εγγραφές, πρωτοετών, φοιτητών, 2015, πανεπιστήμια, τει

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 2015: Με ποιο τρόπο θα γίνουν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών

Άλλαξε ο τρόπος εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών - Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας αναλύουν παρακάτω τον νέο τρόπο με τον οποίο πρόκειται να εγγραφούν οι πρωτοετείς φοιτητές (2015) στις Σχολές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Πως θα γίνονται οι εγγραφές των πρωτοετών;

Οι εγγραφές των υποψήφιων πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά. Τα τελευταία χρόνια ήδη αρκετά πανεπιστήµια εφαρµόζουν το σύστηµα της ηλεκτρονικής εγγραφής. Στόχος είναι τόσο οι γονείς όσο και οι πρωτοετείς να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις και ιδιαίτερα εκείνοι που θα πρέπει να µετακοµίσουν σε περιοχές µακριά από τα σπίτια τους. 

Από Σεπτέμβρη Φοιτητής; Το μεγαλύτερο μέσο φοιτητικής ενημέρωσης που θα χρειαστείς είναι εδώ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ)

Όταν οι υποψήφιοι πρωτοετείς φοιτητές εγκατασταθούν οριστικά στην πόλη στην οποία βρίσκεται το εκπαιδευτικό τους Ίδρυμα τότε θα τους ζητηθεί από τις γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων να προσκομίσουν και τα απαραίτητα τελικά έγγραφα ώστε να οριστικοποιηθεί η εγγραφή των φοιτητών στο Τμήμα.

Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές

Πότε θα πραγματοποιηθούν; (Περισσότερα ΕΔΩ)

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν

Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας όπου οι επιτυχόντες θα μπορούν να ολοκληρώσουν διαδικτυακά την εγγραφή τους. Αφού συνδεθούν με τον προσωπικό τους κωδικό θα τους παρουσιάζεται το ερώτημα, αν επιθυμούν ή όχι να εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα/Σχολή που πέρασαν.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο Πρωτοετής (Περισσότερα ΕΔΩ)

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν με ένα "Ναι" ή "Όχι" αν επιθυμούν να εγγραφούν στην Σχολή/Τμήμα. Εάν οι επιτυχόντες δηλώσουν ότι επιθυμούν την εγγραφή, τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν τα υπόλοιπα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Επόμενο στάδιο είναι να εκτυπώσουν την αίτηση προεγγραφής και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα υποδειχθούν από το υπουργείο σε μορφή φωτοτυπίας θα πρέπει, ταχυδρομικά να τα αποστείλουν στην Γραμματεία της Σχολής προς ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά οι πρωτοετείς φοιτητές μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση είναι:

  • Τίτλο Απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης .
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης). Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο νέο σύστημα δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία μετεγγραφών. Όπως ορίζουν οι διατάξεις του νέου νόμου κάποιος πρέπει να είναι πρώτα φοιτητής και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει αίτηση μετεγγραφής. (Περισσότερα ΕΔΩ)

O Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Δημήτρης Χασάπης, εξηγεί στο esos.gr τη διαδικασία εγγραφών!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr