Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ ετησίως παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 2/ 19525/0026/ 21-2-2013 Υ.Α.(Β΄393) Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ ετησίως υποβάλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλεται από τονδικαιούχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου (πτέρυγα Δεριγνύ 3ος όροφος) καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr