Ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφών πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ)

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο την διαδικασία ολοκλήρωσης των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ).

Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα αποστείλει στις γραμματείες των Τμημάτων τους καταλόγους των νεοεισαχθέντων φοιτητών που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφή. Οι εγγραφέντες θα πρέπει να  προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος που έχουν επιτύχει για ταυτοποίηση και ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

  • Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μπορείτε να την δείτε εδώ.

Γνωστοποιείται στους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ότι μπορούν να προσέρχονται στις Γραμματείες των Τμημάτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους, μέχρι και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, ανεξάρτητα από το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της με αριθ. πρωτ. 157104/Α3/21-09-2018εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, «για λόγους εξαιρετικής ανάγκης όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, ή για περίπτωση επιτυχόντα που δεν ολοκλήρωσεεμπρόθεσμα και πλήρως τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο  η σχετική αίτηση όσο και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον επιτυχόντα απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με πιθανή υποχρέωση φυσικής παρουσίας στη Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη τηςπροθεσμίας εγγραφής».

Συνεπώς, οι πρωτοετείς που δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω δυσμενών καιρικώνσυνθηκών, να προσέλθουν στις Γραμματείες των Τμημάτων, μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους σε ημερομηνία μεταγενέστερη της προβλεπόμενης. 

Οι Πρωτοετείς Φοιτητές μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τελευταία νέα που τους αφορούν. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr