Πρακτική άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίων-ΤΕΙ σε σχολικές μονάδες και σε δομές του Υπουργείου Παιδείας

Ρύθμιση για  τη  δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων-ΤΕΙ) και σπουδαστών Ι.Ε.Κ. σε σχολικές μονάδες, ψηφίστηκε στη Βουλή,στο νομοσχέδιο “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις” (άρθρο 22).

Η ρύθμιση σημειώνεται παρακάτω και έχει ως εξής:

- Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. μπορούν, στο πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, να ασκούνται σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

- Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πρακτική άσκηση.

Την ενημερωτική σελίδα για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr