Τον καθορισμό των θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έτος 2014 - 2015 προβλέπει απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας σύμφωνα με το dikaiologitika.gr.

Σύμφωνα με την απόφαση είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο,, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων(14 σπουδαστές στην Κεντρική Υπηρεσία,2 σπουδαστές στο κατάστημα Πειραιά, 2 σπουδαστές στο κατάστημα Πάτρας και 2 σπουδαστές στο κατάστημα Θεσσαλονίκης) με δυνατότητα συμμετοχής ειδικοτήτων συναφών με το αντικείμενο των υπηρεσιών του ΤΠ. και Δανείων. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με έναρξη την 01−10−2014. 

  • Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Τ.Π. και Δανείων. 
  • Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεται δαπάνη ύψους 11172,00 ευρώ (20 θέσεις Χ 186,19 (176,08+10,11) ευρώ Χ 03 μήνες) για το 2014 και 44687,00 ευρώ (20 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες) περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α.Ε. 0289 του προϋπολογισμού του Τ.Π. και Δανείων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)