Πρακτική Άσκηση

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 8.500 αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ δρομολογεί ο ΟΑΕΔ, μετά την εκχώρηση 45 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια του ΕΣΠΑ που αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Intracom Telecom αναζητά να καλύψει Θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τελειόφοιτους Τ.Ε.Ι. για τα γραφεία της στη Παιανία Αττικής. Οι ασκούμενοι θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση ανάλογα με την ειδικότητά τους στη Διεύ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την εξοικείωση τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα,…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Έχοντας υπόψη:

1. Τα από 27/06/2014 και 17/07/2014 έγγραφα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σχετικά με το πρόγραμμα ΕΓα8ΐηυδ+ 2014/2015. 2. Την αριθμ. 5394/11.07.2013 Πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 3. Την αρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα προκηρύσσει την επιχορήγηση δύο (2) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε οργανισμούς στην Γαλλία.
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Πρακτική άσκηση στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα μπορούν να κάνουν για έξι μήνες επτά σπουδαστές των ΤΕΙ.
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών θα ανέρχεται σε 186,19 ευρώ, θα συμπεριλαμβάνεται ασφάλισή τους…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβομένων θέσεων πρακτικής άσκησης μέγιστης διάρκειας πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, κυρίως, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Οι ενδιαφερόμενοι που έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ (για την πρόσληψη 300 φοιτητών για 2 μήνες) θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για τα αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Πρακτική άσκηση για μηχανικούς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, με συμμετοχή στην κατασκευή και τον λειτουργικό προγραμματισμό…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΛΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί

Πρακτική Άσκηση 1ου εξαμήνου:
Πρακτική Άσκηση 2ου εξαμήνου:

Μηχανολόγος Μηχανικός 5ο Ακαδημαϊκό Έτος 2 (1/εξάμηνο) 15/09/14 - 13/02/…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Faithful + Gould Ltd.
Κατεύθυνση Σπουδών:
Έτος Σπουδών:
Διαθέσιμες Θέσεις:
Πρακτική Άσκηση 1ου εξαμήνου:
Πρακτική Άσκηση 2ου εξαμήνου:
Τόπος εργασίας:
Ώρες εργ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

64 θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στις 22 Ιουνίου 2014.
Τομείς


Οι θέσεις αφορούν τους παρακάτω τομείς:
Κοινωνικές – Πολιτικές Επιστήμες (19 θέσεις)
Μηχανικοί (5 θέσεις)
Νομικά (10 θέσεις)
Οικονομικά – Διοίκηση (41 θέσ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΛΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί
Κατεύθυνση Σπουδών:
Έτος Σπουδών:
Διαθέσιμες Θέσεις:
Πρακτική Άσκηση 1ου εξαμήνου:
Πρακτική Άσκηση 2ου εξαμήνου:
Τόπος εργασίας:
Ώρες Εργ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΟΜΕΤΕ Α.Ε.
Κατεύθυνση Σπουδών: Πολιτικός Μηχανικός
Έτος Σπουδών: 5ο Ακαδημαϊκό Έτος
Διαθέσιμες Θέσεις: 2 (1/εξάμηνο)
Πρακτική Ασκηση 1ου εξαμήνου: 15/0…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ
Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ
Κατεύθυνση Σπουδών:
Έτος Σπουδών: Διαθέσιμες Θέσεις: Πρακτική Άσκηση 1ου εξαμήνου: Πρακτική Άσκηση 2ου εξαμ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, με συμμετοχή στην κατασκευή και τον λειτουργικό προγραμματισμό του έργου Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια