Ολοκλήρωση εγγραφών πρωτοετών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ολοκλήρωση εγγραφών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ολοκλήρωση Εγγραφών: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές 2019-2020 κάθε Τμήματος του Ιόνιου Πανεπιστημίου για την ολοκλήρωση της εγγραφή τους. 

Πέρασες στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση Φοιτητών Ιόνιου Πανεπιστημίου» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Ολοκλήρωση Εγγραφών στα Τμήματα

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν αναλυτικές πληροφορίες για τις εγγραφές για όλα τα Τμήματα του Ιόνιου Πανεπιστημίου:

Τμήμα Ιστορίας

Oλοκλήρωση εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού  έτους 2019-2020

 Οι επιτυχόντες 2019 που ολοκληρώνουν την εγγραφή τους στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 18 έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας τα παρακάτω,  ώστε  να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και σε εφαρμογές του Υπουργείου που τους αφορούν:

 • εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή που προηγήθηκε (με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π.)
 • ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νεοεισαχθέντος
 • μία πρόσφατη  φωτογραφία
 • δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ακολουθεί την ανακοίνωση (εκτυπώνεται, συμπληρώνεται, υπογράφεται και πιστοποιείται το γνήσιο της υπογραφής σε Κ.Ε.Π.)
 • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ: Σε περίπτωση που το μητρώο Αρρένων δεν αναγράφεται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές καλούνται να προσκομίζουν επιπροσθέτως ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας από τους ίδιους τους επιτυχόντες, οπότε δεν απαιτείται πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να σταλούν στη Γραμματεία ταχυδρομικώς ή με χρήση ταχυμεταφορικής εταιρείας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ:  έως  30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η  Γραμματεία ολοκληρώνει την εγγραφή του νεοεισαχθέντος φοιτητή και στέλνει στο e-mail, που έχει δηλώσει, τους κωδικούς ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού  λογαριασμού  για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Ιστορίας
Γραμματεία
Ιωάννη Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132   Κέρκυρα

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:

emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
FAX:   26610 35197
τηλ.:  26610 87313, 87329, 87330, 87331

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, και μέχρι την 30η/9/2019, στην Γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κτήριο Γαληνός, Α΄Οροφος, Κέρκυρα 49132) να προσκομίσουν:

α). Το Αποδεικτικό της Ηλεκτρονικής Εγγραφής (Εκτυπωμένο),

β). Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (με συμπληρωμένα τα πεδία τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας), ότι δεν είναι εγγεγραμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

 • Σε περίπτωση που είχαν εγγραφεί σε άλλη Σχολή ή Τμήμα απαιτείται ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟ.

γ). Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 

δ). Δήλωση του ζεύγους γλωσσών εργασίας (τα ειδικά μαθήματα που εξεταστήκατε σύμφωνα με το μηχανογραφικό) απλή αναφορά ή εκτύπωση του σχετικού μηχανογραφικού που αναφέρονται. 

ε). ΑΦΜ εάν και εφόσον υπάρχει (απλή αναφορά ή από το μηχανογραφημένο από την εκάστοτε υπηρεσία παραστατικό). 

στ). Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

ζ). Αριθμ.Μητρώου Αρρένων και τόπο μητρώου αρρένων για τους άρρενες φοιτητές,

η). Έντυπο Συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Εφόσον δεν είναι εφικτή η αυτοπρόσωπη παρουσία μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2019, όλα τα ανωτέρω έγγραφα μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Δελτίο Ενεργοποίησης μαζί με τους Κωδικούς Πρόσβασης θα χορηγούνται αυτοπροσώπως ή στο e-mail που έχει δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση. 

Μετά την παραλαβή των κωδικών και το άνοιγμα λογαριασμού e-mail του Ιδρύματος (x19…@ionio.gr), η επικοινωνία του φοιτητή με τις Υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από αυτή τη διεύθυνση.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεσθε στην Γραμματεία (Τηλ.:26610-87202/87224/87222).

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών η Γραμματεία χρειάζεται να έχει:

1. Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή που προηγήθηκε (με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π.)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νεοεισαχθέντος (αν δεν υπάρχει ταυτότητα, γίνεται δεκτό το διαβατήριο)

3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

4. Για τους άρρενες Πιστοποιητικό γεννήσεως που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

5. Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή/ Σπουδαστή Ακαδημαϊκού Έτους: 2019-2020 (ΣΕ-11) (το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή του Υπουργείου με την εγγραφή (e-register) και μπορείτε να το συμπληρώσετε και εκτυπώσετε αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή).

6. Συμπλήρωση Εντύπου Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων (επισυνάπτεται)

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να σταλούν στη Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), στην εξής διεύθυνση:

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, τηλ: 26610-87418

Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών : έως και Δευτέρα 30/9/2019

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής εκ μέρους της Γραμματείας, η Γραμματεία θα στείλει στους νεοεισαχθέντες στο e-mail που δήλωσαν στην Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Εγγραφής (για τους άρρενες θα σταλεί και Πιστοποιητικό για την Στρατολογία) Το Πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (εφορία κ.λπ.).

2. Κωδικούς ηλεκτρονικής πρόσβασης για τις υπηρεσίες (οι κωδικοί αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, αλλά και για αίτηση δωρεάν σίτισης ή/και δωρεάν στέγασης για όσους επιθυμούν να κάνουν τέτοια αίτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας (Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας) στον ιστότοπο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τμήμα Πληροφορικής

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δηλαδή της 27ης Σεπτεμβρίου 2019, το Υπουργείο θα διαβιβάσει ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, τους καταλόγους των νεοεισαχθέντων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής. Η Γραμματεία μας θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να αποκτήσουν κωδικούς ηλεκτρονικής πρόσβασης στις υπηρεσίες του Τμήματος Πληροφορικής (π.χ. για να μπορούν να ζητήσουν ηλεκτρονικά διαγραφή από το Τμήμα αν πάρουν μετεγγραφή), του Ιονίου Πανεπιστημίου (π.χ. για να μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για δωρεάν σίτιση ή/και στέγαση) καθώς και σε εφαρμογές του Υπουργείου (π.χ. για να μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ), να μπορούν να δηλώσουν βιβλία, κ.λπ.)

Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία χρειάζεται να έχει:

 • εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή (με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π.)
 • ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νεοεισαχθέντος (αν δεν υπάρχει ταυτότητα, γίνεται δεκτό το διαβατήριο)
 • μία πρόσφατη φωτογραφία
 • απλό φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου
 • δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (επισυνάπτεται) με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π.
 • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ: Σε περίπτωση που το Μητρώο Αρρένων δεν αναγράφεται ευκρινώς στο δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Γέννησης

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να σταλούν στη Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), στην εξής διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής (για εγγραφή πρωτοετούς), Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ: έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

(Η ημερομηνία αποστολής ελέγχεται από την σφραγίδα ταχυδρομείου  ή courier) 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής εκ μέρους της Γραμματείας, οι νεοεισαχθέντες θα λάβουν στο email που δήλωσαν στην Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό Εγγραφής (για τους άρρενες θα σταλεί και Πιστοποιητικό για την Στρατολογία)

Το Πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (εφορία κ.λπ.)

 1. Κωδικούς ηλεκτρονικής πρόσβασης για τις υπηρεσίες (οι κωδικοί αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, αλλά και για αίτηση δωρεάν σίτισης ή/και δωρεάν στέγασης για όσους επιθυμούν να κάνουν τέτοια αίτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας (Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας) στον ιστότοπο του Ιονίου Πανεπιστημίου)
 2. Οδηγίες ενεργοποίησης των παραπάνω κωδικών
 3. Τον Οδηγό Πρωτοετών με οδηγίες για τον τρόπο απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (γνωστή ως ΠΑΣΟ) και με διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Η διαδικασία ολοκλήρωσης των εγγραφών και έκδοσης των κωδικών ηλεκτρονικής πρόσβασης θα αρχίσει αμέσως μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας του πίνακα που εμφανίζει όσους υπέβαλαν ηλεκτρονικά την Αίτηση Εγγραφής.

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Οι φοιτητές, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας τους:

 • Εκτυπωμένη, υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ) η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς-αλλογενείς φωτοτυπία του διαβατηρίου & της άδειας διαμονής)
 • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες φοιτητές)
 • 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Δήλωση συγκατάθεσης (βρείτε την εδώ) για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ)

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή να αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι 4/10/2019:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ

28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΤΗΛ: 2671027311

Μετά τη λήξη της προθεσμίας και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα ακολουθήσει ανακοίνωση με οδηγίες για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών κωδικών από τους φοιτητές.

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (27/9/2019), η Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας θα λάβει ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τους καταλόγους των νεοεισαχθέντων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής και θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και σε εφαρμογές του Υπουργείου που τους αφορούν.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να στείλετε στη Γραμματεία έως και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία παραλαβής από τη γραμματεία του Τμήματος):
• Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά.
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νεοεισαχθέντος.
• Δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση)
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ: Σε περίπτωση που το μητρώο Αρρένων δεν αναγράφεται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές καλούνται να προσκομίζουν επιπροσθέτως ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς εκπρόσωπο (ώρες 09:00-14:00), είτε να σταλούν στη Γραμματεία ταχυδρομικώς ή με χρήση ταχυμεταφορικής εταιρείας έως και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία παραλαβής από τη γραμματεία του Τμήματος), στη διεύθυνση:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας,
Πλατεία Τσιριγώτη 7, Τκ. 49132 Κέρκυρα
Τηλ. 26610 87860/61
Γραμματεία Τμήματος Τ.Η.Ε.
«ΝΕΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ»

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής εκ μέρους της Γραμματείας, οι νεοεισαχθέντες θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής: Βεβαίωση Σπουδών καθώς και τους κωδικούς ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού τους λογαριασμού για να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Παρακαλούμε να ελέγξετε το e-mail που έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή σας.

Δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τμήμα Μουσικών Σπουδών 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών θα λάβει ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τους καταλόγους των νεοεισαχθέντων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής, και θα προχωρήσει άμεσα σε ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και σε εφαρμογές του Υπουργείου που τους αφορούν.

Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία χρειάζεται να έχει:

 • εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή που προηγήθηκε (με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π. εφόσον σταλούν ταχυδρομικώς ή κατατεθούν από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο)
 • αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 • ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νεοεισαχθέντος
 • δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ακολουθεί την ανακοίνωση (συμπληρώνεται, υπογράφεται και πιστοποιείται το γνήσιο της υπογραφής σε Κ.Ε.Π.) και
 • δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να σταλούν στη Γραμματεία ταχυδρομικώς ή με χρήση ταχυμεταφορικής εταιρείας το αργότερο έως 30/09/2019

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ταχ. Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

FAX: 26610 26024

τηλ.: 26610 87522, 87524

Δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τμήμα Περιβάλλοντος

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Εκτυπωμένη την αίτηση προεγγραφής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
 • Συμπληρωμένο το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή (ΣΕ11) ακ. έτους: 2019-2020 (εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής)
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • 2 Πρόσφατες φωτογραφίες
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως (για τους άρρενες φοιτητές)
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ φοιτητή/τριας
 • Έντυπο Συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και τη Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 • Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο
 • Αποστολή στη Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), στην εξής διεύθυνση:
  Τμήμα Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Μ. Μινώτου Γιαννοπούλου
  Περιοχή Παναγούλα, 29100, Ζάκυνθος
  Τηλ. 2695021050

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (18 έως 27/09/2019) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής  τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών. 

Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ειδικό ιστοχώρο welcome2ionio με χρήσιμες πληροφορίες και συνδέσμους για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και τις εγγραφές τους στα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Έντυπο Συγκατάθεσης

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εκτυπωμένη την αίτηση προεγγραφής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
2. Συμπληρωμένο το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή (ΣΕ11) ακ. έτους: 2019-2020 (εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής)
3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4. 2 Πρόσφατες φωτογραφίες
5. Πιστοποιητικό γεννήσεως (για τους άρρενες φοιτητές)
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ φοιτητή/τριας
7. Έντυπο Συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (επισυνάπτεται).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και τη Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Αποστολή στη Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), στην εξής διεύθυνση: Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Τηλ. 2671027101.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (18 έως 27/09/2019) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος/Σχολής επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης, δικαιολογητικά εγγραφής, δήλωση συγκατάθεσης

Τμήμα Τουρισμού

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (27/9/2019), η Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού θα λάβει ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τους καταλόγους των νεοεισαχθέντων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής και θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και σε εφαρμογές του Υπουργείου που τους αφορούν.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να στείλετε στη Γραμματεία έως και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία παραλαβής από τη γραμματεία του Τμήματος):

 • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νεοεισαχθέντος.
 • Δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Συγκατάθεση Επεξεργασίας Δεδομένων).
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ: Σε περίπτωση που το μητρώο Αρρένων δεν αναγράφεται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές καλούνται να προσκομίζουν επιπροσθέτως ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς εκπρόσωπο (ώρες 09:00-14:00), είτε να σταλούν στη Γραμματεία ταχυδρομικώς ή με χρήση ταχυμεταφορικής εταιρείας έως και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία παραλαβής από τη γραμματεία του Τμήματος), στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Τμήμα Τουρισμού,
Π. Βράιλα Αρμένη 4, Τκ. 49132 Κέρκυρα
Τηλ. 26610 87762/87863
Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού
«ΝΕΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ»

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής εκ μέρους της Γραμματείας, οι νεοεισαχθέντες θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής: Βεβαίωση Σπουδών καθώς και τους κωδικούς ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού τους λογαριασμού για να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Παρακαλούμε να ελέγξετε το  e-mail που έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή σας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr