Έχοντας υπόψη:

1. Τα από 27/06/2014 και 17/07/2014 έγγραφα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σχετικά με το πρόγραμμα ΕΓα8ΐηυδ+ 2014/2015. 2. Την αριθμ. 5394/11.07.2013 Πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 3. Την αριθμ 51/29.06.2011 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αποφασίζουμε

1. Προκηρύσσουμε το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  ERASMUS+ placement στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

2. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 0^/08/2014 και ώρα: 00.01 έως την Κυριακή 31/08/2014 και ώρα 24.00, αποκλειστικά με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και μόνο από το email που έχει δοθεί στους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο.

3. Η πρακτική άσκηση ΕΚΑ8Μυδ+ ΡΙ&οειηεηί στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί από 01/10/2014 έως 30/09/2015 με χρηματοδοτούμενη διάρκεια από 2 έως και 4 μήνες.

4. Τα αποτελέσματα επιλογής για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ placement στο εξωτερικό θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 03/09/2014 στην ιστοσελίδα του γραφείου ERASMUS.

5. Όλοι οι φοιτητές θα λάβουν απαντητικό εηιαΐΐ παραλαβής της έγκυρης αίτησης τους, το αργότερο εντός 3 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση που κάποιος, -α δεν ενημερωθεί για την παραλαβή της αίτησης του, τότε μόνο καλείται να επικοινωνήσει με το γραφείο ERASMUS.

6. Οι φοιτητές εξασφαλίζουν την θέση τους με αυστηρή σειρά προτεραιότητας που κατοχυρώνεται από την ημερομηνία και ώρα αποστολής (1) της έγκυρα συμπληρωμένης αίτησης και (2) του αποδεικτικού αποδοχής από τον φορέα υποδοχής όπου θα αναφέρεται το διάστημα της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων για τις οποίες δεν επαρκούν τα διαθέσιμα κονδύλια, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αναρτημένη αριθμ. 5394/11.07.2013 Πρυτανική Πράξη

http://compus.uom.gr/erasmusp/

7. Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές που:

• είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

• δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το γραφείο ERASMUS και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)

• δεν έχουν ακυρώσει χωρίς σοβαρή αιτιολογία τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΕΕΡ/ΕΚΑδΜυδ σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2012-2013.

• Οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ placement στο εξωτερικό, θα εξετασθούν μόνο εφόσον εναπομένουν διαθέσιμα κονδύλια, μετά την ικανοποίηση των έγκυρων αιτήσεων των φοιτητών που μετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ERASMUS+ placement.

8. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει πριν τη μετακίνηση τους να έχουν καταθέσει αυτοπροσώπως τα παρακάτω έγγραφα: φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό σπουδών, σύμβαση φοιτητή, υπεύθυνη δήλωση, φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ε.Κ.Α.Α., ιδιωτική ασφάλιση υγείας στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιωτική ασφάλιση για αστική ευθύνη & προσωπικό ατύχημα, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ & αρμόδια ΔΟΥ.

Καμία σύμβαση δεν μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλιση για αστική ευθύνη & προσωπικό ατύχημα.

9. Οι παραπάνω ρυθμίσεις και υποχρεώσεις ισχύουν και για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που θα μετακινηθούν με μηδενική χρηματοδότηση ενόλω ή εν μέρει από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης LLP/ERASMUS placement στο εξωτερικό.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr