Υποτροφίες 2015 - 40 θέσεις για υποτροφίες στο εξωτερικό, δημοσίευσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 2 Απριλίου και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 • Θέσεις Υποτροφιών εξωτερικού
 • Επιστήμες Μηχανικών (14 θέσεις)
 • Επιστήμη Πληροφορικής (6 θέσεις)
 • Οικονομικές Επιστήμες (6 θέσεις)
 • Νομικές Επιστήμες (4 θέσεις)
 • Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
 • Επιστήμες Ζωής (7 θέσεις)
 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Πολιτικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Θετικές Επιστήμες (21 θέσεις)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες (3 θέσεις)
 • Τέχνες (1 θέση)
 • Ιατρική Επιστήμη (2 θέσεις)
 • Υπόλοιπες Επιστήμες (3 θέσεις)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στο: 40 Υποτροφίες στο εξωτερικό (2/04/2015)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr