολόγηση , συνίσταται στη διατύπωση κρίσης για την ποιότητα του έργου της Ακαδημαϊκής Μονάδας στην ανάλογη περίοδο από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)* , που ορίζεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα. 

Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της 'Εκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία εγκρίνεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα και ακολούθως διαβιβάζεται μέσω της ΜΟΔΙΠ** στην ΑΔΙΠ***, εκκινώντας έτσι την διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

Η εξωτερική αξιολόγηση συνίσταται στην κριτική- αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και ολοκληρώνεται με την έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης από Εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς Πανεπιστημίων του εξωτερικού ή ερευνητές μετακινούμενους στην Ελλάδα με επιλογή, πρωτοβουλία και ευθύνη της Αρχής και οι οποίοι εργάζονται επίσης επί τη βάσει αρχών και κριτηρίων που έχει επίσης Θεσπίσει η ΑΔΙΠ. Ωστόσο απαντώνται βασικά προβλήματα τόσο σε εσωτερικό, όσο και σε εξωτερικό επίπεδο. Σε εσωτερικό επίπεδο, υφίσταται έλλειψη έγκυρης και επαρκούς διαδικασίας για την καθολική συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση κατ'υποχρεωτικό τρόπο, ενώ από άποψη εξωτερικής αξιολόγησης, είναι εμφανής η παρεμπόδιση της από παραβατικές μειονότητες και ως εκ τούτου η μη ομαλή διεξαγωγή της. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Καθιέρωση της υποχρεωτικής αξιολόγησης από πλευράς των φοιτητών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανά εξάμηνο. Συγκεκριμένα μόλις οι φοιτητές εισέρχονται στην πλατφόρμα δήλωσης μαθημάτων, προτού προχωρήσουν στη δήλωση των μαθημάτων τους να μεταφέρονται σε μία ξεχωριστή ηλεκτρονική πλατφόρμα για να προβούν στην αξιολόγηση του τμήματός τους. 'Ετσι Θα εξασφαλιστεί η δεσμευτικότητα και η καθολικότητα της αξιολόγησης από την σκοπιά της φοιτητικής κοινότητας. 

2. Δυνατότητα έκφρασης της άποψης των φοιτητών μέσω της αξιολόγησης σχετικά με ζητήματα προγράμματος σπουδών, επιπέδου διδασκαλίας, υλικοτεχνικών υποδομών και λειτουργίας των Τομέων και των Γραμματειών. Εποπτεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και δυνατότητα ελέγχου και επιβολής στα μέλη ΔΕΠ ανάλογων συστάσεων και κυρώσεων. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3. Λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας μέσω της επιβολής του νόμου σε όποιους αποπειρώνται να την παρεμποδίσουν. 

4. Παροχή κινήτρων από το κράτος στα υψηλά βαθμολογούμενα ιδρύματα, όπως χρηματικές πριμοδοτήσεις,ώστε να κρατούν σε υψηλό επίπεδα την ποιότητά τους. 

5. Επίδειξη προσοχής στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που αξιολογούνται με χαμηλότερη βαθμολογία, μέσω αυστηρών και απαράβατων συστάσεων , με σκοπό αυτά να εξελιχθούν ποιοτικά . 

ΟΜΕΑ: Υπεύθυνη για το συντονισμό της εσωτερικής αξιολόγησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), που οριζετσι από την Ακαδημαϊκή Μονάδα. Η ΟΜΕΑ δεν αποτελεί πάγιο όργανο της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η θητεία της ορίζεται και ισχύει για τη διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. ΜΟΔΙΠ: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας.

ΜΟΔΙΠ είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικό, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Ιδρύμστος .Αποτελεί ένα σημαντικό συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση τον Πανεπιστημίου διότι μέσα από το συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του ιδρύματος συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του Πανεπιστημίου, γιο τις ελλείψεις και τις αναγκαιότητες και εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στο ανθρώπινο δυναμικό του αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

ΑΔΙΠ: Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητος στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοικείται από τον πρόεδρο αυτής και το Συμβούλιο, που αποτελείται από 1Ο Καθηγητές ΑΕ! (6 Παν/μίων και 4 ΤΕ!), εκπρόσωπο των ερευνητικών κέντρων της χώρας και κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. ΗΑΔΙΠ είναι διοικητικά αυτόνομη εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και είναι υπεύθυνη σε κεντρικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

ΑΣΥΛΟ 

Το άσυλο κατοχυρώθηκε συνταγματικά με τον πρώτο νόμο-πλαίσιο (Ν.1268) για τα πανεπιστήμια το 1982 και με τον νόμο Ν.3549/2007, εκλογικεύεται σε ένα βαθμό το συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς, καθώς ενισχύεται και αποσαφηνίζεται η κατοχύρωση του πανεπιστημιακού ασύλου για την προάσπιση αποκλειστικά ακαδημαϊκών ελευθεριών και το δικαίωμα στη γνώση και τη μάθηση στην ανώτατη παιδεία, αποσκοπώντας παράλληλα στην αποτροπή της κατάχρησής του για πράξεις που δεν έχουν καμία σχέση με την ακαδημαϊκή λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το ακαδημαϊκό άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους του ιδρύματος στους οποίους γίνεται εκπαίδευση και έρευνα. Δεν επιτρέπεται η επέμβαση δημόσιας δύναμης στους παραπάνω χώρους, παρά μόνο κατόπιν πρόσκλησης ή άδειας του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος και με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. Αρμόδιο όργανο για την προσωρινή άρση του ασύλου και 

δότης άδειας επέμβασης δημόσιας δύναμης είναι το Πρυτανικό Συμβούλιο για τα Πανεπιστήμια και το Συμβούλιο για τα ΤΕΙ, με δικαίωμα ψήφου όλων των μελών τους. Ωστόσο η νομοθετική κατοχύρωση του πανεπιστημιακού ασύλου ως ιστορική αντίδραση απέναντι στη βία και την καταστολή της απριλιανής δικτατορίας κάθε άλλο παρά ανταποκρίθηκε στον συνταγματικό σκοπό για τον οποίο υποτίθεται ότι καθιερώθηκε. Δυστυχώς σήμερα παρατηρούνται φαινόμενα, όπως οι επαναλαμβανόμενες καταστροφές πανεπιστημιακών χώρων, οι κλοπές πολύτιμων ερευνητικών οργάνων, η διακίνηση ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές ενέργειες στους χώρους του Πανεπιστημίου. Συνήθη γεγονότα αποτελούν εξωπανεπιστημιακές αλλά και εσωτερικές μειοψηφίες που αρνούνται την πρόσβαση στους χώρους του πανεπιστημίου σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι βιαιοπραγίες απέναντι σε ομιλητές αλλά και η  διακοπή επιστημονικών συναθροίσεων και σε ακραίες περιπτώσεις η χρησιμοποίηση των πανεπιστημιακών χώρων ως ορμητήρια συγκρούσεων με τις αστυνομικές δυνάμεις. Παρά το γεγονός ότι το άσυλο είχε καταργηθεί με το νόμο 4009/2011, στην ουσία αυτός παρεκάμφη. 'Εκτοτε , η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με αποτέλεσμα η ευγενέστερη κατάκτηση του φοιτητικού κινήματος, στα δύσκολα χρόνια του μετεμφυλιακού διχασμού και της δικτατορίας, να έχει εκμηδενισθεί. Τούτο δε ενισχύεται με το ν. 4485/2017 που Θέσπισε ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, με τον οποίο καταργείται ο προηγούμενος νόμος και επανέρχεται το καθεστώς αυτό, στο οποίο η παρέμβαση αστυνομικών δυνάμεων βασίζεται στην διάκριση των εγκλημάτων και δεν αφορά όλες τις αξιόποινες πράξεις, κίνηση εγκληματική, η οποία κάθε άλλο παρά προοδευτική είναι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε κανένα άλλο κράτος δεν απαντάται παρόμοιο νομικό καθεστώς, μιας και οι αρμόδιες αρχές, επεμβαίνουν χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία για να αποτρέψουν επικείμενο κίνδυνο. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

1. Κατάργηση καθέτως και οριζοντίως του ασύλου ανομίας, με την ταυτόχρονη επαναφορά και εφαρμογή του περιεχομένου του ν. 4009/2011. 

2. Θέσπιση πανεπιστημιακής αστυνομίας. 

3. Αυτεπάγγελτη παρέμβαση της δημόσιας αρχής μετά την τέλεση εγκλημάτων εντός των χώρων των πανεπιστημίων. 

4. Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε χώρους των κτιρίων των Πανεπιστημίων, όπου βρίσκονται μεγάλης αξίας αντικείμενα (π.χ. εργαστήρια). 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 

Παρατηρείται ότι την ώρα που η δημόσια χρηματοδότηση των πανεπιστημίων αυξάνεται στις άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Ελλάδα επικρατεί διαρκής υποβάθμιση στην κρατική χρηματοδότηση. Η ταυτόχρονη μείωση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με την αύξηση του αριθμού των φοιτητών, έχει συντελέσει στο να οξυνθούν τα, ήδη υπάρχοντα, οικονομικά προβλήματα των ιδρυμάτων. Αναμφισβήτητα, η κατάσταση της οικονομίας της κάθε χώρας αντικατοπτρίζεται και στην χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, όμως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, κρίνεται αναγκαία η εξυγίανση του εκπαιδευτικού τοπίου. Οι δραστικές περικοπές της κρατικής επιχορήγησης, τα τελευταία χρόνια, στα ανώτατα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα δηλώνουν μόνο την έντονη απαξίωση των πανεπιστημίων, των πανεπιστημιακών καθηγητών και κυρίως των φοιτητών. Ο δημόσιος χαρακτήρας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καταδεικνύει πως το 

κράτος είναι εκείνο που θα έπρεπε να λειτουργεί ως βασικός οικονομικός βραχίονας της χρηματοδότησής τους, αλλά όταν αυτός είναι απών, τότε πρέπει να βρεθούν καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες Θα αποτελέσουν Θεσμό στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η διαιώνιση της υφιστάμενης κατάστασης, δηλαδή της αδυναμίας κάλυψης έστω των λειτουργικών δαπανών, αναδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι να γίνουν γρήγορα βήματα και να επιτευχθεί, επιτέλους, η συνεργασία μεταξύ του κράτους και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η οικονομική δυσπραγία των πανεπιστημίων, έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ανάπτυξη της έρευνας, η οποία ενώ Θα έπρεπε να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της ακαδημαϊκής δραστηριότητας, πλέον έχει παραγκωνιστεί, με την ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων να αποτελεί αναγκαιότητα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Δημιουρνία ξενόγλωσσων τμημάτων στα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με σκοπό την προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα διδασκαλίας με την καταβολή διδάκτρων. 

2. Αξιοποίηση της περιουσίας των Πανεπιστημίων και την παροχή εκμετάλλευσης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε οργανισμούς, κτιριακών εγκαταστάσεων και κάθε είδους επιστημονικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού. 

3. Θέσπιση καταβολής διδάκτρων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε να δοθούν κίνητρα και σε καταρτισμένους ακαδημαϊκούς να επιστρέψουν στη διδασκαλία και να ενισχυθεί η αξιοπιστία των ίδιων των προγραμμάτων, που Θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. 

4. Σύσταση ειδικών εκπαιδευτικών τμημάτων για τη διενέργεια ακαδημαϊκών και επιστημονικών σεμιναρίων για εργαζομένους και στελέχη της αγοράς του αντίστοιχου κλάδου έναντι διδάκτρων, για την περαιτέρω εξειδίκευση και ανέλιξή τους. 

5. Ενίσχυση των πόρων μέσω της έρευνας με την ανάθεση διεξαγωγής διαφόρων επιστημονικών ερευνών και εκπόνησης εργασιών (projects) στα Ιδρύματα, για λογαριασμό φορέων του Ιδιωτικού Τομέα και του Δημοσίου, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. 

6. Παράλληλα με την παραδοσιακή χρηματοδότηση της έρευνας, να εφαρμοστεί στη χώρα μας το καινοτόμο σύστημα του μοντέλου ανοιχτής επιστήμης "open science", που λανσαρίστηκε στη Δανία και συμμετέχουν χρηματοδότριες εταιρίες. Στο σύστημα αυτό, δεν θα επιτρέπεται ούτε στο πανεπιστήμιο ούτε στις εμπλεκόμενες εταιρίες να κατοχυρώνουν ευρεσιτεχνίες τυχόν ανακαλύιμεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, Θα υποχρεώνει τους εμπλεκόμενους να αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των ερευνών σε όλους, ακόμη και σε άλλες επιχειρήσεις.'Ετσι Θα προαχθεί η αξία της έρευνας, και θα μειωθεί ο ανταγωνισμός, αφού τα αποτελέσματα των ερευνών θα είναι διαθέσιμα σε όλους, ωστόσο οι χρηματοδότριες εταιρίες Θα έχουν το προβάδισμα, καθώς θα είναι οι πρώτες που θα αξιοποιούν το αποτέλεσμα της εκάστοτε έρευνας όταν αυτό Θα μπορεί να εμπορευματοποιηθεί. 

7. Είσοδος των τεχνολογικών startups εφαρμοσμένης έρευνας στα Πανεπιστήμια, οι οποίες Θα καθοδηγήσουν την έρευνα που ξεκινά από τα Πανεπιστήμια και Θα τη διασυνδέσουν με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των εταιριών που χρηματοδοτούν την έρευνα. Για να υλοποιηθεί το εν λόγω εγχείρημα απαιτείται πρακτική άσκηση των φοιτητών από το πρώτο εξάμηνο στις startups, μαζί με τους ερευνητές, αλλά και πρακτική επαφή των καθηγητών με τις startups, προκειμένου να αναπροσαρμόσουν τη διδασκαλία τους, τις διαλέξεις και τις εργασίες τους στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, της έρευνας και της καινοτομίας. 'Ετσι εκτός από την ανάπτυξη της έρευνας που θα αξιοποιηθεί καλύτερα από την αγορά εργασίας, μέσω των startups εφηρμοσμένης έρευνας, Θα παραχθούν και απόφοιτοι που μέσω της ενασχόλησης τους με τις start-ups, θα έχουν και καλύτερη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

Αποτελεί γεγονός, ότι τα δημόσια Πανεπιστήμια, λόγω του μονοπωλιακού χαρακτήρα της Παιδείας, διέπονται από μία κατάσταση ποιοτικής στασιμότητας σε ό,τι αφορά το επίπεδο παροχών σπουδών, την αναποτελεσματική διαχείριση πόρων και τα προγράμματα σπουδών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στη σύγχρονη αγορά εργασίας αλλά και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, τα ποσοστά των αποφοίτων Λυκείων που στρέφονται σε Ιδιωτικά Κολλέγια αμφιβόλου ποιότητας ως προς τους τίτλους σπουδών που εκδίδουν, τα οποία παρόλα ταύτα έχουν αναγνωρισθεί ως Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, εντείνοντας και το ακανθώδες πρόβλημα του braindrain, αλλά και συντελώντας στην περαιτέρω υποβάθμιση των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ως επακόλουθο, τα Δημόσια Πανεπιστήμια περιέρχονται σε μία κατάσταση ολοένα και αυξανόμενης εσωστρέφειας και φανερά επηρεασμένα από τα διοικητικά και οικονομικά προβλήματά τους, μάχονται να διατηρήσουν το επίπεδο των σπουδών που παρέχουν παρά τις πολλές δυσλειτουργίες, οι οποίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. 'Ενα ακόμα πρόβλημα που βασίζεται στην υπάρχουσα κατάσταση είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές που προέρχονται από το εξωτερικό, δεν προσελκύονται από τα Πανεπιστήμια της χώρας μας και όσοι τα επιλέγουν μέσω του προγράμματος Erasmus, δεν βρίσκουν κίνητρα για να παραμείνουν, είτε ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, είτε ως εργαζόμενοι. που κάνουν κατα καιρούς την εμφάνισή τους. Είναι αδιανόητο η χώρα μας να αφήνει ανεκμετάλλευτη τη γεωπολιτική της Θέση ως πόλο έλξης, αλλά και να μην επιχειρεί να προωθήσει με κάθε μέσο την ποιότητα της Παιδείας που παρέχει. Είναι αναγκαίο να επέλθει μία δραστική αλλαγή στα τεκταινόμενα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

1. Άμεση αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος 

2. Ενθάρρυνση της ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων στη χώρα μας, καθώς θα συντελέσουν στην αποσυμφόρηση των Δημοσίων Πανεπιστημίων από φοιτητές που δεν επιθυμούσαν πραγματικά τη φοίτηση σε συγκεκριμένες σχολές, στην βελτίωση των παροχών σπουδών και του διδακτικού προσωπικού των Δημοσίων Πανεπιστημίων, λόγω του επιγενόμενου ανταγωνισμού. 

3. Παροχή κινήτρων, όπως υποτροφιών σε φοιτητές του εξωτερικού για την εγγραφή τους σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της χώρας μας. Ως εκ τούτου Θα επιτευχθεί προσέλκυση ροών φοιτητών στη χώρα μας και ενίσχυση της οικονομίας της χώρας μας. 

4. Θέσπιση εισαγωγικών εξετάσεων στα μη κρατικά Πανεπιστήμια, ώστε να μην εγγράφονται και κατ' επέκταση να μην αποκτούν τίτλους σπουδών, ισάξιων των Δημοσίων Πανεπιστημίων, φοιτητές που απλώς διαθέτουν την οικονομική και όχι ποιοτική επάρκεια. 

5. Διαμόρφωση αυστηρού θεσμικού πλαισίου, όπως ετήσια αξιολόγηση των μη Κρατικών Πανεπιστημίων και κατάρτιση επίσημης συγκριτικής ανάλυσης της απόδοσής τους σε σχέση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια. 'Ιση μεταχείριση μελών ΔΕΠ κρατικών και μη Πανεπιστημίων. Θέσπιση ασυμβιβάστου ώστε να μην αποτελεί κάποιο μέλος καθηγητής και κρατικού και μη κρατικού Πανεπιστημίου. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Διανύουμε μια μακρά χρονική περίοδο, κατά την οποία οι νέοι άνθρωποι, ηλικίας 18-25 ετών αποτελούν θύματα της μάστιγας της ανεργίας. Ως επί το πλείστον, μεγάλη ευθύνη για αυτό το φαινόμενο φέρουν οι αναποτελεσματικές μέθοδοι μετάβασης των φοιτητών από τα Πανεπιστήμια στην απασχόληση και στο συναφές αντικείμενο σπουδών τους. Ως επακόλουθο, παρατηρείται η διόγκωση του brain drain, με τη χώρα μας να αδυνατεί να στηρίξει και να παρέχει ευοίωνο μέλλον στα παιδιά της. Αποτελεί γεγονός ότι για την προβληματική σύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας ευθύνονται διάφοροι παράγοντες. Από την πλευρά των Πανεπιστημίων, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι σε αρκετά τμήματα το αντικείμενο σπουδών δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένο και δεν διαθέτει κάποια συγκεκριμένη εξειδίκευση. Ως εκ τούτου οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων 

καθίστανται περισσότερο μειωμένες συγκριτικά με τις αντίστοιχες ενός αποφοίτου από ένα τμήμα με σαφές και ορισμένο αντικείμενο σπουδών. Το πρόβλημα επιπλέον διογκώνεται από την ανυπαρξία συνεργασίας των Πανεπιστημίων με τους πρωταγωνιστές της αγοράς εργασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν απορροφούν καθόλου τους αποφοίτους, με αποτέλεσμα οι σχολές να παράγουν ανέργους. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι υφίσταται αδυναμία λειτουργίας των υπαρχουσών δομών υποστήριξης και ανάπτυξης των οριζόντιων δεξιοτήτων διαχείρισης ζωής και σταδιοδρομίας σε ικανοποιητικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά το συντονισμό δράσεων, τη βιωσιμότητα και την παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των δράσεων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

1. Επαναφορά και ενίσχυση του προγράμματος υποτροφιών "2+2". Οι υπότροφοι Θα λαμβάνουν υποτροφίες για διετείς μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια, με παράλληλη πρακτική εξάσκηση σε επιχείρηση. Μετά την ολοκλήρωση των διετών σπουδών, η επιχείρηση προσλαμβάνει τον υπότροφο με πλήρη απασχόληση για δύο επιπλέον χρόνια (2+2). 

2. Ενίσχυση των Γραφείων Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, με κύρια αρμοδιότητα την ανεύρεση αμοιβόμενης εργασίας σε αποφοίτους. 

3. Πανελλαδική καθιέρωση της "Ημέρας Καριέρας" σε όλα τα Πανεπιστήμια, με τη διοργάνωση ημερίδων με ομιλητές από τον εκάστοτε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο και σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού των φοιτητών. 

4. Οέσπιση μαθημάτων επιχειρηματικότητας σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ σε συνεργασία με επιχειρήσεις, όπου οι επιχειρηματίες Θα έχουν ρόλο διδάσκοντα των μαθημάτων , ώστε να μεταφέρουν στα αμφιθέατρα τις πραγματικές συνθήκες μιας αγοράς εργασίας και σύστασης μιας επιχείρησης από την αρχή. Διοργάνωση επισκέψεων σε επιχειρήσεις και συναντήσεων με επιχειρηματίες και εκπόνηση εργασιών, βασισμένων στις καθημερινές πρακτικές δυσκολίες μιας επιχείρησης. 

ΕΚΠΡΟΣΟΠΗΣΗ 

Είναι γεγονός πως ο νόμος 4485/17 που θέσπισε ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, καθίσταται πλήρως οπισθοδρομικός και στο ευαίσθητο ζήτημα της εκπροσώπησης των φοιτητών. Με μια πολιτική που παραπέμπει ευθέως στις νοσηρές συνήθειες της εποχής του 1982, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κατόρθωσε να επαναφέρει τους εκπροσώπους των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ με υπόδειξη των συλλόγων τους. Συγκεκριμένα, όπως πλέον ορίζει ο νόμος, τέσσερις εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται στη Σύγκλητο και ένας μετέχει με Ψήφο στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Ως επακόλουθο, η ρύθμιση αυτή, εκτός από το γεγονός ότι είναι αναχρονιστική, καθώς κατ' αυτόν τον τρόπο υπογείως ενθαρρύνονται πελατειακά καθεστώτα και συμπαιγνίες μεταξύ του φοιτητικού κινήματος και των υπολοίπων ακαδημαϊκών που μετέχουν στα όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων, είναι και αναποτελεσματική και στερείται ουσίας, αφού οι εκπρόσωποι των φοιτητών έχουν λόγο σε πάσης φύσεως ζητήματα, για τα οποία είναι αναρμόδιοι και δεν έχουν καμία γνώση, όπως είναι για παράδειγμα η απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

1. Εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα διοίκησης, αποκλειστικά για Θέματα που αφορούν την ακαδημαϊκή καθημερινότητα, το πρόγραμμα και τις συνθήκες διεκπεραίωσης των σπουδών. Για τα υπόλοιπα ζητήματα μόνο δικαίωμα παρουσίας. 

2. Σύσταση μιας δεύτερης βαθμίδας οργάνωσης, του Συλλόγου Φοιτητών του εκάστοτε Νομού. Θα αποτελείται από εκλέκτορες που Θα εκλέγονται από κάθε σύλλογο φοιτητών των σχολών του ίδιοι Νομού. Τα Διοικητικά Συμβούλια αυτού του οργάνου θα εκπροσωπούν τους φοιτητές σε κάθε νομό, Θα εκλέγουν τον Πρόεδρο Φοιτητών του νομού και Θα αποτελούν αυτοδίκαια μέλη της ανώτατης βαθμίδας εκπροσώπησης των φοιτητών, του Εθνικού Συμβουλίου Φοιτητών (ΕΣΥΦ). 

3. Σκοπός του Συλλόγου Φοιτητών του Νομού Θα είναι η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς φορείς και τους τοπικούς επιστημονικούς συλλόγους για την ανάπτυξη της περιοχής, ενώ Θα συμβάλει στη βελτίωση της σύνδεσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας της περιοχής. 

4. Σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Φοιτητών (ΕΣΥΦ), δηλαδή ενός κεντρικού ανώτατου οργάνου εκπροσώπησης των φοιτητών με τη συμμετοχή των διοικητικών συμβουλίων των τοπικών συμβουλίων των φοιτητών. Στο ΕΣΥΦ θα έχουν δικαίωμα επίσης να μετέχουν όλοι οι Σύλλογοι που αποδέχονται ρητά το καταστατικό του. Σκοπός του ΕΣΥΦ θα είναι η έκδοση της ετήσιας Πρότασης Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ο ενιαίος συντονισμός της δράσης του φοιτητικού κινήματος, ο επαναπροσδιορισμός της δομής των οργάνων του, ο ορισμός εκπροσώπων της χώρας μας στα διεθνή όργανα που συγκαλούνται για Θέματα παιδείας και στη Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Παιδείας στην Ε.Ε., η διεξαγωγή υπό την εποπτεία του των φοιτητικών εκλογών, οι οποίες Θα πραγματοποιούνται με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους και η συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Νέων. 

5."Ιδρυση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΣΥΦ, το οποίο θα έχει ως βάση τις επιστημονικές επιτροπές των συλλόγων φοιτητών και Θα συμβάλει στην επιστημονική ενδυνάμωση του φοιτητικού κινήματος. Οι επιτροπές αυτές Θα εκλέγονται με ευθύνη του κάθε συλλόγου φοιτητών ενώ σε δεύτερο στάδιο όλοι αυτοί Θα κατανέμονται σε Επιτροπές ανάλογα με τη συνάφεια των σπουδών τους. Οι Επιτροπές Θα διοργανώνουν επίσης και επιστημονικές ημερίδες, διαγωνισμούς και πνευματικές εκδηλώσεις. 

6. Εξασφάλιση της διαφάνειας των φοιτητικών συλλόγων από το Υπουργείο Παιδείας. 

7. Κατάθεση στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία ή τροποποίηση των καταστατικών των φοιτητικών συλλόγων με βάση τα σημερινά δεδομένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομιμότητα και να επέλθει ο απαιτούμενος εκσυγχρονισμός. 

8. Προσωποπαγή Διοικητικά Συμβούλια όλων των φοιτητικών συλλόγων. 

9. Ο τρόπος ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση κάθε Συλλόγου να διεξάγεται μέσω κάλπης και όχι με ανάταση χειρός. 'Ετσι Θα διασφαλίζεται καλύτερα η εγκυρότητα του αποτελέσματος και Θα παρεμποδίζονται άτομα που δεν υπάγονται στον οικειο σύλλογο φοιτητών από το να ψηφίζουν και να αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. 

10. Η θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης να στρέφεται αποκλειστικά γύρω από φοιτητικά ζητήματα, όπως η φοιτητική μέριμνα και η σύνδεση με την αγορά εργασίας, αλλά και γύρω από Θέματα ακαδημαϊκά, όπως το πρόγραμμα σπουδών και η ποιότητα της διδασκαλίας. Να απαγορευτούν προτάσεις και ψηφίσματα για ζητήματα που δεν έχουν σχέση με την ακαδημαϊκή καθημερινότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Θεματολογία προς συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών να δημοσιεύονται σε επίσημη ιστοσελίδα, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ενημέρωση του φοιτητικού σώματος. 


Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας υπενθυμίζουν ότι οι Φοιτητικές Εκλογές 2018 έχουν οριστεί για τις 16 Μαΐου και ημέρα Τετάρτη. Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας, ΠΡΩΤΑ όπως κάθε χρόνο, θα καλύψουν τις εξελίξεις των Φοιτητικών Εκλογών και σε ζωντανή ροή, λεπτό προς λεπτό, τα Αποτελέσματα των Φοιτητικών Εκλογών 2018!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις Φοιτητικές Εκλογές 2018

Φοιτητικές Εκλογές 2018

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr