Απάντηση ΕΜΠ σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών!

Μετεγγραφές Φοιτητών: Ανακοίνωση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ σχετικά με το θέμα των υπεράριθμων μετεγγραφών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «26-04-18 Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την άρνηση της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ να εγγράψει 20 φοιτητές που έλαβαν μετεγγραφή», η οποία καταλήγει με τη φράση «Η Δημοκρατία δεν παρέχει σε κανέναν το δικαίωμα να μην τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία».

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ασκεί διαχρονικά την δημοκρατία και σέβεται τους νόμους της πολιτείας. Επιπλέον, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ομόφωνη απόφαση της Κοσμη- τείας και της Γενικής Συνέλευσης (http://www.civil.ntua.gr/news/2018/4/19/meteggrafes/), η Σχολή επιμένει στην εφαρμογή του Συντάγματος και στην εμπέδωση της αξιοκρατίας και του ορθολογισμού.

Εν προκειμένω επισημαίνεται πως η παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ... και άλλες διατάξεις», παραμένει σε ισχύ και μετά την ψήφιση του Ν. 4521/2018 με θέμα «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». Κατά συνέπεια παραμένει σε ισχύ το ανώτατο όριο μετεγγραφόμενων 15%, το οποίο και αποτελεί τον κανόνα. Το να υπερβαίνει τον κανόνα (15%) η εξαίρεση (οι 20 μετεγγραφές, ήτοι 16%, που παρουσιάζονται από το υπουργείο ως κατ’ εξαίρεση) αντιβαίνει κάθε έννοια ορθολογισμού.

SOS: Την ενημερωτική σελίδα των Μετεγγραφών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Η (κατά την ανακοίνωση του Υπουργείου ανάλγητη) Σχολή Πολιτικών Μηχανικών έχει εγγράψει το σύνολο των φοιτητών που εντάχθηκαν στον κανόνα του 15%.

Ακολούθως, με πλήρη αντίληψη των δυσκολιών και κοινωνικών προβλημάτων, ενέγραψε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος επιπλέον 11% σύμφωνα με τον δεύτερο πίνακα που έστειλε το Υπουργείο καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων. Έτσι το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ανέρχεται ήδη στο 26% των εισαχθέντων μέσω εξετάσεων.

Επιπλέον η Σχολή ενέγραψε και όσους φοιτητές τεκμηριωμένα, και σύμφωνα με τις διαδικασίες του Νόμου, αντιμετωπίζουν εξαιρετικά προβλήματα. (Υπενθυμίζουμε ότι ο Νόμος, και συγκεκριμένα η παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, προβλέπει ότι «η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή είναι δυνατή μετά από απόφαση πενταμελούς Επιτροπής […] με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.») Ουδέποτε η Σχολή αρνήθηκε να μετεγγράψει φοιτητές για τους οποίους έχει αποφανθεί η κατά Νόμον Επιτροπή ότι αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις.

Το Υπουργείο μας ζητεί τώρα το ποσοστό των μετεγγραφόμενων κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος να φτάσει το 42%. Όμως η Σχολή δεν αντιμετωπίζει τις σπουδές ως γραφειοκρατικό θέμα τυπικών διαδικασιών και προθεσμιών, ούτε τους φοιτητές ως κοινό αμφιθεάτρου.

Το ακαδημαϊκό έτος πλησιάζει στο τέλος του, και το κύριο μέρος των εκπαιδευτικών διαδικασιών, το οποίο βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε όλη τη διάρκεια του έτους, έχει ολοκληρωθεί. Όπως αναφέρει στην Απόφασή της, η Σχολή θα εξετάσει τις συγκεκριμένες αιτήσεις μετεγγραφών από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Η Σχολή αντιμετωπίζει το ζήτημα συνολικά, στο πλαίσιο του Νόμου, των αποφάσεων του ΣτΕ και των συνταγματικών επιταγών, και με μέγιστη κοινωνική ευαισθησία, όσο αυτή δεν παραβιάζει το καθήκον της υπεράσπισης του επιπέδου των σπουδών της, πρώτιστο καθήκον έναντι των σπουδαστών της και της ελληνικής κοινωνίας. Κατά την άποψή μας, αυτό το θεμελιώδες καθήκον της Σχολής θα έπρεπε να απασχολεί και το αρμόδιο Υπουργείο, στοιχείο το οποίο δεν προκύπτει από την ανακοίνωσή του.

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής, με βαθύ αίσθημα πατριωτικής και ακαδημαϊκής ευθύνης, έχουν καταφέρει, με τεράστια προσπάθεια και προσωπικές θυσίες, να κρατήσουν ψηλά το επίπεδο της Σχολής στην Ελλάδα και παγκοσμίως, παρά τα τεράστια συσσωρευμένα προβλήματα.

Υποβάλλεται, επομένως, η παράκληση προς το Υπουργείο να εγκύψει στα ουσιαστικά προβλήματα της Σχολής, τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωσή μας: της τραγικής υποχρηματοδότησης, της δραματικής μείωσης του καθηγητικού προσωπικού, της απαξίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής της Σχολής. Προβλήματα για τα οποία στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο απέφυγε να πάρει θέση, προτιμώντας την υιοθέτηση επικοινωνιακής προσέγγισης με χρήση συναισθηματικών όρων.

ΟΧΙ στις μετεγγραφές από το ΕΜΠ- Τι δηλώνει φοιτητής στα «Φοιτητικά Νέα»

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr