Ενα σημαντικό ποσό ύψους 440.933,68 θα μοιραστεί φέτος αποκλειστικά σε πρωτοετείς φοιτητές, το οποίο προέρχεται από έρανο που έκαναν το 2012 μαθητές της Κύπρου ως έμπρακτη υποστήριξη προς τους Ελληνες συμμαθητές τους.

Το υπουργείο Παιδείας καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών που θα διατεθούν για τη στήριξη άριστων και οικονομικά αδύναμων φοιτητών για τους οποίους η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές στα ΑΕΙ της χώρας μας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το αργότερο έως την 20ή Οκτωβρίου 2014 στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που διατίθεται αποκλειστικά στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (www.iky.gr) συνοδευόμενη από όλα τα οριζόμενα δικαιολογητικά. Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 με τους εξής όρους:

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πρωτεύσαντες στις εισαγωγικές εξετάσεις ανεξαρτήτως Τμήματος, με φθίνουσα βαθμολογική σειρά από τα 20.000 μόρια ή τα 22.000 μόρια ή τα 24.000 μόρια, σύμφωνα με τη βαθμολογική κλίμακα της εκάστοτε Σχολής. O πρώτος των πρώτων δεν θα πρέπει συγκεντρώσει βαθμολογία κατώτερη των 18.500 μορίων με άριστα τα 20.000 μόρια, των 19.000 μορίων με άριστα τα 22.000 μόρια και των 21.000 με άριστα τα 24.000 μόρια, προκειμένου να διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής.

• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ηλικία των 25 ετών και να φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων και της οικογένειάς τους. Για συνέχιση της υποτροφίας και τα τέσσερα χρόνια οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προαχθεί στο επόμενο έτος σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8,51 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0-10 σε μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου. Οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε να λαμβάνουν άλλη υποτροφία για σπουδές πρώτου κύκλου ούτε πρέπει να εργάζονται κατά την τετραετή περίοδο της φοίτησής τους.

• Οι αιτούντες πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν μηδενικό ατομικό εισόδημα και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr