Σε 5.000 δικαιούχους φοιτητές δεν έχει χορηγηθεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του 2016

«Παρά το γεγονός ότι διανύούμε ήδη το έτος 2017, 5.000 φοιτητές, δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, δεν έχούν λάβει ακόμη το ποσό των 1.000 ευρώ, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 'Οπως υποστηρίζούν υπεύθυνοι τον αρμόδιου υπουργείου, την σχετική ευθύνη έχει πλέον αναλάβει το εκάστοτε Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, δυνάμει τον άρθρον 31 παρ.4 τον Ν. 4452/2017, ορίζεται ότι με Κ.Υ.Α, τον Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας κατ Θρησκευμάτων, τον Υπουργείου Οικονομικών και των καθ' ύλην υπουργείων, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του επιδόματος.

Σε περιπτωση που οι δικαιούχοι τον επιδόματος φοιτούν σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ, όπως λόγον χάρη Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ,. η εκκαθάριση των αιτήσεων και η ενταλματοποίησή τους, πραγματοποιείται από τους φορείς αυτούς. Πλην όμως, όπως άλλωστε προκύπτει από έγκυρη σχετική ενημέρωση, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, αρνούνται να ενεργήσούν κατά τις διατάξεις τον ανωτέρω νόμου, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι φοιτητές να μην λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα. 

Διαβάστε ακόμη: «Πάγωσε» το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2016

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1) Ποια είναι η Κ.Υ.Α των αρμοδίων η οποία εντέλει τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την πίστωση του φοιτητικού επιδόματος στους δικαιούχους;

2) Πού οφείλεται η άρνηση των Ιδρυμάτων να αναλάβουν και να φέρούν εις πέρας την διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων;

3) Με ποιον τρόπο Θα παρακάμψουν, οι αρμόδιοι την απαράδεκτη στάση των διοικήσεων των Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και τι μέτρα Θα ληφθούν κατά εκείνων, οι οποίοι κατ' επιλογήν εφαρμόζούν ή όχι τις κείμενες διατάξεις;»

Ο ερωτών Βουλευτής, 
Γεώργιος Γερμενής Βουλευτής Β' Αθηνών

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα που αφορούν το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr