Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοινώνει ότι για το έτος 2015 θα χρηματοδοτήσει έως δεκαοκτώ (18) ερευνητικά σχέδια.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως και…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

H Elpedison αποτελεί κορυφαία εταιρεία στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα, για το ακαδημαϊκό έτος 2014/15, η Elpedison,…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στα πλαίσια του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών της ανακοινώνει τη χορήγηση τριών υποτροφιών (σε ποσοστό 100%) για φοίτηση στην Α’ τάξη του Γενικού (θετική και τεχνολογική κατεύθυνση) ή τ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Αρχική » Πανεπιστήμιο Πειραιώς » Υποτροφίες » Χρηματοοικονομικό ΠΑ.ΠΕΙ: Υποτροφίες Αριστείας για Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Χρηματοοικονομικό ΠΑ.ΠΕΙ: Υποτροφίες Αριστείας για Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 Δημοσιεύτηκε πριν από 2…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Κέντρο Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α. – πρώην ΑΣΟΕΕ) προκηρύσσει τις παρακάτω υποτροφίες για φοίτηση στο εξ’αποστάσεως Πρόγραμμα Κατάρτισης στι…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece προκηρύσσει υποτροφίες μερικής και πλήρους φοίτησης για την κάλυψη των διδάκτρων αποκλειστικά για αποφοίτους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα ακ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συνεχίζοντας το πρόγραμμα υποτροφιών, προκηρύσσει τη χορήγηση 20 θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία, για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσιεύει 43 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό για την 15η Μαΐου 2014.

Πρόκειται για:

Γεωπονικές – Περιβαντολογικές Επιστήμες (3 θέσεις)
Θετικές Επιστήμες (2…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Τμήμα Δασολογία και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφίας τριετούς διάρκειας του Καθηγητή Γεωργίου Ι. Βουγιούκου, για Μεταπτυχιακές Σπουδέ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ο Σύλλογος Στήριξης ΑμεΑ και ΑμεΕΕΑ Κυκλάδων «ΔΙΚΑΙΩΜΑ», στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεών του υπέρ της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες σε ε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαεννέα (19) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2012–2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται στην Άμεση διαχείριση του Υπουργεί…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Π…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΝΟΥ προκειμένου να χορηγήσει κατά το έτος 2014 οικονομικές ενισχύσεις (υποτροφίες) ποσού 1.500,00 ευρώ έκαστη και εφάπαξ σε δύο (2) φοιτητές – τριες Πανεπιστημίων -…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία από το Πανεπιστήμιο University of Arts in Belgrade της Σερβίας, με την πληροφορία ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ, το εν λόγω Πανεπ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015.

Οι ενδια…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

To Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “ΕΠΕΑ-Θ”: Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια