Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους πυρόπληκτους φοιτητές

Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους πυρόπληκτους φοιτητές

Μετεγγραφές Φοιτητών 2018-2019: Με νέα απόφαση το υπουργείο Παιδείας δίνει το δικαίωμα μετεγγραφής σε όλους τους φοιτητές με μόνιμη κατοικία στις πυρόπληκτες περιοχές.

Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του υπουργείου μεταγραφή προβλεπόταν μόνον για φοιτητές των οποίων η μόνιμη πρώτη κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι αιτήσεις για χορήγηση μετεγγραφής υποβάλλονται σε επιτροπή και σε προθεσμία που θα ανακοινώσει το υπουργείο μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση Ε1 του γονέα στην οποία φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας.
  2. Εάν ο δικαιούχος επικαλείται καταστροφή επιχείρησης γονέα απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης. Εντός έξι μηνών από την κατάθεση της αίτησης ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει στο ΑΕΙ υποδοχής και σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου από την οποία να αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς αλλιώς χάνει το χορηγηθέν δικαίωμα.
  3. Εάν ο δικαιούχος επικαλείται θάνατο γονέα απαιτείται επιπλέον ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία να προκύπτει τόπος, ημερομηνία και αιτία θανάτου.
  4. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Προέλευσης.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr