Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Πολιτικών Μηχανικών

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

 
ΝΙΑΡΧΟΣ ΟΜΕΤΕ Α.Ε.
Κατεύθυνση Σπουδών: Πολιτικός Μηχανικός
Έτος Σπουδών: 5ο Ακαδημαϊκό Έτος
Διαθέσιμες Θέσεις: 2 (1/εξάμηνο)
Πρακτική Ασκηση 1ου εξαμήνου: 15/09/14 - 13/02/15
Πρακτική Άσκηση 2ου εξαμήνου: 02/03/15 - 31/07/15
Τόπος εργασίας: Γραφεία ΟΜΕΤΕ - Εργοτάξιο ΚΠΙΣΝ
Ώρες Εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή/8 ώρες ημερησίως
Περιγραφή Θέσης: Ως Εκπαιδευόμενος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα μοναδικό έργο που υλοποιείται στην Ελλάδα, το ΚΠΙΣΝ, σχεδιασμένο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Renzo Piano και την ομάδα του (Renzo Piano Building Workshop - RPBW). Το ΚΠΙΣΝ θα φιλοξενεί την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή μέσα στο χώρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.
Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Πρακτικής 'Άσκησης Πολιτικών Μηχανικών στα γραφεία της ΟΜΕΤΕ (τοπικός συνεργάτης της εταιρείας EXPEDITION για τη Στατική Μελέτη του ΚΠΙΣΝ), όπου θα έχετε την δυνατότητα να συνεργαστείτε με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών σε ένα έργο που έχει διαμορφωθεί με τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικών πρακτικών και βιώσιμης αρχιτεκτονικής.
Οι φοιτητές θα συνεργαστούν με μία πολυλειτουργική ομάδα υπό την καθοδήγηση έμπειρων μηχανικών. Θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στο έργο ΚΠΙΣΝ, να αποκτήσουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία και να εργαστούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο προωθεί τη μελέτη και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.
Εμπειρία, Γνώση, Δεξιότητες και Ικανότητες:
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι ανοιχτό μόνο σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων. Απαιτούμενα
• Προπτυχιακές σπουδές Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση Δομοστατικού
• Ολοκλήρωση του 8ου εξαμήνου
• Να έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα παρακάτω μαθήματα: Στατική I, II, III, IV, Εισαγωγή στο Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σεισμική Μηχανική.
• Καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις
• Επαγγελματισμός, ανάληψη πρωτοβουλιών, προθυμία για μάθηση, ομαδική εργασία, δημιουργικότητα.
• Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων σχεδίασης (AutoCAD)
• Εμπειρία στην χρήση Microsoft Outlook, Word και Excel (διαγράμματα, υπολογισμοί)
• Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας Επιθυμητά
• Εμπειρία στην χρήση λογισμικού στατικών μελετών και σεισμικής μηχανικής (SAP/ETABS/SOFiSTiC)
• Επαρκής γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γερμανικά, γαλλικά)
• Η πρακτική άσκηση απευθύνεται μόνο σε φοιτητές και όχι σε αποφοίτους.
Υλικό Αίτησης:
Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων και βιογραφικό σημείωμα Περιγραφή Εταιρίας:
Η OMETE Α.Ε. είναι μία εταιρία μελετών τεχνικών έργων, η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά για περισσότερα από τριάντα χρόνια και έχει εκπονήσει πολυάριθμες μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς: Κτιριακά Έργα, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Επισκευές-Ενισχύσεις-Έλεγχοι, Υπόγεια Έργα, Συγκοινωνιακά Τεχνικά Έργα και Διαχείριση Έργων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr