ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΛΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί

Πρακτική Άσκηση 1ου εξαμήνου:
Πρακτική Άσκηση 2ου εξαμήνου:

Μηχανολόγος Μηχανικός 5ο Ακαδημαϊκό Έτος 2 (1/εξάμηνο) 15/09/14 - 13/02/15 02/03/15 - 31/07/15 Γραφεία ΛΔΚ - Εργοτάξιο ΚΠΙΣΝ Δευτέρα έως Παρασκευή/8 ώρες ημερησίως
Περιγραφή Θέσης: Ως Εκπαιδευόμενος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα μοναδικό έργο που υλοποιείται στην Ελλάδα, το ΚΠΙΣΝ, σχεδιασμένο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Renzo Piano και την ομάδα του (Renzo Piano Building Workshop - RPBW). Το ΚΠΙΣΝ θα φιλοξενεί την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή μέσα στο χώρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.


Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Μηχανολόγων-Μηχανικών στα γραφεία της LDK (τοπικός συνεργάτης της εταιρείας ARUP για τη Μελέτη των Η/Μ Εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ), όπου θα έχετε την δυνατότητα να συνεργαστείτε με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών σε ένα έργο που έχει διαμορφωθεί με τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικών πρακτικών και βιώσιμης αρχιτεκτονικής. Οι φοιτητές θα συνεργαστούν με μία πολυλειτουργική ομάδα υπό την καθοδήγηση έμπειρων μηχανικών. Θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στο έργο ΚΠΙΣΝ, να αποκτήσουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία και να εργαστούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο προωθεί τη μελέτη και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.
Εμπειρία, Γνώση, Δεξιότητες και Ικανότητες:


Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι ανοιχτό μόνο σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων. Απαιτούμενα
• Σπουδές για την απόκτηση πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού
• Ολοκλήρωση του 8ου εξαμήνου (υπό την προϋπόθεση ότι έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα)
• Πεδίο Σπουδών: Ενέργεια
• Ανάληψη πρωτοβουλιών, ζήλος, προθυμία για μάθηση, ομαδική εργασία, δημιουργικότητα
• Εμπειρία στην χρήση Microsoft Outlook, Word και Excel
• Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας Επιθυμητά
• Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων σχεδίασης (AutoCAD)
• Επαρκής γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γερμανικά, γαλλικά)
• Φοιτητές με καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις
• Γνώση του ενεργειακού τομέα, της ενεργειακής επάρκειας και της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας
• Η πρακτική άσκηση απευθύνεται μόνο σε φοιτητές και όχι σε αποφοίτους. Υλικό Αίτησης:


Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων και βιογραφικό σημείωμα Περιγραφή Εταιρίας:
Η LDK παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικών και αναπτυξιακών έργων, εκπονώντας μελέτες για εγκαταστάσεις κτιρίων και έργα υποδομής. Λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας που έχει αποκομίσει μέσα από περισσότερα από 1.300 έργα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα, όπως τουρισμό, βιομηχανία, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά κτίρια, οικιστικά συγκροτήματα, κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πολυχώρους, η LDK προσφέρει τις πιο εξελιγμένες υπηρεσίες στον τομέα του σχεδιασμού, της επίβλεψης και της διαχείρισης έργων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr