ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ
Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ
Κατεύθυνση Σπουδών:
Έτος Σπουδών: Διαθέσιμες Θέσεις: Πρακτική Άσκηση 1ου εξαμήνου: Πρακτική Άσκηση 2ου εξαμήνου:
Τόπος Εργασίας: Ώρες εργασίας:
Αρχιτεκτονική ή Γεωπονική με κατεύθυνση Αρχιτεκτονική
Τοπίου


4ο Ακαδημαϊκό Έτος και άνω 2 (1/εξάμηνο) 15/09/14 - 13/02/15 02/03/15 - 31/07/15 Γραφεία Μελετητή - Εργοτάξιο ΚΠΙΣΝ Δευτέρα έως Παρασκευή/8 ώρες ημερησίως
Περιγραφή Θέσης: Ως Εκπαιδευόμενος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα μοναδικό έργο που υλοποιείται στην Ελλάδα, το ΚΠΙΣΝ, σχεδιασμένο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Renzo Piano και την ομάδα του (Renzo Piano Building Workshop - RPBW). Το ΚΠΙΣΝ θα φιλοξενεί την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή μέσα στο χώρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.


Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου στο γραφείο Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (την ομάδα αρχιτεκτόνων τοπίου της ομάδας RPBW/DNA στην Ελλάδα), όπου θα έχετε την δυνατότητα να συνεργαστείτε με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών σε ένα έργο που έχει διαμορφωθεί με τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικών πρακτικών και βιώσιμης αρχιτεκτονικής.


Οι φοιτητές θα συνεργαστούν με μία πολυλειτουργική ομάδα υπό την καθοδήγηση έμπειρων μηχανικών. Θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στο έργο ΚΠΙΣΝ, να αποκτήσουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία και να εργαστούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο προωθεί τη μελέτη και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.
Εμπειρία, Γνώση, Δεξιότητες και Ικανότητες:


Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι ανοιχτό μόνο σε φοιτητές των Αρχιτεκτονικών και Γεωπονικών Σχολών της Ελλάδας.
Απαιτούμενα
• Σπουδές προς απόκτηση πτυχίου στην Αρχιτεκτονική με κατεύθυνση στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ή μεταπτυχιακού τίτλου στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ή στη Γεωπονική με κατεύθυνση στην Αρχιτεκτονική Τοπίου. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι επίσης απόφοιτοι μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το διάστημα 2011-2012.
• Φοιτητές με καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις
• Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων σχεδίασης (AutoCAD, 3D, Photoshop, κλπ)
• Εμπειρία στη χρήση Microsoft Office
• Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Επαγγελματισμός, ανάληψη πρωτοβουλιών, προθυμία για μάθηση, ομαδική εργασία, δημιουργικότητα Επιθυμητά
• Επαρκής γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γερμανικά, γαλλικά)
• Καλές δεξιότητες σχεδίασης με το χέρι
• Γνώση θεωριών και πρακτικών σχεδιασμού φυτεύσεων, τεχνικών φύτευσης και συντήρησης και διαχείρισης υπαίθριων χώρων
• Η πρακτική άσκηση απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Υλικό Αίτησης:


Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις τους, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και επιλεγμένα δείγματα της δουλειάς τους. Περιγραφή Αρχιτεκτονικού γραφείου:


Η Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι μία μελετητική εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού και διαμόρφωσης τοπίου και ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων τοπίου. Η εταιρία αναλαμβάνει την επίβλεψη του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της κατασκευής για ένα ευρύ φάσμα έργων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στους ακόλουθους αναπτυξιακούς τομείς: Παιδεία, Εμπόριο και Βιομηχανία, Στέγαση, Περιβάλλον, Αθλητισμός, Πολιτισμός και Τέχνη, Γραφεία, Χωροταξία και Αστικός Σχεδιασμός, και Συγκοινωνίες.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr