Συχνές ερωτήσεις φοιτητών για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα!

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Συχνές ερωτήσεις φοιτητών!

Φοιτητικό - Στεγαστικό Επίδομα: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας, ενημερώνουν τους φοιτητές της χώρας ότι το ηλεκτρονικό σύστημα για τις αιτήσεις για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα παραμείνει ενεργό μέχρι την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε μετά την ηλεκτρονική αίτηση για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2017-2018, πατήστε ΕΔΩ.


Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα:

1. Πώς θα εγγραφώ στην υπηρεσία ώστε να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση για στεγαστικό επίδομα;

Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

2. Είμαι διαζευγμένος. Ποιος από τους δύο γονείς πρέπει να υποβάλει την αίτηση για το στεγαστικό επίδομα του παιδιού μας;

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2017-2018: Τι πρέπει να προσέξετε για να μην απορριφθεί η αίτηση σας!

3. Επιχειρώ να δημιουργήσω αίτηση ως φοιτητής άνω των 25 ετών, αλλά η εφαρμογή μουεμφανίζει μήνυμα ότι είμαι κάτω των 25 ετών και δε με αφήνει να συνεχίσω. Τι πρέπει να κάνω;

Επειδή η αίτηση αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, το ηλικιακό κριτήριο ικανοποιείται εφόσον ο φοιτητής έχει γεννηθεί μέχρι τις 31-12-1990. Εάν έχει γεννηθεί μετά την 1-1- 1991, την αίτηση θα πρέπει να υποβάλει ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

4. Οι γονείς μου είναι κάτοικοι εξωτερικού, αλλά ταυτόχρονα στοιχειοθετώ δικαίωμα υποβολής αίτησης και μέσω άλλης κατηγορίας (π.χ. είμαι άνω των 25 ετών). Ποια κατηγορία επιλέγω;

Την κατηγορία «Οι γονείς μου είναι κάτοικοι εξωτερικού» θα πρέπει να την επιλέξει ο φοιτητής μόνο αν δεν στοιχειοθετεί δικαίωμα υποβολής αίτησης μέσω καμίας άλληςκατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή και μόνο υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και στην περιουσιακή του κατάσταση, τόσο του δικού του όσο και των γονέων του ή του γονέα τον οποίο βαρύνει, αν αυτός είναι διαζευγμένος ή είναι άγαμη μητέρα ή έχει αποβιώσει ο ένας γονέας, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν  εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα και η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου.

5. Ο φοιτητής για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για το στεγαστικό επίδομα δεν είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Τι μπορεί να γίνει;

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο o φοιτητής δεν έχει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα σε ισχύ, τότε υποβάλλει αίτηση χορήγησης του επιδόματος, αφού προηγουμένως αιτηθεί και παραλάβει την Ακαδημαϊκή του Ταυτότητα. Αν η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ακυρωθεί λόγω λήξης της φοιτητικής ιδιότητας (περάτωση σπουδών, διακοπή φοίτησης κ.λπ.) τότε λαμβάνονται υπόψη στοιχεία της τελευταίας ακυρωμένης Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Ιδρύματος βεβαιώνει κατά τηνεπιβεβαίωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου ότι ο φοιτητής είχε τη φοιτητική ιδιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Ξεκίνησαν οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ για το Μηνιαίο Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ ύψους 380 ευρώ!

6. Ο έλεγχος των κριτηρίων εμφανίζει ότι έχω υπερβεί το χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει διότι είχε μεσολαβήσει διακοπή φοίτησης. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να ακυρώσετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα και να εκδώσετε νέα με τα σωστά στοιχεία. Ακόμη όμως και αν δεν το πράξετε μπορείτε να υποβάλετε κανονικά την αίτησή σας και το κριτήριο αυτό θα ελεγχθεί από την υπηρεσία του Ιδρύματός σας.

7. Ως μισθωτής της μισθωμένης κατοικίας στην πόλη φοίτησης εμφανίζεται ο/η αδερφός/ήτου φοιτητή και ως εκ τούτου το σχετικό κριτήριο δεν επαληθεύεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Χάνεται το δικαίωμα στο στεγαστικό επίδομα;

Όχι, αν ως μισθωτής εμφανίζεται ο/η αδελφός/ή του φοιτητή ή ο γονέας τον οποίο δενβαρύνει ο φοιτητής (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων) και δεν επιτυγχάνεται ηηλεκτρονική επαλήθευση, το κριτήριο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία τουΙδρύματος στην οποία υποβάλλεται -εκτός από το μισθωτήριο συμβόλαιο- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος.

8. O φοιτητής προέρχεται από μετεγγραφή και ικανοποιεί αθροιστικά για τα δύο σπίτια που νοίκιαζε το κριτήριο των έξι μηνών. Η εφαρμογή ωστόσο δεν επιτρέπει να δηλωθούνκαι τα δύο μισθωτήρια συμβόλαια και εμφανίζει ότι δεν ικανοποιείται το κριτήριο. Τι μπορεί να γίνει;

Στην ηλεκτρονική αίτηση θα δηλώσετε τα στοιχεία του μισθωτηρίου της πόλης στην οποία σπουδάζει τώρα ο φοιτητής. Μετά την υποβολή της αίτησης θα προσκομίσετε στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος αντίγραφο και των δύο μισθωτηρίων.

9. Ο φοιτητής προέρχεται από μετεγγραφή. Ποιο Ίδρυμα θα χορηγήσει το στεγαστικό επίδομα;

Για την περίπτωση φοιτητών που προέρχονται από μετεγγραφή, το επίδομα χορηγείται από το Ίδρυμα που ανήκει ο φοιτητής τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης. Όσοι εισήχθησαν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή, κάνοντας χρήση του ποσοστού εισαγωγής 10%,υποβάλλουν αίτηση στο Ίδρυμα στο οποίο ήταν εγγεγραμμένοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από το οποίο και καταβάλλεται το επίδομα.

10. Η αίτησή μου απορρίφθηκε. Μπορώ να υποβάλω ένσταση;

Ένσταση-αίτηση θεραπείας μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοποίηση- είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε από την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής- του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψεείτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η ένσταση-αίτηση θεραπείας υποβάλλεται έντυπα προς το Ίδρυμα και προσκομίζονται όλατα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν  απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης-αίτησης θεραπείας.

11. Η κύρια κατοικία του πατέρα μου βρίσκεται στη Ραφήνα ενώ εγώ σπουδάζω στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και μισθώνω διαμέρισμα που βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου. Γιατί το σύστημα με βγάζει μη επιλέξιμο;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα η επικαρπία άλλης κατοικίας.

Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, σημειώνεται ότιτο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη, καθώς επίσης ως μία πόλη θεωρείται και ο νομός Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών του καθώς και των πόλεων ή  περιοχών που απέχουν περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Στους Πίνακες 2 και 3 της εφαρμοστικής εγκυκλίου αναγράφονται οιΔήμοι όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Ε9 της ΑΑΔΕ οι οποίοι αποτελούν την ‘’πόλη’’ της Αθήνας και αυτοί που συγκροτούν το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

12. Στην ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας δεν είχα δηλώσει τον ΑΜΚΑ. Μπορώ να τον καταχωρίσω τώρα για να υποβάλω αίτηση στην εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος;

Σχετικά με την καταχώριση του ΑΜΚΑ στην ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο Γραφείο Αρωγής στοτηλέφωνο 215 215 7855 ή μέσω γραπτού μηνύματος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx.

13. Στην ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας δεν είχα δηλώσει τον ΑΜΚΑ. Μπορώ να τον καταχωρίσω τώρα για να ολοκληρώσω την υποβολή της αίτησης του στεγαστικού επιδόματος;

Σχετικά με την καταχώριση του ΑΜΚΑ στην ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο Γραφείο Αρωγής στο τηλέφωνο 215 215 7855 ή μέσω γραπτού μηνύματος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx.

14. Υπέβαλα αίτηση για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Είναι υποχρεωτικό να έχωπαραλάβει την ακαδημαϊκή ταυτότητα για να μπορώ να υποβάλω αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος;

Για να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, αρκεί η αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας να έχει εγκριθεί από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Για την ΕΓΚΥΚΛΙΟ με όλες οι Προϋποθέσεις, Διαδικασία & Δικαιολογητικά, πατήστε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr