300 προσλήψεις για φοιτητές στην ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη 300 φοιτητών για 2 μήνες. Οι φοιτητές θα απασχοληθούν για το διάστημα Ιούλιος Αύγουστος και οι αιτήσεις ξεκίνησαν σήμερα 17/6.

Ανακοινώνεται  ότι  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ. 18386/11.06.2014  Απόφαση  του Δ.Σ./ΕΥΔΑΠ: Κατά  την  περίοδο  Ιουλίου  –  Αυγούστου  2014  θα  απασχοληθούν  στην  Εταιρεία τριακόσιοι (300)  φοιτητές  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  των  Α.Ε.Ι.  και  Τ.Ε.Ι.  εκ  των οποίων έως πενήντα (50) δύνανται να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την  αίτηση  θα  προσκομίσουν  πρόσφατη  βεβαίωση σπουδών από τη σχολή τους. Οι  αιτήσεις  των  ενδιαφερομένων  θα  υποβληθούν  από  17.06.2014  έως  και 20.06.2014  και  ώρα  8:00  ‐  14:00  στην  Υπηρεσία  Προσωπικού  (Ωρωπού  156  ‐ Γαλάτσι).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr