Τροπολογία για Μετεγγραφές: Ρυθμίσεις για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Μετεγγραφές Φοιτητών: Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος κατέθεσε τροπολογία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» σχετικά με τις μετεγγραφές αδελφών που προέρχονται από τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες.

Πιο συγκεκριμένα με την τροπολογία ζητά να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση του άρθρου 17 που επιτρέπει τις μετεγγραφές αδελφών σπουδαστών με οικονομικές δυσχέρειες ανεξαρτήτως του περιορισμού της φοίτησης σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους, όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν κατοικία, και οι αδελφοί που προέρχονται από τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, με στόχο την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας στις οικογένειες αυτές.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

Στο Σχέδιο Νόμου “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις”

Θέμα: “Ρυθμίσεις για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες”

Αιτιολογική Έκθεση

Στο άρθρο 17 παρ. 3 του Νομοσχεδίου προβλέπεται η δυνατότητα μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία κατοικούν οι γονείς τους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις οικογένειές τους να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα που συνεπάγεται η φοίτηση των παιδιών σε διαφορετικές πόλεις, συντηρώντας έτσι ένα σπίτι για τη φοίτηση των παιδιών τους. Προβλέπεται δε η δυνατότητα μετεγγραφής ακόμα και χωρίς να συντρέχει η προϋπόθεση των σπουδών σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την κατοικία των γονέων τους εφόσον συντρέχει  απόλυτη οικονομική δυσχέρεια.

  • Την ενημερωτική σελίδα των Μετεγγραφών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Με την ιδιαίτερη όξυνση του δημογραφικού προβλήματος που παρατηρείται σήμερα, είναι αναγκαίο η Πολιτεία να στηρίξει τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που βιώνουν ακόμη πιο έντονα τις συνέπειες της σημερινής βαθιάς οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο η ρύθμιση του νομοσχεδίου να εξειδικευθεί ως προς τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν παιδιά προπτυχιακούς φοιτητές και να τους δοθεί η δυνατότητα μετεγγραφής των παιδιών τους σε αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα για περιπτώσεις απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας, ανεξαρτήτως του κριτηρίου των σπουδών σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την κατοικία των γονέων τους. Με τον τρόπο αυτό, πληρούται ο σκοπός της ρύθμισης αλλά και δίνεται ουσιαστική βοήθεια στις οικογένειες αυτές που εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζουν πολλαπλάσια έξοδα.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Το στοιχ. iv της παρ. 3 του άρθρου 17 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις”, αναδιατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 17

iv. Εάν συντρέχει απόλυτη οικονομική δυσχέρεια ή εάν τα αδέλφια είναι μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, τα αδέρφια μπορούν από κοινού να μετεγγραφούν σε αντίστοιχο Τμήμα οποιασδήποτε Περιφερειακής Ενότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο περιορισμός της φοίτησης σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους, όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Τα οικονομικά κριτήρια για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα των μετεγγραφών, πατήστε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr