ΤΕΙ Μεσολογγίου: Υποβολή Δικαιολογητικών Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας ανακοινώθηκε:

Παρακαλούνται οι Σπουδαστές που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα για το έτος 2014, από 11-02-2014 ημέρα Τρίτη να εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία στη διεύθυνση e-students  https://e-students.teipat.gr  χρησιμοποιώντας  το λογαριασμό που διαθέτουν προκειμένου να καταχωρήσουν σε ειδική διαμορφωμένη σελίδα τα στοιχεία του δικαιούμενου του στεγαστικού επιδόματος, όπως IBAN κ.λ.π σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται εκεί. Αφού καταχωρήσουν τα στοιχεία στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση να προσέλθουν στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας με συμπληρωμένη την  αίτηση με τα στοιχεία του δικαιούμενου του στεγαστικού επιδόματος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  προκειμένου να τα καταθέσουν στο Τμήμα ως εξής:
  • Πάτρα: Δευτέρα έως και Πέμπτη από 08.00 – 13.30.  Οι Σπουδαστές με έδρα την Πάτρα θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά στη Σπουδαστική Εστία.
  • Μεσολόγγι: Δευτέρα έως και Πέμπτη από 08.00 – 13.30. Οι Σπουδαστές με έδρα το Μεσολόγγι  θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά στο Μεσολόγγι στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας.
  • Αντίρριο: Οι Σπουδαστές του Αντίρριου στη Γραμματεία του Τμήματος:  κ. Αδαμοπούλου Ιωάννα.
  • Αίγιο: στις 5 & 6 Μαρτίου από 08.00 – 13.30 στη Γραμματεία των Τμημάτων.
  • Πύργος: 12 & 13/ Μαρτίου από 08.00 – 13.30 στη Γραμματεία των Τμημάτων .
  • Αμαλιάδα: 18 Μαρτίου από 08.00 – 13.30 στη Γραμματεία των Τμημάτων.
Σε  περίπτωση κατά την οποία κάθε σπουδαστής των Τμημάτων Πύργου Αμαλιάδας & Αιγίου δεν προσέλθει να καταθέσει τα δικαιολογητικά του τις καθορισμένες ημερομηνίες τότε υποχρεούται να καταθέσει τα δικαιολογητικά του στο γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας στην Πάτρα.
Αιτήσεις με δικαιολογητικά που δεν είναι πλήρη, δεν παραλαμβάνονται.
Δείτε την σχετική  ανακοίνωση [Εδώ...].

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr