Ολοκλήρωση εγγραφών πρωτοετών για κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο τις ανακοινώσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την διαδικασία ολοκλήρωσης των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών 2018-2019.

Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα αποστείλει στις γραμματείες των Τμημάτων τους καταλόγους των νεοεισαχθέντων φοιτητών που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφή. Οι εγγραφέντες θα πρέπει να  προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος που έχουν επιτύχει για ταυτοποίηση και ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

 • Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, μπορείτε να την δείτε εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να προσκομίσουν:

1. Την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής υπογεγραμμένη.

2. Φωτοτυπία ταυτότητας.

3. Μία φωτογραφία.

4. Για όσους είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή, βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται:

1. Από τους ίδιους τους επιτυχόντες (φυσική παρουσία).

2. Από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr οι Πρωτοετείς Φοιτητές θα ενημερωθούν ΠΡΩΤΟΙ για τις μετεγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων, δωρεάν σίτιση, δωρεάν στέγαση, φοιτητικά συγγράμματα, φοιτητικό πάσο, φοιτητικά επιδόματα κτλ. Μείνετε Συντονισμένοι στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr για την καθημερινή σας Φοιτητική Ενημέρωση! 

3. Με αποστολή των δικαιολογητικών με courier, η οποία θα συνοδεύεται από απλή αίτηση με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ. Η αποστολή των κωδικών εγγραφών κ.ά. γίνεται από τη γραμματεία με courier με χρέωση τουπαραλήπτη.

Ημερομηνίες ολοκλήρωσης εγγραφής: από 25/9/2018 έως 1/10/2018, από ώρα 9:00 έως 13:00, στη γραμματεία.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ θα γίνει ως εξής:

Α. Εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 10-18/09/2018.

Β. Κατάθεση των Δικαιολογητικών Εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 28/9/2018, τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 είτε:

 • αυτοπροσώπως ο φοιτητής/τρια,
 • από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 • κατάθεση των δικαιολογητικών μέσω courier (χρέωση του φοιτητή/τριας)

Στην περίπτωση αυτή ζητάμε μια Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής) για την αποστολή των βεβαιώσεων εγγραφής και κωδικών (με την ίδια courier, χρέωση φοιτητή/τριας) Δείτε το παράδειγμα  

Γ. Έλεγχος, αντιπαραβολή των στοιχείων από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

Μετά τον έλεγχο, αντιπαραβολή και ολοκλήρωση της εγγραφής η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να παραδώσει στους εγγραφέντες, Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το ακαδημαϊκό email, τους κωδικούς τους και, για τους  άρρενες φοιτητές μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Από 27/9/2018 έως 3/10/2018 θα πραγματοποιείται  η χορήγηση των Βεβαιώσεων Σπουδών και η διανομή των κωδικών. Οι πρωτοετείς φοιτητές που προσέρχονται στη Γραμματεία εξυπηρετούνται καθημερινά από 10:00-12:00. Η αποστολή μέσω courier θα πραγματοποιείται παράλληλα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

 1. Η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
 2. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

 • Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά σύμφωνα με την δήλωση που κάνατε στην αίτηση εγγραφής σας ή εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας χρειαζόμαστε τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.
 • Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται όταν έχει πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας από το προηγούμενο Τμήμα και μόνο τότε μπορείτε να πάρετε Βεβαιώσεις Σπουδών και Κωδικούς.

Συμπληρωματικά των παραπάνω, θα χρειαστεί να καταθέσετε στη Γραμματεία μας και τα 1 και 2 που ακολουθούν.

 1. Έντυπο Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
 2. Όσοι άρρενες χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
 3. Παρακαλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19 κατά την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής σας.

Το δελτίο αυτό μπορείτε ακόμα να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εκτός της αίτησης εγγραφής, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας στο ακόλουθο https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να φέρετε τα έντυπα έτοιμα και συμπληρωμένα ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Συγχαρητήρια για την επιτυχία της εισαγωγής σας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης!

Για τις βάσεις επιτυχίας μπορείτε να ενημερώνεστε από τη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr/ ενώ θα σας ζητηθούν α) ο οκταψήφιος κωδικός αριθμός σας και β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών σας στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, μετά τις 10:00 πμ.

Η ανλυτική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει εδώ.

Μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής σας και εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τους κωδικούς πρόσβασης όπως θα σας υποδειχθεί, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για σίτιση ή/και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018.

Τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι:

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας:

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

τηλέφωνο: 2831077303

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – 74100 Ρέθυμνο

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η οριστικοποίηση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών του ΠΤΔΕ εισαγωγής 2018-19 θα πραγματοποιείται από 26/9/2018 έως και 5/10/2018. καθημερινά από τις 09.00 πμ έως τις 11.00 πμ

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μέσω Student Web από 1/10/ 2018 μέχρι 12/10/ 2018

Οι φοιτητές 1 ου εξαμήνου θα δηλώσουν 8 μαθήματα: Τα υποχρεωτικά A01Π01, Β01Π01, Β03Π01, Δ01Π17,Ε02Π02 και 2 επιλεγόμενα και ξένη γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ 10.

Α’ Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 24/09/2018

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ξεκινά σήμερα Τρίτη 25/9/2018 η διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 9:00-12:00 καθημερινά. Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία, ο φοιτητής θα πρέπει να αποστείλει τα δικαιολογητικά εγγραφής είτε ταχυδρομικά είτε με courier στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο, 74100) όπου θα εσωκλείεται και μια αίτηση του φοιτητή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του απο τα ΚΕΠ με την οποία θα ζητάει να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης και βεβαιώσεις φοίτησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

 • Η Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τυπωμένη
 • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 • Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη ότι ο φοιτητής δεν φοιτά σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας
 • ΑΜΚΑ φοιτητή

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

 • Θα πρέπει να ζητήσετε από το Τμήμα τη διαγραφή σας και να μας την φέρετε κατά την εγγραφή σας.
 • Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται όταν έχει πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας από το προηγούμενο Τμήμα και μόνο τότε μπορείτε να πάρετε Βεβαιώσεις Σπουδών και Κωδικούς.

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19 κατά την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής σας.

Το δελτίο αυτό μπορείτε ακόμα να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εκτός της αίτησης εγγραφής, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας στο ακόλουθο  https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να φέρετε τα έντυπα έτοιμα και συμπληρωμένα ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 24/09/2018.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσπαθείτε ώστε να παρακολουθείτε τα μαθήματα από την αρχή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Σπουδών: Γαλάτεια Νταναλάκη

Τηλ.: 2831077465,  Fax: 2831077467, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., URL: http://sociology.soc.uoc.gr/

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Γραμματεία,

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Περιοχή Γάλλου 74100 Ρέθυμνο

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή: 10:00πμ – 12:00μμ

(εκτός περιόδου εγγραφών)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ θα γίνει ως εξής:

Α. Εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 10-17/09/2018.

Β. Κατάθεση των Δικαιολογητικών Εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος από 18/9/2018 έως 28/9/2018, τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 13:30 είτε από:

 • αυτοπροσώπως ο φοιτητής/τρια,
 • νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 • κατάθεση των δικαιολογητικών μέσω courier (χρέωση του φοιτητή/τριας)

Στην περίπτωση αυτή ζητάμε μια Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής) για την αποστολή των βεβαιώσεων εγγραφής και κωδικών (με την ίδια courier, χρέωση φοιτητή/τριας) Δείτε το παράδειγμα

Γ. Έλεγχος, αντιπαραβολή των στοιχείων από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

Μετά τον έλεγχο, αντιπαραβολή και ολοκλήρωση της εγγραφής η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να παραδώσει στους εγγραφέντες, Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το ακαδημαϊκό email, τους κωδικούς τους και, οι άρρενες φοιτητές μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Από 25/9/2018 ξεκινάει η έκδοση των Βεβαιώσεων Σπουδών και η διανομή των κωδικών. Οι πρωτοετείς φοιτητές που προσέρχονται στη Γραμματεία εξυπηρετούνται καθημερινά από 10:00-13:30. Η αποστολή μέσω courier θα πραγματοποιείται παράλληλα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

Η αίτηση εγγραφής

 • Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης)
 • Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

 • Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά σύμφωνα με την δήλωση που κάνατε στην αίτηση εγγραφής σας ή
 • εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας χρειαζόμαστε τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.

Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται όταν έχει πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας από το προηγούμενο Τμήμα και μόνο τότε μπορείτε να πάρετε Βεβαιώσεις Σπουδών και Κωδικούς.

Συμπληρωματικά των παραπάνω, θα χρειαστεί να καταθέσετε στη Γραμματεία μας και τα 1 και 2 που ακολουθούν.

Έντυπο Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Όσοι άρρενες χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων η Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19 κατά την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής σας.

Το δελτίο αυτό μπορείτε ακόμα να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εκτός της αίτησης εγγραφής, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας στο ακόλουθο  https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να φέρετε τα έντυπα έτοιμα και συμπληρωμένα ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

Μετά την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστεί να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση του email σας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες να προσέλθουν με την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από τις 25/9/2018 έως και τις 3/10/2018, 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.  για να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά και να παραλάβουν κωδικούς πρόσβασης και βεβαιώσεις εγγραφής.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ :

 • Αβραμάκης Γεώργιος ΕΩΣ ΚΑΙ Γεωργίου Παναγιώτα (25/9/2018)
 • Γιακουμάκης Κωνσταντίνος ΕΩΣ ΚΑΙ Κανακαράκη Ναταλία (26/9/2018)
 • Κανακουσάκης Νικόλαος ΕΩΣ ΚΑΙ Κουτσογιαννάκη Μυρτώ (27/9/2018)
 • Κρέκα Αλίκη ΕΩΣ ΚΑΙ Μπαλαδάκης Αδαμάντιος (28/9/2018)
 • Μπαλατσούκα Βαλέρια-Χριστίνα ΕΩΣ ΚΑΙ Ρούντα Ντανιέλα (1/10/2018)
 • Ρούπας Ιωάννης-Δήμος ΕΩΣ ΚΑΙ Τσιάκας Θεμιστοκλής (2/10/2018)
 • Τσιτσιρίδης Εμμανουήλ ΕΩΣ ΚΑΙ Ψωματάκης Άγγελος (3/10/2018)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή
 • Εκτυπωμένο το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο φοιτητή που συμπληρώσατε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής εγγραφής σας. Εάν δεν το έχετε συμπληρώσει, πρέπει να μεταβείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα και να το συμπληρώσετε https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του φοιτητή (τον ΑΜΚΑ μπορείτε να τον εκτυπώσετε και από το πληροφοριακό Σύστημα: https://www.amka.gr/AMKAGR/). 

Για εξαιρετικούς λόγους, που καθιστούν αδύνατη την αυτοπρόσωπη παρουσία, ο φοιτητής αποστέλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του από τα ΚΕΠ, για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης. (Δείτε Πρότυπο αίτησης παρακάτω στα επισυναπτόμενα αρχεία)

Η αίτηση με τη γνησιότητα υπογραφής, συνοδευόμενη από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί (έως και τις 3/10/2018) με COURIER στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

741 00, Ρέθυμνο

Τηλ: 28310 77405, 406, 430

Οι κωδικοί θα επιστραφούν στον φοιτητή με COURIER (ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ) στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας που θα αναγράφεται στην αίτησή του.

Επίσης, περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές όπως για τη φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση και λοιπά), θα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης: https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/

Ανεξαρτήτως εγγραφών τα μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές αρχίζουν κανονικά τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018.

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Οι εισακτέοι που έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική προεγγραφή μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από Τρίτη 25/9/2018 έως Πέμπτη 4/10/2018 παραδίδοντας τα δικαιολογητικά εγγραφής.

Η ολοκλήρωση εγγραφής και παράδοση κωδικών μπορεί να γίνει:

- Αυτοπροσώπως :

Τρίτη 25/9/2018 έως Πέμπτη 4/10/2018 παράδοση δικαιολογητικών στη Γραμματεία από 10:00 έως 12:00.

Καθημερινά θα λαμβάνονται διακολογητικά για έως 30 (τριάντα) φοιτητές.

Η παράδοση κωδικών και η ενημέρωση φοιτητή θα γίνεται την επομένη της κατάθεσης των δικαιολογητικών σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 26/9/2018

12:00-13:00

Πέμπτη 27/9/2018

12:00-13:00

Παρασκευή 28/9/2018

11:00-11:30

Δευτέρα 1/10/2018

12:00-13:00

Τρίτη 2/10/2018

13:00-14:00

Τετάρτη 3/10/2018

09:30-10:00

Πέμπτη 4/10/2018

12:00-13:00

- Εξ' αποστάσεως (για όσους ΔΕΝ  πρόκειται να προσέλθουν στο Τμήμα για παρακολούθηση)  

Καθημερινή αποστολή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση 

Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο.

Η γραμματεία θα τακτοποιεί την εγγραφή και θα επιστρέφει (εντός δύο 24ώρων) τα ενημερωτικά έγγραφα, τις βεβαιώσεις και τους κωδικούς με την ίδια υπηρεσία ταχυμεταφοράς και με χρέωση παραλήπτη. Θερμή παράκληση να ΜΗΝ τηλεφωνείτε στη γραμματεία για την επιβεβαίωση παραλαβής του φακέλου. Η παρακολούθηση της αποστολής μπορεί να γίνει μέσω της courier.

Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αίτηση εγγραφής (από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών- απαιτείται γνήσιο υπογραφής
 • αν σταλεί ταχυδρομικώς και δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως)
 • Αίτηση Εγγραφής (ΜΟΝΟ για τις κατηγορίες φοιτητών που ΔΕΝ κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής- απαιτείται γνήσιο υπογραφής αν σταλεί ταχυδρομικώς και δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως)
 • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητος (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
 • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες)
 • Πιστοποιητικό (ή οποιοδήποτε αποδεικτικό) για Α.Μ.Κ.Α.
 • Δήλωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (συμπληρώνεται από όλους τους πρωτοετείς 
 • ανεξάρτητα αν υφίσταται κάποια ανάγκη)
 • Οι πρωτοετείς που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, μπορούν να το κάνουν χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους εδώ: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έκαναν την ηλεκτρονική εγγραφή (έως τις 18-9-2018) να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής

Επιστήμης από την Τρίτη 25-9-2018 έως και την Παρασκευή 5-10- 2018 για να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να παραλάβουν τις βεβαιώσεις εγγραφής και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης:

1. εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής (υπογεγραμμένη από το φοιτητή/τρια)

2. φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά στοιχεία του φοιτητή

3. φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου

4. ΜΟΝΟ για τους άρρενες φοιτητές πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης (για αναβολή στράτευσης)

5. μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

6. οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α.

7. υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 όπως ισχύει ότι δεν φοιτά σε άλλη σχολή και πιστοποιητικό διαγραφής για όσους ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή.

8. στατιστικό Δελτίο (εφόσον συμπληρώθηκε κατά την αίτηση εγγραφής)

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να έχετε συμπληρωμένα (όπου απαιτείται) ή φωτοτυπημένα, ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή/τριας στη Γραμματεία του Τμήματος, μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Ταχυδρομικά (εκτός συστημένου) ή με courier στην διεύθυνση:

 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γραμματεία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

 Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο

2) Κατάθεση δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο (απαιτείται εξουσιοδότηση).

΄Οσοι φοιτητές επιλέξουν έναν από τους παραπάνω τρόπους αποστολής των δικαιολογητικών τους, θα παραλάβουν τη βεβαιώση εγγραφής και τους κωδικούς τους στo προσωπικό τους e-mail, ( που πρεπει να αναγράφετε μεευκρίνια ) μετά την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών.

Για τους εισαχθέντες με την ειδική κατηγορία των "Αλλοδαπών - Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε για το  ακαδ. έτος 2018-2019 και άλλων κατηγοριών που δεν εγγράφονται ηλεκτρονικά, η εγγραφή τους θα πραγματοποιηθεί από τις 24-9-2018 έως τις 1-10-2018, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: Φ.151/150436/Α5/12-9-2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Οριστικοποίησης Εγγραφής Πρωτοετών, Προθεσμίες και Δικαιολογητικά 2018/19

Όσοι πρωτοετείς φοιτητές/ τριες έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών να καταθέσουν εντός της προθεσμίας: 25/9/2017 έως και 5/10/2017, κατά τις ώρες 11:00-13:00 (εκτός Σαββατοκύριακου) στη Γραμματεία της κατεύθυνσης τους αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τα παρακάτω δικαιολογητικά για να παραλάβουν κωδικούς πρόσβασης και βεβαιώσεις εγγραφής.

Δικαιολογητικά:

1) Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο (διαβατήριο) που να πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδιαφερόμενου

2) ΑΜΚΑ

Μη αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη

Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ υποβάλλοντας αίτηση ταυτοποίησης και αποστολής των παραπάνω (εγγραφή, βεβαιώσεις και κωδικούς) με ταχυμεταφορά στη διεύθυνσή σας, με δική σας χρέωση ή απλό ταχυδρομείο. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας, ΑΜΚΑ καθώς επίσης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση εγγραφής μπορεί να αντικατασταθεί με μια υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) συνοδευόμενη με τα παραπάνω (επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας και ΑΜΚΑ και την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ως άνω). Αποστολή στο fax 2810 393725 (για ΜΑΘ) και 2810 393810 (για ΕΦΑΡΜ) Επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

-Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, για φοίτηση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ή άτομων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

(ΜΟΝΟ για όσους ΔΕΝ θα προσέλθουν αυτοπροσώπως, όσοι προσέλθουν θα το συμπληρώσουν στη Γραμματεία).

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για την εγγραφή φοιτητών δεν απαιτούνται πλέον ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα σας δοθούν, από τη Γραμματεία του Τμήματος, αριθμός φοιτητικού μητρώου, βεβαίωση σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση για να την καταθέσετε στον ασφαλιστικό σας φορέα, στη ΔΟΥ (Εφορία) ή όπου αλλού το χρειάζεται η οικογένειά σας, και, μόνο για τα αγόρια, πιστοποιητικό για την αίτηση αναβολής στράτευσης στο Στρατολογικό σας Γραφείο.

Σημαντικό:

Επειδή έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων, οπουδήποτε απαιτηθεί καταθέστε απλή φωτοτυπία της βεβαίωσης. Γι' αυτό, χρήσιμο είναι να φυλάξετε την πρωτότυπη και απλά να την φωτοαναπαράγετε κάθε φορά.

Παραλαμβάνετε, επίσης, δύο έντυπα με τους κωδικούς πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

-1ο Έντυπο "Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες", που περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία (Αριθμός Μητρώου Τμήματος, Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου, Αριθμός Κλειδιού) για να κάνετε ενεργοποίηση και να ορίσετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Προσοχή: η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας είναι δυνατή, την επόμενη ημέρα μετά το πέρας της εγγραφής σας και σημειώνεται ότι ο λογαριασμός γίνεται ενεργός την αμέσως επομένη ημέρα της ενεργοποίησης του) και,

-2ο Έντυπο "Κωδικοί πρόσβασης για δηλώσεις μαθημάτων βαθμολογία κλπ στην

Ηλεκτρονική Γραμματεία" (για χρήση του https://student.cc.uoc.gr για δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογία κλπ).Προσοχή: αυτό δεν χρειάζεται ενεργοποίηση.

Σημειώνεται ότι η παραλαβή των παραπάνω βεβαιώσεων-εντύπων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών (Courier), με δική σας εντολή και χρέωση και με σχετική εξουσιοδότηση στον διανομέα, για την παραλαβή τους από την γραμματεία.

Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές (Ισχύει μόνο για την Κατεύθυνση των Μαθηματικών*)

Οι ενδιαφερόμενοι για μετεγγραφή θα πραγματοποιήσουν πρώτα κανονικά την εγγραφή τους.

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών θα εκδοθεί από το Υπουργείο η εγκύκλιος που θα καλεί τους φοιτητές να προβούν σε ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.

*για την Κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δεν υπάρχει αντιστοιχία με άλλο τμήμα.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ

Τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου αρχίζουν την Δευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2018.

Η καθηµερινή παρουσίας σας στα µαθήµατα είναι άκρως απαραίτητη. Η εµπειρία έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών, ενώ η απουσία από αυτές συχνά συνοδεύεται µε αποτυχία στις εξετάσεις. Σταεργαστηριακά µαθήµατα (π.χ.  ΦΥΣ-150 «Χρήσεις του Υπολογιστή») η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.

Το Ωρολόγιο Πρόγραµµα µαθηµάτων του Α’ εξαµήνου είναι διαθέσιµο στη σελίδα 7του παρόντος τεύχους και παρουσιάζει τις ώρες διδασκαλίας, αίθουσες και διδάσκοντες των µαθηµάτων τα οποία παρακολουθούν οι πρωτοετείς φοιτητές του Τµήµατος.

Ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ο οποίος σας διανέµεται σε ξεχωριστό τεύχος περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την δοµή των προπτυχιακών σπουδών, τα µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από το Τµήµα Φυσικής καθώς και τους κανόνες φοίτησης. Όλοι οι φοιτητές πρέπει να µελετήσουν προσεκτικά τον οδηγό σπουδών και αν έχουν απορίες να απευθυνθούν στη Γραµµατεία ή τον Σύµβουλο Καθηγητή τους. Περισσότερα εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου, θα κληθείτε, σε ημερομηνίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, να προσέλθετε οι ίδιοι, επιδεικνύοντας την αστυνομική σας ταυτότητα ή και νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σας στη Γραμματεία μας για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Στην παρ. 5 του ΦΕΚ 2774/2-9-2016 αναφέρεται ότι: «όλες οι διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο». 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (εκτύπωση) 

Βεβαίωση Διαγραφής (για όσους νεοεισαχθέντες φοιτητές φοιτούσαν πριν σε άλλη σχολή και έχουν ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους).

Μία (1) φωτογραφία.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο θα αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία του φοιτητή.

Το Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (δίνεται από τη Γραμματεία). 

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Οι εισαγόμενοι-επιτυχόντες Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης οφείλουν να υποβάλλουν στη γραμματεία εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα πάρετε από τη Γραμματεία δύο Βεβαιώσεις Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), δύο έντυπα με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και τα αγόρια,  μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης. 

Θα χρειαστεί στη συνέχεια να φροντίσετε, το συντομότερο δυνατόν, για την ενεργοποίηση των λογαριασμών σας. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:

Ενεργοποίηση του ιδρυματικού e-mail. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε, είναι να δημιουργήσετε e-mail του Τμήματός μας. Θα μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα myaccount.uoc.gr, θα κάνετε Ενεργοποίηση Λογαριασμού (για προπτυχιακούς) χρησιμοποιώντας, από την σελίδα που σας έχουμε δώσει με τις Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, τα παρακάτω στοιχεία: 

Αριθμός Μητρώου Τμήματος

Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου

Αριθμός Κλειδιού

Προσωπικό κωδικό (ό, τι θέλετε εσείς)

Όταν το ολοκληρώσετε αυτό, θα έχετε δημιουργήσει το ιδρυματικό σας e-mail, το οποίο θα έχει την εξής μορφή: π.χ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Το 2435 είναι ο αριθμός μητρώου ενός φοιτητή), όπως επίσης θα έχετε και τον κωδικό του e-mail, που δώσατε παραπάνω στην σελίδα myaccount.

Αν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον κωδικό του e-mail του, θα πρέπει να απευθύνεται στην Γραμματεία μας (κα Βλατάκη Τζοβάνα  τηλ. 2810-394409 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Για να ανοίξετε το e-mail σας και να το ενεργοποιήσετε θα μπείτε στην σελίδα: https://webmail.edu.biology.uoc.gr. Εκεί που λέει «όνομα χρήστη» θα βάλετε το e-mail σας και εκεί που λέει «κωδικός πρόσβασης» θα βάλετε τον κωδικό του e-mail που έχετε δώσει παραπάνω. 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Οι εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών θα γίνονται από 27/9 μέχρι και 5/10/2018 περισσότερα εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής και αφού μας αποσταλούν οι πίνακες με τα ονόματα των ηλεκτρονικά εγγεγραμμένων, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα από το Τμήμα, θα κληθείτε (εσείς ή κάποιο νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο) να παρουσιαστείτε στη Γραμματεία μας με

 • την ταυτότητά σας (ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία)
 • μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας (ή του ισοδύναμου εγγράφου)
 • βεβαίωση ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ ή από την ιστοσελίδα: https://www.amka.gr/AMKAGR/)
 • δύο φωτογραφίες μικρές (μέγέθους φωτογραφίας αστυνομικής ταυτότητας), και
 • τη Βεβαίωση Διαγραφής (αφορά αποκλειστικά σε φετινούς επιτυχόντες που ήταν πέρυσι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και έχουν ήδη ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους)

Η Γραμματεία μας θα σας δώσει

 • δύο Βεβαιώσεις Σπουδών (πιστοποιητικά ότι είστε φοιτητής/τρια) με τον Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου) σας
 • το έντυπο με τους κωδικούς(*) σας και οδηγίες ενεργοποίησης
 • μία Βεβαίωση Στρατολογίας (στα αγόρια που πρόκειται να αιτηθούν αναβολή στράτευσης)
 • το έντυπο δήλωσης μαθημάτων (το οποίο θα πρέπει να επιστρέψετε στη Γραμματεία μας σε προθεσμία που θα οριστεί, υπογεγραμμένο από τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο)
 • βασικό έντυπο πληροφοριακό υλικό.

Περισσότερα εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-19

Ο έλεγχος εγγραφής πρωτοετών φοιτητών καθώς και οι αιτήσεις αναστολής σπουδών έχουν οριστεί από 26 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2018. 'Ωρες προσέλευσης 9:00 - 12:00.

Μετά τη σχετική ανακοίνωση και μέσα στην προθεσμία που θα έχει οριστεί, όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στη Γραμματεία μας, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους και να λάβουν τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος:

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η γραμματεία θα σας εκδώσει Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια) με τον Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου) σας, και θα σας δώσει το έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, με τους σχετικούς κωδικούς. Επίσης στα αγόρια θα δοθεί Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Αφού ενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς σας θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται.

Οι επιτυχόντες που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018, 9:00-11:00 πμ. Τις ίδιες μέρες και ώρες μπορούν να εγγράφονται και οι Κύπριοι επιτυχόντες της προηγούμενης χρονιάς οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν την εγγραφή τους πέρυσι λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου όπου αναφέρονται και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για το πρώτο εξάμηνο των σπουδών σας, η δήλωση των μαθημάτων σας θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία, και θα συμπεριλαμβάνει τα μαθήματα του Α' Εξαμήνου, όπως αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Προσοχή: Από το επόμενο εξάμηνο τη δήλωση των μαθημάτων θα την κάνετε εσείς οι ίδιοι ηλεκτρονικά μέσω του Student Web.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θα παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην ιστοσελίδα, η οποία θα ανανεώνεται με νέα δεδομένα. Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά από την εξειδικευμένη σχετική ιστοσελίδα πατώντας εδώ.

Οι Πρωτοετείς Φοιτητές μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τελευταία νέα που τους αφορούν. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr