Εγγραφές Πρωτοετών φοιτητών στο ΔΙΠΑΕ

Εγγραφές Πρωτοετών 2019-2020Οι επιτυχόντες θα κληθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων του Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) σε πολύ σύντομο διάστημα που θα καθορίσουν οι αντίστοιχες Γραμματείες κατά περίπτωση, να παραλάβουν τους κωδικούς για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες. 

Στα Πανεπιστήμια απαιτείται η προσκόμιση Δικαιολογητικών από τους Πρωτοετείς Φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματός/Σχολής προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (δηλώσεις μαθημάτων, δωρεάν σίτιση, στέγαση, αίτηση μετεγγραφής, φοιτητικά συγγράμματα, φοιτητικό πάσο κτλ).

Η Γραμματεία κάθε Τμήματος καθορίζει το χρονικό διάστημα, στο οποίο ο επιτυχών οφείλει να παρουσιαστεί και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει.

Οι ανωτέρω διαδικασίες ταυτοπροσωπίας, εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΔΙΠΑΕ για το 2019-2020

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φοιτητικά Νέα» τα πιο συνήθεις δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματός οι πρωτοετείς φοιτητές 2019-2020 για την διαδικασία της ταυτοπροσωπίας και για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα είναι τα εξής:

 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ (τον ΑΜΚΑ μπορείτε να τον εκτυπώσετε και από το πληροφοριακό Σύστημα: https://www.amka.gr/AMKAGR/)

Διαδικασία εγγραφής πρωτοετών χωρίς ΑΜΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

 • Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά σύμφωνα με την δήλωση που κάνατε στην αίτηση εγγραφής σας ή
 • εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.

SOS: Τα «Φοιτητικά Νέα» συμβουλεύουν τους Πρωτοετείς Φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Τμημάτων τους για να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες που θα γίνει η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας τους και θα αποκτήσουν τα συνθηματικά του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού για να έχουν πρόσβαση στις Ακαδημαΐκές Υπηρεσίες.

Παράδειγμα ανακοίνωσης Τμήματος ΔΙΠΑΕ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, υποχρεωτικά με το σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Στη συνέχεια, οι εγγραφέντες/-είσες, προκειμένου να δημιουργήσουν τον απαραίτητο ιδρυματικό τους λογαριασμό  και να έχουν πρόσβαση σε πολλαπλές ακαδημαϊκές υπηρεσίες και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, όπως έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, έκδοση κάρτας σίτισης, δήλωση μαθημάτων, δήλωση συγγραμμάτων κ.λπ., θα πρέπει κατά τις ημερομηνίες 27.09.2019 έως 7.10.2019 να καταθέσουν αυτοπροσώπως (09.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.) ή να αποστείλουν  με courier/ταχυδρομείο ή με εξουσιοδότηση τα παρακάτω:

 1. Αίτηση (Υπόδειγμα Αίτησης)
 2. Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με ΥΠΟΓΡΑΦΗ (Στην περίπτωση που τα παραπάνω  αποσταλούν με courier/ταχυδρομείο, θα πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή)
 3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Μόνο για τους άρρενες όπου θα φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων απαραίτητος για την αναβολή στράτευσης).

Όσοι/ες επιτυχόντες/ούσες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. λόγω μη έκδοσης ΑΜΚΑ (θρησκευτικές πεποιθήσεις ή άλλες αντικειμενικές δυσκολίες), θα πρέπει οι ίδιοι/ες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ες πρόσωπο, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 27/9  (αποκλειστική προθεσμία) τα παρακάτω:

 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
 2. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Μόνο για τους άρρενες όπου θα φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων απαραίτητος για την αναβολή στράτευσης).

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ SOS ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ! Για τις δηλώσεις μαθημάτων, δωρεάν σίτιση, δωρεάν στέγαση, φοιτητικά συγγράμματα, φοιτητικό πάσο, φοιτητικά επιδόματα κτλ, θα ενημερωθείτε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα που αφορούν τους Πρωτοετείς.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr