Μέχρι σήμερα οι ενστάσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών

Μέχρι σήμερα οι ενστάσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών

Μετεγγραφές Φοιτητών 2018-2019: Μέχρι την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 θα διαρκέσει η υποβολή ενστάσεων-αιτήσεων θεραπείας για τις μετεγγραφές φοιτητών 2018-2019 σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.

Οι αιτήσεις θεραπείας εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη διαδικασία του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄).

Ειδικά για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων μετεγγραφής που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η ανωτέρω Επιτροπή μπορεί μετά την κύρωση του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφή να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής. 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή για την υποβολή ενστάσεων-αιτήσεων θεραπείας με τους κωδικούς που υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ).

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των αιτήσεων για τις μετεγγραφές αδελφών φοιτητών

Οι ΠΙΝΑΚΕΣ των Βάσεων των Μετεγγραφών

Βάσεις Μετεγγραφών (2018) κατηγορία μοριοδοτούμενα κριτήρια

Βάσεις Μετεγγραφών (2018) κατηγορία Κυπριακής Καταγωγής

Βάσεις Μετεγγραφών (2018) κατηγορία Μουσουλμανικής Μειονότητας

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr