αιτήσεις, προεγγραφής, πρωτοετείς,Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,2015

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις προεγγραφής για τους πρωτοετείς σε Πανεπιστήμια - ΤΕΙ

Από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2015 μπορούν οι πρωτοετείς φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr) την αίτηση προεγγραφής τους στο τμήμα πανεπιστημίων ή ΤΕΙ όπου εισήχθησαν.

Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, οι φοιτητές θα πρέπει να καταχωρίσουν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική προεγγραφή - και οπωσδήποτε έως 22 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα) - οι προεγγραφέντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος που πέτυχαν με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η γραμματεία του τμήματος θα ελέγξει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι και θα τα αντιπαραβάλει με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr