ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Faithful + Gould Ltd.
Κατεύθυνση Σπουδών:
Έτος Σπουδών:
Διαθέσιμες Θέσεις:
Πρακτική Άσκηση 1ου εξαμήνου:
Πρακτική Άσκηση 2ου εξαμήνου:
Τόπος εργασίας:
Ώρες εργασίας:
5ο Ακαδημαϊκό Έτος
2 (1/εξάμηνο)
15/09/14 - 13/02/15 02/03/15 - 31/07/15
Εργοτάξιο ΚΠΙΣΝ
Δευτέρα έως Παρασκευή/8 ώρες ημερησίως
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί/ Πολιτικοί Μηχανικοί


Περιγραφή Θέσης: Ως Εκπαιδευόμενος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα μοναδικό έργο που υλοποιείται στην Ελλάδα, το ΚΠΙΣΝ, σχεδιασμένο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Renzo Piano και την ομάδα του (Renzo Piano Building Workshop - RPBW). Το ΚΠΙΣΝ θα φιλοξενεί την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή μέσα στο χώρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.


Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στη διαχείριση έργου (Project Management), στα γραφεία της Faithful +Gould, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του έργου ΚΠΙΣΝ., Οι Εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, σε ένα έργο που έχει διαμορφωθεί με τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικών πρακτικών και βιώσιμης αρχιτεκτονικής.


Οι φοιτητές θα συνεργαστούν με μία πολυλειτουργική ομάδα υπό την καθοδήγηση έμπειρων μηχανικών. Θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στο έργο ΚΠΙΣΝ, να αποκτήσουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία και να εργαστούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο προωθεί τη μελέτη και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.
Εμπειρία, Γνώση, Δεξιότητες και Ικανότητες:


Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι ανοιχτό μόνο σε φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών
της Ελλάδας.
Απαιτούμενα
• Προπτυχιακές σπουδές Μηχανικού
• Ολοκλήρωση του 8ου εξαμήνου
• Καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις
• Εμπειρία στη χρήση Η/Υ, Microsoft Word, Excel, Power Point
• Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Επαγγελματισμός, ανάληψη πρωτοβουλιών, προθυμία για μάθηση, ομαδική εργασία, δημιουργικότητα
Επιθυμητά
• Επαρκής γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά)
• Η πρακτική άσκηση απευθύνεται μόνο σε φοιτητές και όχι σε αποφοίτους.


Υλικό Αίτησης:
Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων και βιογραφικό σημείωμα Περιγραφή εταιρείας:
Η Faithful + Gould Ltd. είναι μία πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που ειδικεύεται στη διεύθυνση τεχνικών έργων (Project Management) κατά τη διάρκεια της μελέτης, της δημοπράτησης και της κατασκευής τους. Η εταιρεία ειδικεύεται επίσης στη διαχείριση και τον έλεγχο του κόστους (Quantity surveying, Cost Management, life cycling costing, etc.) και τη διαχείριση συμβάσεων (contract management).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr