Ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για 53 θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στις 11 Απριλίου 2014.

Τομείς

Οι θέσεις αφορούν τους παρακάτω τομείς:

Γεωπονικές – Περιβαντολογικές Επιστήμες (4 θέσεις)
Εκπαίδευση (1 θέση) Θετικές Επιστήμες (4 θέσεις)
Κοινωνικές – Πολιτικές Επιστήμες (16 θέσεις)
Μηχανικοί (7 θέσεις)
Νομικά (13 θέσεις)
Οικονομικά – Διοίκηση (21 θέσεις)
Τουριστικά Επαγγέλματα (1 θέση)
Υπόλοιπες Ειδικότητες (26 θέσεις)


53 θέσεις για πρακτική άσκηση στην Ελλάδα (14/04/2014)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr