Φοιτητικό - Στεγαστικό Επίδομα

Γίνεται γνωστό στους δικαιούχους φοιτητές (ΕΜΠ) του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος των 1.000€ (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) ότι μπορούν να καταθέτουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Κατά τη διερεύνηση αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη ανέκυψαν δυο βασικά ζητήματα, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου με τον οποίο καθιερώθηκε η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, (α) σχετικά με την…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Διαβάστε την παρακάτω ανακοίνωση για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2014 για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής εφόσον σπουδάζει…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Οι Σπουδαστές που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα για το έτος 2014, από 11-02-2014 ημέρα Τρίτη θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία στη διεύθυνση e-students: https://e-students.teipat.gr χρησιμοποιώντας τ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια
Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας ανακοινώθηκε:
Παρακαλούνται οι Σπουδαστές που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα για το έτος 2014, από 11-02-2014 ημέρα Τρίτη να εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία στη διεύθυνση e-stud…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Καλούνται οι φοιτητές να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το  στεγαστικό επίδομα 2014 ύψους 1000 ευρώ.

Προϋποθέσεις για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών 2014
Δικαίωμα για το στεγαστικό επίδομα Φοιτητών 2014 έχουν οι προπτυχ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια
Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές /τριες ότι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να τους χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ είναι τα ακόλουθα:
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
α) Ο φοιτητή…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια
Φοιτητές που δικαιούνται Επιδότηση Ενοικίου και Συγκατοικούν
Περίπτωση Α: Δύο φοιτητές δικαιούχοι επιδότησης συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι
Ο κάθε φοιτητής καταθέτει τα δικαιολογητικά, αναγράφοντας το ήμισυ του ενοικίου που…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση για το φοιτητικό επίδομα ενοικίου 2014 στο ΤΕΙ Πειραιά:
Κατόπιν της ΚΥΑ 2/19525/0026 (ΦΕΚ 393/21-2-2013, τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. Φ5/31004/Β3/6-3-2013 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ. Καλούνται οι πρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια