ΑΕΝ: Αποτελέσματα των Κατ' εξαίρεση Μετεγγραφών Α ́ Εξαμήνου (2019-2020) – ΟΝΟΜΑΤΑ

ΑΕΝ: Αποτελέσματα των Κατ' εξαίρεση Μετεγγραφών Α ́ Εξαμήνου (2019-2020) – ΟΝΟΜΑΤΑ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής - Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εξέδωσαν τα αποτελέσματα των κατ' εξαίρεση Μετεγγραφών Σπουδαστών ΑΕΝ, Α ́ Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

1. Εγκρίνονται κατ΄ εξαίρεση τις μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν. (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Α΄ Eξαμήνου όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω, προς κάλυψη των κενών θέσεων που προέκυψαν κατόπιν μη αποδοχής μετεγγραφών από σπουδαστές Α΄ Εξαμήνου καθώς και για τους οικονομικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς λόγους που προέβαλαν οι παρακάτω σπουδαστές.

2. Οι Α.Ε.Ν. στις οποίες φοιτούν μέχρι σήμερα οι μετεγγραφέντες σπουδαστές να τους ενημερώσουν ενυπογράφως σχετικά.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ

3. Με μέριμνα Διευθύνσεων Σπουδών μετεγγραφόμενοι σπουδαστές θα εφοδιαστούν με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βιβλία από την ΑΕΝ στην οποία φοιτούν και όχι από την ΑΕΝ στην οποία μετεγγράφονται.

4. Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών να πραγματοποιηθεί έως την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας περάτωσης της εξεταστικής περιόδου της ΑΕΝ από την οποία μετεγγράφονται.

5. Μετεγγραφή που δεν εκτελεστεί εντός της τασσόμενης στην παρούσα προθεσμίας, ακυρούται.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ με τα Ονόματα

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις ΑΕΝ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr