Η Attica Bank προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές.

Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στην Attica Bank, σας δίνεται η ευκαιρία να δείτε τις δυνατότητές σας σε πραγματικό χρόνο, σε Τραπεζικές εργασίες υποστήριξης στο Δίκτυο Καταστημάτων, στους Διοικητικούς τομείς και στις Διευθύνσεις της Τράπεζας.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία απόκτησης γνώσεων και εμπειριών και γενικότερα διεύρυνσης του επαγγελματικού ορίζοντα των σπουδαστών.Έξι μήνες Πρακτικής Άσκησης, μέσα από την οποία οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τις βασικές αρχές λειτουργίας της Τράπεζας, τις πολιτικές που εφαρμόζονται, καθώς και τις αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων.

Προκειμένου να συμπεριληφθείτε στη λίστα των σπουδαστών που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση μαζί μας, θα χρειαστεί να προσκομίσετε πριν την έναρξη τα εξής:

1. Βεβαίωση από το ΤΕΙ στην οποία αναγράφεται ότι η Πρακτική σας Άσκηση είναι υποχρεωτική

 για την απόκτηση του Πτυχίου. Σε αυτή θα πρέπει να υπάρχει η στρογγυλή σφραγίδα του ΤΕΙ.

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Βιογραφικό Σημείωμα.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εφόσον συμπεριληφθείτε στη λίστα των επιτυχόντων

σπουδαστών, μετά την έναρξη της πρακτικής θα χρειαστεί:

1. Nα συμπληρώσετε το Έντυπο με τα Στοιχεία Σπουδαστή (το παραλαμβάνετε από εμάς) και να το

 αποστείλετε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Nα υπογράψετε (εσείς και το ΤΕΙ) τις Συμβάσεις.

3. Να προσέλθετε στο ΙΚΑ της περιοχής σας για να σας χορηγηθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ,

 προσκομίζοντας: α) Αστυνομική Ταυτότητα, β) Βεβαίωση Εργοδότη (την παραλαμβάνετε από εμάς).

4. Να προσέλθετε στην Εφορία (Δ.Ο.Υ.) της περιοχής σας για να σας εκδοθεί Α.Φ.Μ. (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη), κάνοντας μία αίτηση με την Αστυνομική σας Ταυτότητα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)