Η Υπουργική απόφαση για την ολοκλήρωση μετεγγραφής αδελφών φοιτητών

Η Υπουργική απόφαση για την ολοκλήρωση μετεγγραφής αδελφών φοιτητών

Μετεγγραφές Φοιτητών 2018-2019: Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα επιτυχόντων μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση ονομαστικό πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα επιτυχόντων μετεγγραφής- αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του Ν. 4521/2018 (Α΄38) και την με αριθμ.37818/Ζ1/05-03-2018 (Β΄862) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες».

Ο επισυναπτόμενος στην παρούσα ονομαστικός πίνακας, κυρώνεται με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αιτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. 37818/Ζ1/05-03-2018 (Β΄862)Υ.Α.

Δείτε το ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ.

Την ενημερωτική σελίδα των Μετεγγραφών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr