ΑΕΝ: Νέα απόφαση για μετεγγραφές σπουδαστών – ΟΝΟΜΑΤΑ

ΑΕΝ: Νέα απόφαση για μετεγγραφές σπουδαστών – ΟΝΟΜΑΤΑ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής - Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εξέδωσαν τα αποτελέσματα των Μετεγγραφών Σπουδαστών Α.Ε.Ν. (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Γ’ & Δ’ Εξαμήνων.

1. Εγκρίνονται μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν. (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Γ’ & Δ’ Εξαμήνων όπως αυτές αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

2. Οι Α.Ε.Ν. στις οποίες φοιτούν μέχρι σήμερα οι μετεγγραφέντες σπουδαστές να τους ενημερώσουν ενυπογράφως σχετικά.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ

3. Με μέριμνα Διευθύνσεων Σπουδών μετεγγραφόμενοι σπουδαστές θα εφοδιαστούν με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βιβλία από την ΑΕΝ στην οποία φοιτούν και όχι από την ΑΕΝ στην οποία μετεγγράφονται.

4. Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών Γ΄ εξαμήνου να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσα

5. Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών Δ΄ εξαμήνου να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας. Για σπουδαστές Δ’ εξαμήνου για τους οποίους υπήρχαν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας αποναυτολόγησής τους η ολοκλήρωση των μετεγγραφών τους να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών μετά από την εγγραφή τους και την παραλαβή βιβλίων.

6. Μετεγγραφή που δεν εκτελεστεί εντός της τασσόμενης στην παρούσα προθεσμίας, ακυρούται.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ με τα Ονόματα

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις ΑΕΝ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr