64 θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στις 22 Ιουνίου 2014.
Τομείς


Οι θέσεις αφορούν τους παρακάτω τομείς:
Κοινωνικές – Πολιτικές Επιστήμες (19 θέσεις)
Μηχανικοί (5 θέσεις)
Νομικά (10 θέσεις)
Οικονομικά – Διοίκηση (41 θέσεις)
Πληροφορική (2 θέσεις)
Υγεία – Φαρμακευτικά – Βιοεπιστήμες (2 θέσεις)
Υπόλοιπες Ειδικότητες (27 θέσεις)


64 θέσεις για πρακτική άσκηση στην Ελλάδα (22/06/2014)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr