Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών Πρωτοετών φοιτητών στο ΤΕΙ Κρήτης

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο την διαδικασία ολοκλήρωσης των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών 2018-2019 στο ΤΕΙ Κρήτης.

Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών και αφού πραγματοποιηθεί η αποστολή των καταστάσεων με τα ονόματα των εγγεγραμμένων φοιτητών από το Υπουργείο Παιδείας, οι πρωτοετείς φοιτητές θα χρειαστεί να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους και να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα, ή σε περίπτωση που δεν διαθέτουν, αντίστοιχο δημόσιο έγγραφο, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία και να παραλάβουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες του Ιδρύματος. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για την έκδοση του φοιτητικού πάσο. 

  • Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης, μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οδηγίες για την ολοκλήρωση των εγγραφών

To διάστημα από 25-09-2018 έως και 05-10-2018 και ώρες 10.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοπροσωπίας και χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης.

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα χρειαστεί να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους και να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα, ή σε περίπτωση που δεν διαθέτουν, αντίστοιχο δημόσιο έγγραφο, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία και να παραλάβουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες του Ιδρύματος. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για την έκδοση του φοιτητικού πάσο. (Αναλυτική ενημέρωση για την διαδικασία έκδοσης θα γίνει μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr. 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
  • Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής  που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου
  • 2 φωτογραφίες

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή ή νομίμως από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο φοιτητής θα πρέπει να αποστείλει με courier προς τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του θεωρημένα (για τη γνησιότητα της υπογραφής του)  από το ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του:

  • την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
  • αίτηση χορήγησης κωδικών
  • επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του και
  • 2 φωτογραφίες,

προκειμένου να του χορηγηθούν (θα αποσταλούν με email) οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, ώστε στη συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.  

Οι Πρωτοετείς Φοιτητές μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τελευταία νέα που τους αφορούν. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr