Πρακτική Άσκηση για φοιτητές ΤΕΙ στη CYTA

Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν: Στην εξυπηρέτηση Πελατών σε θέματα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Διαχείριση θεμάτων καταστήματος Λιανικής Πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού Καταστήματα Εξυπηρέτησης Πελατών της Cyta Ελλάς:

 

  • Χανιά
  • Ηράκλειο
  • Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 21 & Κομνηνών, Κέντρο)
  • Βόλος
  • Λάρισα
  • Καστοριά

Προϋποθέσεις

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Απαιτούμενα προσόντα(Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):
Οι υποψήφιοι/ες να είναι φοιτητές των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

Ατομικές Ικανότητες

  • Προφορική Επικοινωνία
  • Γραπτή Επικοινωνία
  • Ομαδικότητα
  • Αντίληψη/Κατανόηση
Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα πατώντας Αποστολή Βιογραφικού ή στο fax: 2155008801 με την ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ_Cyta_Ελλάς.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr