Υπουργός Παιδείας: Επιχορήγηση 3 εκ.€ στο ΙΚΥ για υποτροφίες και μισθοδοσία 2024

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Υπουργός Παιδείας: Επιχορήγηση 3 εκ.€  στο ΙΚΥ για υποτροφίες και μισθοδοσία 2024

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά, εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Απόφαση με την οποία επιχορηγείται το ΙΚΥ με 3 εκ.ευρώ για χορήγηση υποτροφιών και μισθοδοσία, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας.

Σύμφωνα με αυτήν,καθορίζεται το ύψος της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο ποσό των τριών εκατομμυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (3.025.840,00 €), σε βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ: 2310802017 του Ειδικού Φορέα: 1020-208- 0000000 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οικονομικού έτους 2024, για την :

α) κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας,

β) κάλυψη λειτουργικών αναγκών και χορήγηση υποτροφιών.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά, εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

Η απόφαση

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.