ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ, 2015, γνωρίζετε, eggrafes,panepisthmia,tei,πανεπιστήμια,τει,νεοεισαχθέντες,σχολές,ημερομηνία,αιτήσεις,δικαολογητικά

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2015: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πρωτοετείς φοιτητές για τις εγγραφές (2015) στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ σε ένα άρθρο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η προθεσμία για να μπορέσουν οι πρωτοετείς φοιτητές 2015 να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, είναι μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Πιο συγκεκριμένα στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή θα καταχωρίζουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο. Αν χρειαστεί, οι σχολικές μονάδες θα υποστηρίξουν τους επιτυχόντες για την επαναδημιουργία password, σε περίπτωση που δεν τον θυμούνται. (Η σελίδα των Πρωτοετών φοιτητών στο Facebook ΕΔΩ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΩΝ

Έπειτα μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα), οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος που πέτυχαν με ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων θα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή προεγγρα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τέλος, η γραμματεία του τμήματος ή σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να στείλουν - ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως - οι πρωτοετείς στη Γραμματεία της Σχολής επιτυχίας μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση θα είναι, βάσει της εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας - τα εξής:

  1. Τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.
  2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  3. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Όλα τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα δείτε στο: Τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές των πρωτοετών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ

Για να λάβεις ενημέρωση για το πότε και πως θα παραλάβεις το φοιτητικό πάσο ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr