Σχετικά με τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στο ΤΕΙ Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 157104/Α3/21 - 09 – 2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές που πέτυχαν σε Σχολές και τμήματα του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου να προσέλθουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι από αυτούς πρόσωπο, στο ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, έως την 18-10-2018 ημέρα Πέμπτη προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από τα εξής:

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, μπορείτε να την δείτε εδώ.

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ,

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

3. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τηλ. 2721045143

2721045134

Οι Πρωτοετείς Φοιτητές μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τελευταία νέα που τους αφορούν. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr