Ανοιχτή επιστολή φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Παν. Δυτικής Μακεδονίας προς την Υπ. Παιδείας για τις μετεγγραφές

Ανοιχτή επιστολή φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Παν. Δυτικής Μακεδονίας προς την Υπ. Παιδείας για τις μετεγγραφές

Επιστολές Φοιτητών: Οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προωθούν μέσω του «Φοιτητικά Νέα» ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, με την οποία ζητούν την διευθέτηση του ζητήματος των μετεγγραφών, που προκύπτει στο Tμήμα τους, μετά την απόφαση "εγκλωβισμού τους" αναφορικά με τις πρόσφατα διαμορφωμένες αντιστοιχίες των Τμημάτων που θα ισχύσουν για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Οι φοιτητές διεκδικούν να επιτραπούν οι μετεγγραφές από και προς το Τμήμα, καθώς όπως αναφέρουν, η εισαγωγή τους στο Τμήμα Ψυχολογίας έγινε υπό την προϋπόθεση δυνατότητας μετεγγραφής και τονίζουν στα «Φοιτητικά Νέα» πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιοι φοιτητές να αναγκαστούν για οικονομικούς λόγους να εγκαταλείψουν τελικά τις σπουδές τους.

Παράλληλα ζητούν να υπάρξει επίσημη Υπουργική απόφαση που θα δηλώνει ξεκάθαρα ότι το τμήμα είναι ισότιμο με τα ομότιτλα του και έχει ίσα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως κατοχυρωνόταν από τον οδηγό σπουδών κατά το έτος εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο.

Ο Θάνος Χατζόπουλος, φοιτητής και προσωρινός πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου του Τμήματος, δηλώνει στα «Φοιτητικά Νέα»«Η νέα εγκύκλιος για τις μετεγγραφές αποτέλεσε κοινωνική πολιτική εξορθολογισμού των μετεγγραφών. Ωστόσο, θεωρούμε άδικο το γεγονός ότι το Τμήμα "χρεώνεται" υπουργικές δυσκολίες και διαδικαστικά χάσματα. Όπως αναφέρουμε και στην επιστολή προς την Υπουργό, το Τμήμα ως προς την κατάρτιση που παρέχει στους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών δεν υστερεί σε καμία περίπτωση από τα υπόλοιπα Τμήματα Ψυχολογίας» και προσθέτει «Άλλωστε, η ετοιμότητα του Πανεπιστημίου να ανταπεξέλθει σε κάθε περίσταση φαίνεται από το γεγονός ότι η Σύγκλητος εξήγγειλε 100 θέσεις στο Τμήμα Ψυχολογίας και τελικά το Υπουργείο διέθεσε 150 εισακτέους στο Τμήμα Ψυχολογίας Φλώρινας.»

Αναλυτικά η επιστολή των φοιτητών όπως εστάλη στα «Φοιτητικά Νέα»:

[Για την συγγραφή της παρακάτω ανοιχτής επιστολής συνέβαλλε η πλειοψηφία των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έπειτα από την διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από το 80% των εγγεγραμμένων φοιτητών, με βασικό θέμα τη νέα εγκύκλιο που αφορά στις μετεγγραφές και επηρεάζει άμεσα το Τμήμα μας].

"Αξιότιμη κα Υπουργέ Παιδείας και αξιότιμε κε Υφυπουργέ Παιδείας,

Η παρούσα επιστολή εκπροσωπεί το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Φλώρινα, και φέρει ως στόχο την διευθέτηση του ζητήματος των μετεγγραφών και τις πρόσφατες τροπολογίες που αφορούν και επηρεάζουν πολλά νεοϊδρυθέντα Τμήματα της χώρας, μεταξύ των οποίων και το δικό μας.

Έπειτα από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 77275/Z1 (ΦΕK 2549/τ. B /25-06-2020), η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2020, προέκυψε η αναντιστοιχία των υπόλοιπων τμημάτων Ψυχολογίας στη χώρα από το Τμήμα Ψυχολογίας στη Φλώρινα. Σε πρώτο στάδιο, υπήρξε η οριστική διακοπή των μετεγγραφών από το Τμήμα μας προς τα υπόλοιπα Τμήματα Ψυχολογίας και το αντίστροφο.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, την 01/07, αναφέρει ότι «[...]οι αντιστοιχίες για μετεγγραφές δεν σχετίζονται με τα επαγγελματικά δικαιώματα», ωστόσο, στην ίδια ανακοίνωση συμπεριλαμβάνεται και αναφορά στην ΕΘΑΑΕ και τα κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης των Τμημάτων που θέτει, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη σχέση ενός μέσου κοινωνικής πολιτικής (μετεγγραφές), με την αρχή που είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, σε δήλωση του στο Κοινοβούλιο στις 10 Ιουλίου, ο Υφυπουργός Παιδείας ανέφερε ότι «[η απόφαση] αναθεωρείται κάθε χρόνο, γίνεται έλεγχος των κριτηρίων που θέτει η ΕΘΑΑΕ και τροποποιείται, εφόσον έχουν αλλάξει οι συνθήκες σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων από τα Τμήματα». Ωστόσο, η στελέχωση με μέλη ΔΕΠ (ένα από τα έξι κριτήρια της ΕΘΑΑΕ) σχετίζεται με τις διαθέσιμες πιστώσεις από το Υπουργείο το οποίο και θα πρέπει να φροντίσει να διατεθούν οι ανάλογες πιστώσεις. Όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε, το κριτήριο αυτό αξιολογεί το Υπουργείο και όχι το Τμήμα το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πιστώσεις που του διατίθενται για την στελέχωσή του.

Ως απόρροια των προαναφερθεισών Υπουργικών αποφάσεων, θεωρούμε ότι θα υπάρξει κατακόρυφη πτώση στον βαθμό εισαγωγής στο Τμήμα μας και η βάση θα διαμορφωθεί σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο από τα υπόλοιπα ομότιτλα τμήματα. Μια τέτοια πτωτική αλλαγή θα μπορούσε να καθορίσει το Τμήμα εν γένει και να καταστεί Τμήμα δεύτερης επιλογής, όχι λόγω της ποιότητας του Τμήματος αλλά λόγω χειρισμών του Υπουργείου σας για ένα θέμα που αφορά την κοινωνική πολιτική. Η διάκριση και η κατηγοριοποίηση των σχολών σε «αντίστοιχες» και «μη αντίστοιχες» δημιουργεί την υποψία στους νέους φοιτητές πως τα μη αντίστοιχα Τμήματα είναι αμφιβόλου ποιότητας, κάτι το οποίο θεωρούμε πως δεν ισχύει βασιζόμενοι στην άριστη λειτουργικότητα του τμήματός μας κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, κατάφερε να τεθεί σε λειτουργία από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, χωρίς καμία καθυστέρηση. Ακόμη, ανταπεξήλθε τάχιστα στις νέες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του Covid 19, ενώ παράλληλα κατάφερε να ενσωματώσει ένα καινοτόμο σύστημα διδασκαλίας βασισμένο σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών μας, δεν νιώθουμε ότι υστερούμε σε κάτι σε σχέση με φοιτητές άλλων Τμημάτων Ψυχολογίας.

Επιπλέον, υπάρχει η ανησυχία πως όλα αυτά αποτελούν έναν προάγγελο για την δημιουργία πτυχίων δύο ταχυτήτων, μιας και υπάρχει φαινομενική άρση της ισότητας μεταξύ δημόσιων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και επιβολή άνισης μεταχείρισης ομοειδών τμημάτων. Εν τέλει, ένα τμήμα δεύτερης επιλογής θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παράγει αμφιβόλου ποιότητας πτυχιούχους που αντιμετωπίζονται ως κατώτεροι στον επαγγελματικό χώρο.

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα, σας παραθέτουμε τα εξής αιτήματα μας:

  1. Να επιτραπούν οι μετεγγραφές μεταξύ του τμήματός μας και των άλλων τμημάτων, καθώς η εισαγωγή μας στο Τμήμα έγινε υπό την παραπάνω προϋπόθεση και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιοι φοιτητές να αναγκαστούν για οικονομικούς λόγους να εγκαταλείψουν τελικά τις σπουδές τους.
  2. Να υπάρξει επίσημη Υπουργική απόφαση που θα δηλώνει ξεκάθαρα ότι το τμήμα είναι ισότιμο με τα ομότιτλα του και έχει ίσα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως κατοχυρωνόταν από τον οδηγό σπουδών κατά το έτος εισαγωγής μας στο Πανεπιστήμιο.
  3. Να αυξηθούν οι θέσεις των μόνιμων μελών ΔΕΠ με την άμεση διάθεση τουλάχιστον 6 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, προκειμένου να πληρούνται τα κριτήρια της ΕΘΑΑΕ.
  4. Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για δημιουργία νέων εγκαταστάσεων για να στεγαστεί το Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Ελπίζουμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας, μετά την γνωστοποίηση αυτή, ούτως ώστε να κριθεί μια πιθανή αναθεώρηση της απόφασής σας, όσον αφορά την προαναφερθείσα εγκύκλιο για τις μετεγγραφές. Επίσης, ζητούμε την έγκαιρη επίσπευση των διαδικασιών προς την εκπόνηση των υπόλοιπων αιτημάτων μας. Πιστεύουμε πως τα αιτήματά μας θα εισακουστούν έγκαιρα και οι απορίες μας θα απαντηθούν ενδελεχώς. Ευελπιστούμε στη συνεχή συνεργασία μας με το Υπουργείο προς τον κοινό στόχο της εύρυθμης διεξαγωγής των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του Τμήματός μας."

Ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε.

Με εκτίμηση, οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr